Про виявлені ревізорами фінансові порушення

Полтавська центральна районна лікарня (далі - Полтавська ЦРЛ, лікарня) фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету і підзвітна Полтавській райдержадміністрації та Головному управлінню охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації.

Контрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області була проведена ревізія даної медичної установи, за результатами якої було виявлено фінансових порушень на 320,2 тис гривень.

Тільки 82,3 тис грн фінансових порушень було виявлено ревізорами в результаті допущення відповідальними особами даної медичної установи недоотримання працівниками лікарні заробітної плати, коштів внаслідок не нарахування доплати за роботу з деззасобами, не нарахування безпосереднім керівникам лікарів інтернів заробітної плати за 2009-2010 роки, недоотримання ними коштів внаслідок невірного встановлення посадового окладу, невірно встановленої надбавки за вислугу років тощо.

Операції проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до фінансових втрат Полтавською ЦРЛ склали майже 190 тис грн., а саме : здійснення оплати за рахунок бюджетних коштів послуг з зубопротезування пільгових категорій громадян при фактично відсутності наданих послуг, переплати заробітної плати внаслідок надання головному лікарю, його заступникам та керівникам структурних підрозділів премії та надбавки за складність та напруженість в роботі без погодження з органом вищого рівня ( відділом охорони здоров’я Полтавської ОДА), переплати заробітної плати внаслідок завищення посадових окладів та невірного нарахування заробітної плати медичним працівникам за час чергування ними вдома, переплати заробітної плати безпосереднім керівникам практики лікарів-інтернів за 2009-2010 роки, внаслідок невірного визначення першого тарифного розряду,переплати заробітної плати зовнішнім сумісникам за фактично невідпрацьований ними час, завищення обсягу і вартості виконаних ремонтних робіт, списання всупереч законодавству коштів на видатки установи без фактичного отримання товарів тощо.

В результаті завищення Полтавською ЦРЛ в кошторисі потреби у бюджетних коштах на 2011 рік на оплату комунальних послуг та заниження в обліку дебіторської та кредиторської заборгованостей, ревізорами було виявлено на 42 тис грн проведення фінансових операцій з порушенням чинного законодавства, що не призвели до втрат.

За ведення бухгалтерського обліку з порушенням встановленого порядку на 6 посадових осіб складені протоколи про адміністративну відповідальність за статтею 164-2, ч.1 КУпАП, якою передбачається застосування штрафу в розмірі від 136 до 255 гривень.

Про результати ревізії проінформовано Прокуратуру Полтавської області, Полтавську районну раду та Головне управління охорони здоров’я Полтавської ОДА.

Прес-служба

КРУ в Полтавській області