Ревізори перевірили фінансову дисципліну в обсерваторії

Контрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Полтавської гравіметричної обсерваторії інституту геофізики ім. С.І.Субботіна Національної академії наук України /надалі – обсерваторія/ за період з 01.03. 2007 року по 01.09. 2010 року.

За наслідками проведеної ревізії встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 195,35 тис. гривень.

Порушення, що призвели до недоотримання фінансових ресурсів фізичними особами в загальному розмірі 17,00 тис. грн., що виникли внаслідок: 13,48 тис. грн. – не проведення індексації заробітної плати; 1,79 тис. грн. – невиплати працівниками добових за час перебування у відрядженні; 1,62 тис. грн. – недоотримання працівником надбавки за особливі умови роботи та 0,11 тис. грн. – по причині не донарахування заробітної плати працівникам за час перебування у службових відрядженнях.

Операції, проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до втрат виявлено в загальній сумі 5,71 тис. грн., в тому числі : 2,9 тис. грн. – зайве списання пального внаслідок невірного обрахування нормативних витрат палива; 1,82 тис. грн. – переплата заробітної плати по причині зайвого нарахування заробітної плати працівникам за час перебування у службових відрядженнях; 0,09 тис. грн. – переплата індексації заробітної плати працівнику при відсутності законодавчих підстав; 0,19 тис. грн. – переплата заробітної плати за час перебування у навчальній відпустці внаслідок надання навчальної відпустки на більший термін, ніж передбачено чинним законодавством та 0,71 тис. грн. – зайве нарахування та сплата внесків до державних цільових фондів на суму переплат по заробітній платі.

Операції, проведені з порушенням чинного законодавства, що не призвели до втрат, виявлено в сумі 124,81 тис. грн., а саме – матеріальні цінності, що знаходяться на балансі обсерваторії понад 2 роки, але не використовуються в господарській діяльності.

Інші порушення фінансової дисципліни склали 47,83 тис. грн., з них : 33,84 тис. грн. – лишки основних засобів та інших необоротних активів, виявлені при проведенні вибіркової інвентаризації, документальне надходження яких в установу відсутнє та 13,99 тис. грн. – заниження в обліку вартості активів.

За наслідками проведеної ревізії порушення усунуті повністю.

За допущені порушення законодавства з фінансових питань у відношенні п’яти посадових осіб обсерваторії складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 164-2 ч. 1 КУпАП, якою передбачено накладення штрафу в розмірі від 136 до 255 гривень.

Прес-служба

КРУ в Полтавській області