Про результати державного фінансового аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на виконання обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки

Фахівці Держфінінспекції в Полтавській області провели державний фінансовий аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених на виконання обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки.

За даними Управління з питань фізичної культури та спорту Полтавської облдержадміністрації, до занять з фізичної культури і масового спорту у 2011 році залучено 10,4 відсотка постійного населення області, і лише 1,8 відсотка - займаються спортом.

Станом на 01 січня 2012 мережа закладів фізкультурно-спортивної спрямованості в області налічувала 57 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Крім того, в області працює Полтавська обласна школа вищої спортивної майстерності з відділеннями боксу, дзюдо, веслування на байдарках і каное, велосипедного спорту, легкої атлетики, плавання.

Створення належних умов для розвитку фізичної культури і спорту є одним із завдань, які визначені державною Програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки і, відповідно, обласною Програмою.

На виконання заходів зазначеної Програми у 2007-2011 роках загалом виділено 88446 тис. грн коштів обласного, місцевих бюджетів, фонду соціального страхування та інших позабюджетних джерел.

Результати аудиторського дослідження засвідчили, що протягом 2007-2011 років виконання обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту було недостатньо ефективним.

Основними причинами такої ситуації є:

По-перше, аналіз фактичних результативних показників по досліджуваній Програмі засвідчив, що рівень виконання значної їх частини є недостатнім, а недотримання встановлених вимог при її формуванні дає можливість лише підтримувати сферу фізичної культури і спорту і не сприяє її розвитку.

Так, при очікуваному підвищені рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою до 21 відсотка від загальної кількості населення, на кінець 2011 року цей показник склав лише 10,4 відсотка.

Також зменшились показники і з розвитку фізичної культури і спорту в навчальних закладах. Зокрема, на кінець 2011 року кількість учнівської та студентської молоді, яка відвідувала заняття з фізичної культури 3-4 рази на тиждень, зменшилась майже на 30 відсотків, а показник залучення молоді до фізкультурно-оздоровчих занять на 44.

Кількість спортивних клубів за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян зменшилась на 30 відсотків, а саме: 111 клубів у 2007 році проти 78 у 2011 році.

Не створено умови і для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України.

Також, не вдалося забезпечити умови розвитку масового спорту серед сільського населення.

По–друге, спрямування коштів обласного бюджету на заходи не передбачені Програмою з розвитку фізичної культури та спорту призвело до неефективного використання 288,4 тис. гривень. Зокрема, Управління, маючи свої автотранспортні засоби, які передані в оренду, одночасно заключало договори на надання транспортних послуг по перевезенню спортсменів та спортивного інвентарю з іншими перевізниками.

Не дотримання Управлінням та КЗ ДЮСШ „Олімпійські надії” затверджених норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті призвело до втрат місцевого бюджету в сумі 19,2 тис. гривень.

А проведення оплати послуг, наданих суб’єктами господарювання по перевезенню вболівальників, які ніяк не пов’язані з розвитком фізичної культури і спорту в області, призвело до втрат місцевого бюджету в сумі 5,5 тис. гривень.

По-третє, результати аудиту показали, що створення центру фізичного здоров’я „Спорт для всіх” в селищі Опішня Зінківського району фактично призвело до дублювання Полтавським обласним центром „Спорт для всіх” функцій ФСТ „Колос” при здійсненні заходів Програми та стало додатковим навантаженням на місцевий бюджет. І, як наслідок, кошти в сумі понад 360 тис. грн витрачені неефективно.

По-четверте, відсутність дієвого внутрішнього контролю не дало можливості своєчасно виявити упущення та прорахунки при виконанні обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту.

На перевізника - приватного підприємця, який не був працівником Управління, в період з 2007 по 2011 роки оформлялися відрядження з виплатою добових та за проживання, що також призвело до втрат місцевого бюджету.

Таким чином, результати проведеного аудиторського дослідження дають змогу зробити висновок, про недостатню ефективність виконання обласної Програми. Адже основна її мета – створення умов для розвитку фізичної культури і спорту не досягнута, до того ж під час аудиту виявлено неефективного використання коштів на загальну суму майже 650 тис. грн та втрати місцевого бюджету – на суму 30,6 тис. гривень.

За результатами державного фінансового аудиту, працівники Держфінінспекції в Полтавській області надали 6 пропозицій Управлінню з питань фізичної культури і спорту Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавському обласному центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, виконання яких дасть змогу підвищити ефективність використання державних коштів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту та пропаганду здорового способу життя серед населення області.

Прес-служба Держфінінспекції

в Полтавській області