Про стратегію підготовки кадрів для майбутньої служби

Контрольно-ревізійне управління в Полтавській області інформує, що наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 14.12.2010 № 467 затверджено Стратегію підготовки кадрів для запровадження системи внутрішнього контролю та створення служб внутрішнього аудиту в органах державного і комунального сектору України на період 2011 - 2013 роки.

Стратегією визначено, що необхідність підготовки кадрів для запровадження системи внутрішнього контролю та створення служб внутрішнього аудиту в органах державного і комунального сектору України обумовлена тим, що існуюча на сьогодні система державного внутрішнього фінансового контролю (далі – ДВФК) не досягає мети функціонування, яка полягає в економному, ефективному, результативному, законному і прозорому управлінні суспільними ресурсами держави, основаному на відповідальності і підзвітності керівників.

Наслідком цього є щорічне зростання обсягів порушень законодавства, прийняття неефективних управлінських рішень, значні збитки держави. Урядові та інші державні контролюючі органи з року в рік в ході контрольних заходів виявляють суттєві порушення фінансово-бюджетної дисципліни практично на кожних 96-97 підконтрольних суб'єктах із 100 перевірених. При цьому повернути державі втрачені кошти і майно, навіть при доведенні злочину у діях певних посадових осіб, вдається рідко.

З метою подолання негативних явищ у сфері управління державними фінансами у поточному році внесено зміни до Бюджетного кодексу України. Нова редакція статті 26 Бюджетного кодексу України вперше на законодавчому рівні встановлює для розпорядників бюджетних коштів в особі їх керівників обов'язковість організації внутрішнього контролю та здійснення внутрішнього аудиту.

Напрями реформування ДВФК визначені Концепцією розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року та Планом заходів її реалізації, які схвалені розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 року № 158 та від 16 листопада 2005 року (в редакції розпоряджень Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 1347-р та від 23 грудня 2009 р. № 1601-р) (далі – Концепція та План заходів).

Відповідно до Плану заходів наприкінці реформ в Україні має бути побудована нова система ДВФК європейського зразка, яка передбачає запровадження в органах державного і комунального сектору системи внутрішнього контролю в кожному сегменті діяльності, утворення служб внутрішнього аудиту та їх гармонізації.

Організаційно-структурні зміни в органах державного і комунального сектору України, а саме утворення в них служб внутрішнього аудиту, Планом заходів передбачено розпочати вже з 2012 року.

Для запровадження в органах державного та комунального сектору України внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту європейського зразка необхідно розробити та затвердити відповідне нормативно-правове поле, підготувати середовище та кадровий потенціал, що, в свою чергу, передбачає підготовку фахівців нової для України спеціальності "державний внутрішній аудитор", їх сертифікацію, навчання та перепідготовку керівників і спеціалістів з питань організації внутрішнього контролю в європейському розумінні.

Згідно з Концепцією органом, відповідальним за здійснення реформування системи ДВФК в Україні, визначено ГоловКРУ, реалізацію зазначених повноважень покладено на Управління гармонізації ДВФК ГоловКРУ (далі – ЦПГ). Міністерство фінансів України визначено координатором реформ у сфері державних фінансів. ГоловКРУ надає пропозиції Міністерству фінансів України стосовно реалізації заходів, головним виконавцем яких згідно з Планом заходів визначено Мінфін.

Мета Стратегії полягає у забезпеченні потреби державних органів у підготовлених за відповідним фаховим рівнем кадрах, які зможуть реалізувати вимоги законодавства України в частині організації внутрішнього контролю та здійснення внутрішнього аудиту в органах державного і комунального сектору.

За результатами реалізації Стратегії очікується:

1) посилення відповідальності та запровадження підзвітності керівників за організацію ефективної системи внутрішнього контролю в кожному сегменті діяльності, а відтак і за прийняті ними управлінські рішення;

2) формування єдиних підходів до організації системи внутрішнього контролю в органах державного і комунального сектору України, наближення нормативно-правової бази у сфері ДВФК до європейських стандартів;

3) запровадження служб внутрішнього аудиту в органах державного і комунального сектору України;

4) забезпечення потреби органів державного і комунального сектору у спеціалістах з питань внутрішнього аудиту для створення відповідних служб. Підготовка перших 60 державних внутрішніх аудиторів для забезпечення першочергової потреби - керівного складу служб внутрішнього аудиту на рівні центральних органів виконавчої влади впродовж 2011 року. У подальшому - відповідно до затверджених графіків поетапної підготовки;

5) поступове збільшення обсягів щорічної підготовки керівників та спеціалістів з питань внутрішнього контролю і державних внутрішніх аудиторів та зменшення видатків на їх навчання завдяки підготовці вітчизняних тренерів та впровадження інноваційних технологій навчання;

6) запровадження системи сертифікації державних внутрішніх аудиторів, періодичного оцінювання (тестування тощо) та підвищення рівня їх кваліфікації.

 

Прес-служба КРУ

В Полтавській області