Про результати державного фінансового аудиту виконання зведеного бюджету Кременчуцького району Полтавської області за 2009-2011 роки

Фахівці Держфінінспекції в Полтавській області провели державний фінансовий аудит виконання зведеного бюджету Кременчуцького району Полтавської області за 2009-2011 роки.

Висновок аудиторського дослідження - виконання зведеного бюджету було недостатньо ефективним.

Так, досліджено, що при вирішенні ряду проблемних питань територіальної громади щодо забезпечення повноцінного функціонування району використано не всі можливі резерви для ефективного використання коштів та залучення додаткових надходжень для надання соціальних гарантій населенню.

Аудитори встановили ряд причин такої ситуації.

Насамперед, невикористання всіх реальних можливостей по операціях із земельними ресурсами обмежує надходження доходів місцевих бюджетів району.

Зокрема, внаслідок не встановлення орендної плати за господарські двори відповідно до вимог законодавства, по п’ятьом дослідженим сільським радам, зведеним бюджетом Кременчуцького району розрахунково втрачено фінансових ресурсів в сумі понад 92 тис. гривень.

А також, через застосування орендної ставки нижче мінімальної, встановленої законодавством орендарям земельних ділянок - сіножатей, розташованих за межами населених пунктів Запсільської сільської ради, та відсутність контролю за виконанням договорів оренди землі з боку органів місцевого самоврядування розрахунково втрачено 1,3 тис. гривень.

Не застосування орендарями чотирьох сільських рад коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки землі та безконтрольність з боку місцевих рад за виконанням договорів оренди землі, розрахунково спричинили бюджету району втрат в сумі понад 23 тис. гривень.

Під час аудиту встановлено випадок використання земельної ділянки без укладання договору та без сплати орендної плати.

Так, рішенням Кременчуцької районної ради надано в оренду фізичній особі-підприємцю земельну ділянку площею 44,54 га, яка знаходиться на території Гориславської сільської ради. За даними сільської ради договір в органах Державного Земельного Кадастру не зареєстровано, орендна плата не нараховувалась та не сплачувалась. Розрахунково встановлено, що внаслідок несвоєчасної реєстрації договору оренди та несплати орендної плати хоча б із розрахунку мінімальної ставки оренди (0,1% нормативної грошової оцінки землі), бюджетом району втрачено коштів в сумі 1,1 тис. гривень.

Протягом досліджуваного періоду за даними Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції за підприємством ЗАТ „Чикалівський гранітний кар’єр” рахувалась заборгованість по орендній платі за землю в сумі 406,5 тис. грн, та з 01.01.2009 - ПСП "Омельницьке" по фіксованому сільськогосподарському податку в сумі 30,4 тис. гривень. В зв’язку з відсутністю у підприємства-боржника заставного майна, прийнято рішення про списання безнадійного податкового боргу, через що „кошик” місцевого бюджету втратив майже 437 тис. гривень.

Відсутність контролю за надходженням коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення з боку органів місцевого самоврядування, також призводить до недоотримання коштів районним бюджетом.

Проведеним дослідженням встановлено, що на підставі розпоряджень голови Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області вчинено продаж земельних ділянок Виробничо-будівельному колективному підприємству „Рассвет”, розташованих за межами населених пунктів на території Червонознам’янської сільської ради. Між Кременчуцькою райдержадміністрацією та підприємством укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок площею 12,26 га на загальну суму 2040,1 тис. грн, проте в порушення умов укладених договорів кошти за продані земельні ділянки до бюджету надходили несвоєчасно. При цьому, штрафні санкції не нараховувались.Розрахунково сума втрат склала 379,6 тис. гривень.

Крім цього, умовами укладених договорів передбачено, що право власності на земельну ділянку покупець набуває з моменту нотаріального посвідчення, державної реєстрації договору та повної сплати її вартості. Однак, не сплативши повної вартості земельних ділянок, підприємство отримало державні акти на землю.

Відсутність нормативів щодо обсягів фінансового забезпечення гарантованого рівня освітніх послуг на одного учня, вихованця та неврахування на етапі планування соціально-економічних та демографічних процесів, які відбувалися в районі, призводить до незбалансованості мережі освітніх закладів і розпорошення бюджетних коштів.

Станом на 01 січня 2012 діюча мережа загальноосвітніх навчальних закладів Кременчуцького району налічує 21 школу: І-ІІ ступеня – 8 та І-ІІІ ступеня – 13. Демографічна ситуація в районі, що склалась на сьогодні, свідчить про необхідність упорядкування наявної мережі загальноосвітніх закладів району. Це стосується сіл: Кам’яні Потоки, Гориславці, Салівка, Ялинці, Заруддя, Червонознам’янка. Так як, щорічно зменшується кількість дітей шкільного віку, де показники наповнюваності класів є не високими, що може свідчити про необхідність вирішення питання щодо оптимізації мережі ЗНЗ та невиправдане збільшення видатків на освіту при незабезпеченні якісного її розвитку.

З метою більш ефективного використання бюджетних коштів, забезпечення підвищення якості освіти, приведення освітньої мережі у відповідність до потреб району, доцільно було б провести оптимізацію мережі загальноосвітніх закладів та забезпечити підвезення учнів до інших найближчих шкіл.

Розрахована можлива щорічна економія бюджетних коштів у разі проведення заходів з оптимізації мережі закладів освіти на 2012-2013 навчальний рік складає 187,7 тис. гривень.

Відсутність конкретних результативних показників, яких необхідно досягти при виконанні місцевих програм не орієнтує досліджувані заклади та установи на кінцевий результат роботи – підвищення якості надання соціальних послуг.

Так, у 2009 році на території району діяло 39 районних програм, з них лише 8 фінансувалося. Відповідно, у 2010-му з 32 програм профінансовано 12, у 2011-му з 34 програм – 17.

Проведений аналіз довів, що частина розроблених програм має незначну обраховану потребу та обсяги фінансування від 0,5 до 5,0 тис. гривень. Зазначене свідчить про те, що проблеми, для розв’язання яких вони розроблені, не є першочерговими для розвитку району.

Крім цього, у районі існують довгострокові програми, але їх фінансування проводиться не щорічно, що також може свідчити про розпорошення бюджетних коштів та в кінцевому результаті мати наслідком недосягнення основної мети.

Встановлено також, що у Кременчуцькому районі розроблено Програму створення регіонального страхового фонду продовольчого зерна в Кременчуцькому районі на 2008-2009 маркетинговий рік та Програму створення страхового фонду Регіональних ресурсів продовольчого зерна в Кременчуцькому районі на 2010-2011 маркетинговий рік. Програми затверджені відповідними рішеннями сесії районної ради.

Слід відмітити, що Програми прийняті без результативних показників, за допомогою яких можливо охарактеризувати результати їх виконання. До того ж, вищевказані рішення сесій прийняті керуючись статтею 17 Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні”, яка передбачає формування регіональних ресурсів зерна за рахунок коштів обласного бюджету та через акредитовані біржі.

Фактично ж, по-перше, на формування регіональних ресурсів зерна спрямовані кошти районного, а не обласного бюджету, по-друге, операторів по формуванню цих ресурсів визначало на конкурсних засадах управління агропромислового розвитку Кременчуцької райдержадміністрації, яке не є акредитованою біржею, а по-третє - зерно у регіональний фонд не було придбано, а лише проведена оплата за його зберігання.

Таким чином, кошти районного бюджету в сумі 51 тис. грн використано неефективно, а саме: на оплату товаровиробникам за зберігання ще не придбаного зерна.

Недостатній рівень внутрішнього контролю за використанням державних ресурсів негативно впливає на стан фінансово-бюджетної дисципліни та не сприяє цільовому і ефективному використанню бюджетних коштів.

Виявлено факт відволікання коштів сільського бюджету у довготривалу дебіторську заборгованість, яка досить сумнівна до повернення.

Так, у 2008 році Пришибською сільською радою укладено договір із ТОВ „Укрпромбанк” на розміщення тимчасово вільних коштів в сумі 1096 тис. грн на депозитному рахунку, з терміном повернення у 2009 році. Кошти на даний час не повернуті, Товариство „Укрпромбанк” визнано банкрутом, повернення депозиту включено до сьомої черги погашення. Тобто, в подальшому, кошти в розмірі 1377,3 тис. гривень, з урахуванням індексу інфляції можуть стати втратами Пришибського сільського бюджету.

Отже, результати аудиту дають змогу зробити висновок про недостатню ефективність виконання місцевих бюджетів Кременчуцького району, наявність існуючих реальних резервів по наповненню їх доходної бази та необхідність покращення стану соціальних гарантій, що надаються територіальній громаді району.

За результатами державного фінансового аудиту розроблено ряд пропозицій щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів Кременчуцького району, виваженого планування, ефективного використання наявних бюджетних коштів та повного і якісного надання соціальних гарантій населенню району.

Прес-служба Держфінінспекції

в Полтавській області