Держфінінспекція в Полтавській області під час аудиту діяльності Полтавського казенного експериментального протезно – ортопедичного підприємства виявила втрат і упущених вигод на суму понад 9,5 млн грн

Недоліки, які мали негативний вплив на господарську діяльність Полтавського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, яке входить до складу Промислового об’єднання „Укрпротез” Міністерства праці та соціальної політики України (далі – Полтавське КЕПОП), виявили фахівці Держфінінспекції в Полтавській області під час проведення державного фінансового аудиту діяльності підприємства.

Загалом, виявлено, що підприємством за 2010 – 2011 роки та 9 місяців 2012 року понесені непродуктивні витрати на суму 434 тисячі гривень та упущено вигод на суму понад 9 мільйонів гривень.

Зокрема, встановлено, що водночас з Полтавським КЕПОП, на території області, державне замовлення по виготовленню виробів для інвалідів, виконувалось також і підприємством недержавної форми власності. При аналітичному дослідженні рівня цін на ортопедичні вироби виявлено, що виготовлена продукція на Полтавському КЕПОП, значно дешевша, аніж аналогічна, виготовлена іншим суб’єктом господарювання.

При умові розміщення замовлення на Полтавському КЕПОП, а не на підприємстві недержавної форми власності, держава мала б можливість зекономити понад півтора мільйони гривень, тоді як само підприємство додатково отримало б доходів в загальній сумі 2276,8 тис. гривень.

Натомість, наявність дебіторської заборгованості, термін позовної давності якої минув та по якій не вжито передбачених законодавством заходів щодо її стягнення, призвело до збитків Полтавське КЕПОП до збитків.

Закупівля Полтавським КЕПОП у досліджуваному періоді напівфабрикатів не у виробників, а через посередників за завищеними цінами, сприяло збільшенню собівартості вироблених товарів та призвело до понесення зайвих витрат.

Окрім того, встановлено, що підприємством здійснювались і не першочергові, непродуктивні витрати, які не були передбачені фінансовим планом: в 2010 році на проведення аудиторської перевірки використано кошти у сумі 12 тисяч гривень.

З метою виявлення додаткових резервів економії обігових коштів підприємства, проведено аналіз адміністративних витрат.

Встановлено, що до останніх включались витрати на отримання інформаційно – консультаційних послуг (по забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації, за підтримку в актуальному стані довідника виробів, за надання в телефонному режимі роз’яснень з питань функціонування Централізованого банку даних), які надавались безпосередньо самим ПО „Укрпротез”. При цьому, будь-яких розшифровок та підтверджень щодо складу та обсягу наданих послуг, а також їх вартості підприємству не надавалося.

За умови надання вищезазначених послуг на безоплатній основі, підприємство мало б змогу уникнути непродуктивних витрат на загальну суму понад 250 тисяч гривень.

Аналізуючи доходи у розрізі їх джерел щодо повноти надходження, виявлено факти їх втрати, а саме: накопичення ортопедичних виробів не витребуваних замовниками, що призвело до втрат доходів у загальній сумі 67,3 тисяч гривень. Одночасно це призвело до відволікання обігових коштів на суму майже 56 тисяч гривень.

В результаті прийняття нових нормативно - правових актів, інвалідами, які забезпечуються ортопедичним взуттям, втрачено право на безкоштовне забезпечення другою парою ортопедичного взуття на рік, внаслідок чого, за півроку 2012 року підприємством розрахунково втрачено доходів у розмірі 6739,4 тисяч гривень.

Виявлено також, що всупереч законодавству у сфері державних закупівель, підприємство здійснило закупівлю товарів без проведення тендерних процедур на загальну суму 936,4 тисяч гривень.

За результатами аудиторського дослідження керівництву Полтавського казенного експериментального протезно – ортопедичного підприємства фахівці Держфінінспекції в Полтавській області надали пропозиції, спрямовані на усунення виявлених недоліків, а також здійснити інші заходи організаційного характеру, які дадуть змогу підвищити ефективність управління майном і коштами підприємства.

Прес-служба Держфінінспекції

в Полтавській області