Про результати державного фінансового аудиту виконання зведеного бюджету Пирятинського району Полтавської області за 2009-2011 роки

За висновками аудиторів Держфінінспекції в Полтавській області виконання зведеного бюджету Пирятинського району Полтавської області за 2009-2011 роки визнано недостатньо ефективним.

Аудитори виявили низку факторів та недоліків що негативно впливають на наповнення доходної частини місцевих бюджетів Пирятинського району, виваженого планування, ефективного використання наявних бюджетних коштів та повного і якісного надання соціальних гарантій населенню району.

По-перше, в 2009-2011 роках на території району діяло 69 місцевих програм (17 районних, 19 міських та 33 сільських), спрямованих на підвищення якості надання соціальних послуг, їх структурну перебудову, стабільне функціонування та подальший розвиток. На їх виконання спрямовано кошти у загальній сумі майже 5 млн 900 тис. гривень.

Більш, як 50 відсотків цих програм, мають обсяг фінансування до 5 тис. грн, що ставить під сумнів рівень суттєвості та впливу їх на розвиток району взагалі. Окрім того, така кількість діючих місцевих програм призводить до розпорошення бюджетних коштів та до недофінансування соціально важливих галузей району.

Досліджено, що з метою вдосконалення районних цільових програм, розпорядженням голови Пирятинської райдержадміністрації затверджено Положення щодо порядку розроблення районних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, а рішенням сесії районної ради - Методичні рекомендації щодо порядку розроблення районних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання.

Але, незважаючи на наявні у районі нормативні акти, частина програм, що діяли у 2009-2011 роках, затверджувались Пирятинською районною радою без урахування вимог прийнятих документів. Не завжди враховувались і відповідні Методичні рекомендації затверджені наказом Міністерства економіки України.

Як наслідок, низка прийнятих у районі програм є узагальненими, декларативними та не мають визначеної реальної потреби у коштах. Наприклад: „Районна програма розвитку футболу в Пирятинському районі”, „Програма кадрового забезпечення у соціально-гуманітарній сфері району” та інші.

Ряд затверджених програм не містить результативних кількісних та якісних показників, яких необхідно досягнути. Відсутні конкретні терміни виконання заходів та чіткий розподіл обов’язків між учасниками, а також відсутні проблеми, на розв’язання яких направлено ту чи іншу програму. Як приклад - „Районна програма розвитку поштового зв’язку”, „Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз” та інші.

Зазначені недоліки при формуванні програм перешкоджають цілеспрямованому використанню бюджетних коштів на забезпечення потреб населення району та наданню повної і достовірної оцінки ефективності використання виділених фінансових ресурсів.

У досліджуваному періоді, в рамках п’яти районних програм, профінансовані заходи, які фактично пов’язані з утриманням установ (виконавців програм) з основної діяльності на загальну суму 118 тис. грн (заробітна плата з нарахуваннями, придбання канцтоварів тощо), що не відповідає вимогам чинного законодавства. Як наслідок, бюджетні кошти в сумі 118 тис. грн., спрямовані на утримання бюджетних установ, а не на виконання цільових програм, використано неефективно.

По-друге, невикористання всіх реальних можливостей по операціях із земельними ресурсами у Пирятинському районі зменшує обсяги надходжень до місцевих бюджетів.

Зокрема, протягом 2009 - 2011 років плата за землю залишалась одним із основних джерел наповнення доходної частини бюджету району, її питома вага у загальному обсязі власних та закріплених доходів становила 17,6%.

Проте, аудитом виявлені в районі непоодинокі факти порушень вимог чинного законодавства в сфері земельних відносин.

Так, не застосування орендарями Пирятинської міської та Малютинської сільської рад коефіцієнтів індексації грошової оцінки землі та відсутність належного контролю з боку місцевих рад за виконанням договорів оренди землі призвело до втрати зведеним бюджетом району розрахунково 34,8 тис. гривень.

По-третє, недостатня увага органів місцевого самоврядування до операцій з комунальним майном не дає можливості отримати додаткові доходи для задоволення потреб територіальної громади району.

Так, через порушення вимог чинного законодавства при передачі майна в оренду протягом 2009 – 2011 років, зведеним бюджетом району розрахунково втрачено фінансових ресурсів на суму 9,9 тис. гривень.

Крім того, мали місце факти передачі комунального майна в оренду з порушеннями в частині встановлення ставок та правильності розрахунку орендної плати, внаслідок чого зведеним бюджетом району розрахунково втрачено фінансових ресурсів в сумі 48,4 тис. гривень (орендодавці: Пирятинська районна рада, відділ культури Пирятинської райдержадміністрації, Грабарівська, Давидівська сільські ради).

По-четверте, протягом досліджуваного періоду в дитячих дошкільних закладах Пирятинського району натуральні норми харчування вихованців постійно недовиконувались.

Так, в 2009 році норми харчування виконано на 72,1%, в 2010 році – на 68,3%, в 2011 році – на 75,7%. Як правило, діти дошкільного віку не одержували важливі для розвитку дитячого організму м'ясо, рибу, овочі, фрукти, соки та молочну продукцію, нестача яких компенсувалась хлібом, макаронними виробами, крупами та бобовими.

У 2011 році середня вартість харчування за нормативом становила близько 16 грн. При цьому, фактична вартість харчування однієї дитини в день у дошкільних навчальних закладах Пирятинського району становила лише 13 грн, що на 3 грн нижче. Тобто, вихованці дошкільних навчальних закладів Пирятинського району недохарчовуються майже на чверть від норми як у натуральному, так і у грошовому виразі, що не сприяє якісному наданню соціальних гарантій населенню в сфері дошкільної освіти, а також збереженню та зміцненню здоров’я дітей району.

Одночасно виявлено, що по спеціальному фонду п’ятнадцятьох місцевих бюджетів, на кінець кожного з досліджуваних років, обліковувались залишки коштів, які надійшли як батьківська плата за харчування вихованців дошкільних закладів.

Загалом, залишки коштів батьківської плати станом на 01.01.2009 складали 24,2 тис. грн; на 01.01.10 – 18,6 тис. грн; 01.01.2011 – 28,7 тис. грн; на 01.01.2012 – 39,2 тис. грн, що не сприяло наданню повноцінних соціальних послуг членам територіальної громади району.

Отже, результати проведеного аудиторського дослідження дають змогу зробити висновок про недостатню ефективність виконання місцевих бюджетів Пирятинського району, наявність існуючих реальних резервів по наповненню їх доходної частини, а також необхідність покращення стану надання соціальних гарантій мешканцям територіальної громади.

За результатами аудиту працівники Держфінінспекції в Полтавській області рекомендували перелік заходів, необхідних для підвищення ефективності управління державними коштами і майном та покращення роботи по забезпеченню соціальних гарантій населенню району.

Прес-служба Держфінінспекції

в Полтавській області