Держфінінспекція: про те, як виконувалась Програма соціального розвитку сільських населених пунктів Полтавської області на 2013 рік

Держфінінспекція в Полтавській області провела державний фінансовий аудит ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на виконання Програми соціального розвитку сільських населених пунктів Полтавської області на 2013 рік.

Зазначена Програма є комплексною і узагальнюючою для всіх цільових регіональних і районних програм даного напрямку, покликана вирішувати гострі соціальні проблеми та сприяти покращенню розвитку сільської місцевості в області.

Досліджено, що на виконання Програми у 2013 році передбачалось спрямувати 142 млн 279,9 тис. грн., фактично освоєно 218 млн 277,3 тис. грн.

Незважаючи на значний рівень фінансового забезпечення, запланованих Програмою цілей не досягнуто, а затверджені заходи виконано неефективно і не в повному обсязі.

Причиною цьому стала низка негативних факторів.

Насамперед, Програма прийнята з порушенням вимог чинного законодавства.

Також, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, як відповідальний виконавець розробив Програму без врахування вимог нормативних документів (рішень, розпоряджень органів влади, порядку взаємодії між учасниками тощо), що дало можливість органам місцевого самоврядування усунутися від її виконання.

Крім того, в Програмі не визначено конкретних виконавців, відсутній розподіл ресурсного забезпечення в розрізі джерел фінансування та термінів виконання запланованих заходів. Відсутнє нормативне урегулювання взаємодії між місцевими органами влади та виконавцями заходів соціального розвитку сільських населених пунктів області.

Не розроблено жодного розпорядчого документа, який передбачав би порядок, форми та терміни звітування визначених виконавців Програми щодо виконаних заходів. Переважна більшість учасників Програми звітувалась до департаментів (управлінь) обласної державної адміністрації про виконання відповідних заходів у телефонному режимі, без документального підтвердження звітних даних, що в свою чергу приводить до перекручування даних про хід виконання Програми.

Зафіксовано факти звітувань учасниками Програми про незаплановані заходи, включення до звітів недостовірної інформації, що також призводить до перекручування даних у бік їх збільшення, а відповідно до зростання показників ефективності – відсотку виконання Програми та використання коштів в розрахунку на одного сільського мешканця.

Прикладом цього є включення Управлінням агропромислового розвитку Глобинської райдержадміністрації до звіту заходів, які фактично не виконувались, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт та перекручування звітності в частині використання бюджетних коштів на суму 136,7 тис. грн.

А відділом освіти Гадяцької райдержадміністрації, до звіту про виконання Програми за 2013 рік, взагалі включено непідтверджених даних на 1 млн 478,5 тис. грн.

Крім того, до звіту про виконання показників Програми соціального розвитку сільських населених пунктів включені заходи інших програм, що суперечить чинному законодавству в частині того, що заходи Програми не повинні дублювати заходи інших програм.

Відсутність чіткого механізму визначення потреби в коштах на заходи соціального розвитку сільських населених пунктів області не сприяла виконанню заходів у повній мірі та, відповідно, досягненню основної мети Програми.

Включення до досліджуваної Програми на 2013 рік, по ряду районів, заходів, які не відповідають її завданням, призвело до неефективного використання бюджетних коштів усіх рівнів на суму 623,5 тис. грн.

До того ж, відсутність внутрішнього контролю в Департаменті агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації не дає можливості своєчасного виявлення упущень та прорахунків при виконанні досліджуваної Програми, не сприяє здійсненню дієвого контролю за ефективним плануванням заходів Програми та використанням бюджетних коштів на її виконання.

Таким чином, в результаті проведення аудиторського дослідження виявлено недостатню ефективність у досягненні запланованих показників та проблеми у виконанні Програми соціального розвитку сільських населених пунктів Полтавської області.

За результатами проведеного державного фінансового аудиту розроблено пропозиції організаційного характеру, спрямовані на підвищення ефективності виконання заходів соціального розвитку сільських населених пунктів Полтавської області.

Прес-служба Держфінінспекції

в Полтавській області