Про результати державного фінансового аудиту Комунального підприємства «Полтаваелектроавтотранс» Полтавської міської ради

Аудитори КРУ в Полтавській області провели державний фінансовий аудит діяльності Комунального підприємства „Полтаваелектроавтотранс” Полтавської міської ради (далі КП „Полтаваелектроавтотранс” або Підприємство) за період з 2008 по 2010рр.

Підприємство створене у 2005 році, на підставі рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради, шляхом перейменування із Полтавського тролейбусного управління, засноване на комунальній власності.

Засновником Підприємства є Полтавська міська рада.

В своїй діяльності Підприємство підпорядковується Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Основна діяльність підприємства - надання послуг з перевезень пасажирів тролейбусами та автобусами, включаючи пільгову категорію населення.

Результати державного фінансового аудиту засвідчили, що керівництвом Підприємства не забезпечено достатню ефективність у прийнятті управлінських рішень, організації фінансово-господарської діяльності та здійсненні внутрішнього фінансового контролю.

Так, за результатами аудиту, фахівцями контрольно-ревізійної служби області виявлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів, внаслідок неефективних управлінських дій на загальну суму понад 5 млн грн.

Найбільшу питому вагу у сумі упущених вигод становить реалізація послуг з харчування в їдальні, надання місць для проживання у гуртожитку, нерегулярні перевезення автомобільним і вантажним транспортом та інше за цінами нижче собівартості, що призвело до втрати фінансових ресурсів майже на мільйон гривень.

Не відображення дебіторської заборгованості по винесених рішеннях суду в бухгалтерському обліку КП „Полтаваелектроавтотранс”, не вжиття відповідних заходів та відсутність контролю відповідальними особами Підприємства за її примусовим стягненням, призвело до втрати фінансових ресурсів на загальну суму 232,3 тис грн.

В результаті низького рівня проведення претензійно-позовної роботи на Підприємстві, виникли протерміновані дебіторська та кредиторська заборгованісті, втрати економічних вигод по яким 173,0 тис грн. та 17,7 тис грн відповідно. Очевидно, що такий стан справ, не сприяє збільшенню доходів Підприємства.

Аудиторами КРУ в Полтавській області було встановлено, що у досліджуваному періоді Підприємством були надані на безоплатній основі послуги автобусом „Богдан”, внаслідок чого втрачено доходів на 12,4 тис грн.

Щодо витрат, допущених внаслідок неефективних управлінських дій, аудитом доведено, що на Підприємстві набула поширення негативна практика відволікання обігових коштів, як у довготривалу дебіторську заборгованість, так і шляхом накопичення матеріальних цінностей, які не використовуються у виробничій діяльності Підприємства, на загальну суму понад 2,5 млн грн.

Зокрема, у 2008 році КП „Полтаваелектроавтотранс” отримано 12 легкових автомобілів вартістю 1666,6 тис грн.

Жодного дня придбані автомобілі не відпрацювали на Підприємстві, а відразу були передані в безоплатне користування. Цей факт підтверджує відсутність виробничої потреби у поповненні парку легкових автомобілів, та відсутність отримання користі від їх придбання КП „Полтаваелектроавтотранс”.

Більше 10 років на балансі Підприємства перебувають два нових автонавантажувачі вартістю 79,3 тис грн, які з дати придбання в господарській діяльності не використовувались, в оренду не передавались, при цьому на них майже в повному обсязі нарахована амортизація.

Відсутність моніторингу наявності матеріальних цінностей на складі Підприємства, призвело до накопичення неліквідних матеріалів, запасних частин та інших цінностей на загальну суму понад 700 тис грн.

Крім того, авансуючи проведення ремонту тролейбуса ще у 2007 році, Підприємство допустило відволікання обігових коштів у сумі 47,5 тис грн у довготривалу дебіторську заборгованість.

Аналізом витрат на предмет доцільності та першочерговості їх здійснення встановлено, що у 2008 – 2010 роках Підприємством допущено непродуктивних (зайвих) витрат на загальну суму 1103,6 тис грн.

Аудитори дійшли висновку, що Підприємство мало в наявності достатні оборотні активи для того, щоб залучати кредитні ресурси в меншій сумі, що призвело до зайвої сплати відсотків у розмірі 479,2 тис грн.

До збільшення витрат призвело і нарахування амортизації на основні засоби та сплата податку на транспорт, який протягом певного періоду не використовувався, очікуючи поточного і капітального ремонту, що спричинило у 2008 – 2010 роках додаткові витрати у розмірі 475,2 тис грн.

На збільшення розміру витрат також вплинула сплата КП „Полтаваелектроавтотранс” штрафів за порушення термінів оплати по розрахунках з ВАТ „Полтаваобленерго” та платежах до Державних цільових фондів у загальній сумі 109,0 тис грн, а також знецінення запасів на Підприємстві на суму 8,3 тис грн.

Не достатньо уваги керівники КП „Полтаваелектроавтотранс” приділялось вивченню цінової політики, як приклад, сума зайвих витрат при придбанні тролейбусу склала 142,6 тис грн.

За відсутності ліцензії на теплопостачання, Підприємство не скористалося можливістю придбавати природний газ за цінами підприємств, що виробляють теплову енергію для населення, при цьому, сума неефективних витрат склала 73,4 тис грн.

У 2009 – 2010 роках Підприємством оплачувались послуги КП „Центральна диспетчерська служба міських пасажирських перевезень” по здійсненню моніторингу транспортної роботи у сумі 33,5 тис грн, при цьому підвищення ефективності роботи від таких послуг на Підприємстві не відбулось. В подальшому, при необхідності, зазначене Підприємство спроможне проводити такий моніторинг самостійно.

Користування у 2008 році послугами зв’язку двох мобільних операторів, замість одного, призвело до здійснення зайвих витрат у сумі 17,1 тис грн.

Крім того, при збитковій діяльності, Підприємством надавались благодійні допомоги на суму 12,6 тис грн, перераховувались членські внески до Корпорації підприємств міського електротранспорту України „Укрелектротранс” в розмірі 12,2 тис грн, в результаті будь-якого економічного ефекту Підприємством не отримано.

За результатами проведеного аудиту, КРУ в Полтавській області, з метою усунення виявлених порушень та недоліків, надано 4 відповідних рекомендації органу управління перевіреного Підприємства – Полтавській міській раді та 21 керівництву КП «Полтаваелектроавтотранс».

Прес-служба

КРУ в Полтавській області