Викриті порушення фінансової дисципліни в Полтавському інституті агропромислового виробництва ім. М.І. Вавилова УААН

Контрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Полтавського інституту агропромислового виробництва ім. М.І. Вавілова УААН за друге півріччя 2008, 2009 та 9 місяців 2010 року (далі – Інститут).

Результати проведеної ревізії засвідчили, що внаслідок недотримання вимог чинного законодавства, відповідальними особами даної установи, були допущені порушення фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму 1894,15 тисяч гривень.

Так, в травні 2009 року, порушуючи вимоги діючого законодавства, Інститутом без проведення тендерних процедур, було придбано комбайн зерновий CLASS 228 та жатку зернову на загальну суму 199,8 тисяч гривень, за період з 01.07.2008 по 30.09.2010 року за тими ж «правилами» проводилася закупівля послуг по обслуговуванню дослідного поля у ДП ДГ „Степне” на загальну суму 1727,42 тисяч гривень, а також було придбано сільськогосподарську техніку та послуги у рослинництві на загальну суму 1727,42 тисяч гривень.

Ревізорами КРУ, під час проведення ревізії, було виявлено, що в результаті недотримання вимог чинного законодавства, керівництвом зазначеної установи, працівниками Інституту, недоотримано за 2008 – 2009 роки винагороди (роялті) за ліцензійними договорами, належних до виплати авторам сортів рослин і членам трудового колективу на суму більш ніж 33 тисячі гривень.

Проведеною ревізією встановлено, що внаслідок не оформлення договірних відносин між Інститутом та Державним підприємством „Степне”, та Комунальним підприємством „ЖКК „Степне”, за користування частиною площі лабораторного корпусу Інституту по вул. Дослідній, 16 в с. Степне Полтавського р-ну, Інститутом було не отримано плати за надане в оренду майно на суму майже 30 тисяч гривень, чим порушено вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Ревізія викрила, що даною установою було проведено покриття витрат сторонніх організацій, внаслідок не пред’явлення до відшкодування рахунків за споживання природного газу на опалення площі лабораторного корпусу по вул. Дослідній, 16 в с. Степне Полтавського р-ну, яку займає ДП «Степне» та КП «ЖКК «Степне» на загальну суму 21,34 тисяч гривень, чим також порушені вимоги діючого законодавства.

Перевіркою дотримання вимог чинного законодавства, при відчудженні майна, встановлено, що протягом другого півріччя 2008 року та 2009 ріку керівництвом даної установи було проведено списання основних засобів на суму 7,38 тисяч гривень без дозволу вищої організації, чим також порушено вимоги діючого законодавства.

Внаслідок проведення працівникам оплати праці, в даній установі, за час перебування їх у відрядженні, без врахування середньої заробітної плати за два попередні місяці, працівниками Інституту було недоотримано доходів на загальну суму 1,29 тис. гривень.

Також під час ревізії було виявлено, що за період з 01.07.2008 по 01.09.2010 роки була проведена оплата праці сумісника, за фактично невідпрацьований час, на загальну суму 0,53 тисячі гривень.

Інших порушень фінансової дисципліни, за наслідками проведеної ревізії, працівниками КРУ в Полтавській області, було виявлено на загальну суму 65,04 тисячі гривень

За допущені порушення в організації та веденні бухгалтерського обліку, на шістьох посадових осіб вищезазначеної установи, складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 164-2 КУпАП та на одну посадову особу складено протокол за ст. 164-14 КУпАП.

Директору Інституту направлено вимоги щодо усунення виявлених ревізією порушень і недоліків, недопущення їх у подальшому, з внесенням пропозицій щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, контрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області прийнято розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках, відкритих Управлінням в органах Державного казначейства.

 

Прес-служба

КРУ в Полтавській області