Виконання зведеного бюджету Оржицького району Полтавської області за 2012-2013 роки та І півріччя 2014 року є недостатньо ефективним

Виконання зведеного бюджету Оржицького району Полтавської області за 2012-2013 роки та І півріччя 2014 року є недостатньо ефективним. Такого висновку дійшли фахівці Держфінінспекції в Полтавській області за результатами проведеного Державного фінансового аудиту.

Зокрема досліджено, що при вирішенні ряду проблемних питань територіальної громади щодо забезпечення повноцінного функціонування району, а також для ефективного використання коштів та залучення додаткових надходжень до бюджету району, з метою надання соціальних гарантій населенню, задіяні не всі можливі резерви .

Передовсім, органи місцевого самоврядування не на належному рівні контролюють питання залучення замовників об’єктів будівництва до сплати пайових внесків. Замовники будівництва не залучаються до пайової участі у створенні інфраструктури, що призводить до втрат доходів зведеним бюджетом району.

Так, у 2012-2013 роках, за даними Державної архітектурно-будівельної інспекції України, на території Оржицького району в експлуатацію введено 15 об’єктів будівництва. Встановлено, що в порушення чинного законодавства, договори про пайову участь між замовниками будівництва і органами місцевого самоврядування не укладені. Як результат, зведений бюджет району розрахунково втратив понад 2,6 млн грн., що позбавило можливості подальшого інвестування коштів у розвиток інфраструктури населених пунктів району.

Крім того, встановлено факти невикористання всіх реальних можливостей по операціях із земельними ресурсами, що також не сприяло збільшенню ресурсної бази сільських бюджетів, відповідно і бюджету району в цілому.

В шести досліджуваних сільських радах орендна плата за господарські двори за межами населених пунктів визначалась у вартісному виразі, незалежно від нормативно-грошової оцінки одиниці площі ріллі по області на договірних засадах між орендодавцем - райдержадміністрацією та орендарями. Внаслідок не встановлення орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства, зведеним бюджетом Оржицького району розрахунково втрачено більш як 400 тис. грн.

Аудиторське дослідження засвідчило, що з боку місцевих рад здійснювався неналежний контроль за виконанням договорів оренди землі, а саме: орендарі двох сільських рад не застосували коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки землі, що також призвело до розрахункових втрат коштів, в сумі майже 50 тис. грн.

Встановлено факти недостатньо ефективного управління або взагалі відсутність контролю з боку органів місцевого самоврядування за операціями з комунальним майном, що в свою чергу виключає можливість отримання додаткових фінансових ресурсів для задоволення потреб територіальної громади району.

Як приклад, при нарахуванні орендної плати за передане комунальне майно в оренду, не здійснювалось коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції, внаслідок чого зведений бюджет району розрахунково втратив фінансових ресурсів, в сумі 2,2 тис. грн.

Крім цього, у додатку до Методики від 27.01.2012 затвердженої сесію Оржицької районної ради встановлено орендну ставку за розміщення казино, інших гральних закладів в розмірі 100%, хоча чинним законодавством на всій території України гральний бізнес заборонено. Отже, органи місцевого самоврядування Оржицького району офіційно передбачили можливість передачі в оренду комунального майна для здійснення діяльності законодавчо забороненого грального бізнесу.

Варто зауважити, що учасниками бюджетного процесу не завжди дотримуються вимоги бюджетного законодавства, на недостатньому рівні здійснюється контроль за плануванням та ефективним використанням бюджетних коштів.

В районі не досягнуто належного рівня фінансового контролю за діяльністю розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з боку головних розпорядників. Про це свідчать результати контрольних заходів, проведених Державною фінансовою інспекцією в Полтавській області протягом досліджуваного періоду.

Зокрема, за 2012-2013 роки та І півріччя 2014 року фінансові інспектори провели 11 ревізій на 11 об’єктах Оржицького району, під час яких виявлено фінансових порушень на загальну суму понад 2 млн грн.

За результатами державного фінансового аудиту розроблено ряд пропозицій щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів Оржицького району, ефективного планування, використання наявних бюджетних коштів та якісного надання соціальних гарантій населенню району.

Прес-служба Держфінінспекції

в Полтавській області