Порядок у державі – у взаємодії з громадськістю

Всебічний, оперативний розгляд звернень громадян, забезпечення законних прав та інтересів людей – одне з пріоритетних завдань контрольно-ревізійної служби області.

З метою забезпечення конституційного права громадян на звернення, контрольно-ревізійне управління в Полтавській області проводить систематичну роботу – кваліфікований, неупереджений і своєчасний розгляд звернень громадян, оперативно реагує на порушені в них проблеми.

Для забезпечення комплексного підходу до розгляду звернень громадян, Служба працює в декількох напрямках: здійснюється особистий прийом громадян керівництвом управління та керівниками структурних підрозділів у містах та районах області, розглядаються письмові звернення, а також функціонують «телефони довіри» в управлінні та кожному контрольно-ревізійному відділі.

Протягом I кварталу 2011 року до контрольно-ревізійної служби області надійшло 99 звернень громадян з них: 65 громадян звернулись під час проведення відповідними керівниками особистого прийому, письмових звернень надійшло 34, 7 з яких анонімні.

На підставі ст.8 Закону України «Про звернення громадян» (далі – Закон), звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають. Однак, зважаючи на те, що окремі з них містять факти серйозних фінансових порушень, органи ДКРС області, в межах своїх повноважень та компетенції, включають ці питання до програм планових контрольних заходів.

Необхідно зазначити, що відповідно до ст.10 Закону на прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи. Фахівці контрольно-ревізійного управління, розглядаючи звернення громадян, суворо дотримуються вимоги Закону, про що свідчить відсутність скарг з боку заявників на цю тему.

Статистика свідчить, що найбільше звернень громадян, які надходять до управління, стосується прохання надати роз’яснення діючого законодавства, інші містять прохання провести ревізії.

Так, із загальної кількості звернень, 81 звернення надійшло стосовно надання роз`яснень чинного законодавства відповідно до компетенції контрольно-ревізійної служби. Більшість питань, які піднімались у цих зверненнях, мали соціальне спрямування, а саме: питання своєчасності та повноти оплати праці, відшкодування коштів на відрядження, проведення державних закупівель, надання відпусток, оформлення первинних документів, здачі майна в оренду, індексації грошових доходів громадян, порядку надання платних послуг за медичне обстеження, надання пільг та субсидій тощо.

Крім того, за звітний період надійшло 3 письмових звернення, які не відносяться до компетенції органів ДКРС. Зазначені звернення громадян управлінням направлено для розгляду відповідним органам влади, підприємствам, установам, організаціям з повідомленням про це заявників.

З проханням провести перевірки, від громадян надійшло 7 звернень. За результатами їх розгляду, з метою проведення ревізій, 2 звернення включені до плану роботи відповідного КРВ на II квартал п. р.

Одне звернення у якому повідомлялось про крадіжки, нестачі та зловживання, було негайно переадресовано для розгляду до правоохоронних органів.

Ще один шлях безпосереднього спілкування посадових осіб контрольно-ревізійного управління із населенням області – функціонування в управлінні та в кожному структурному підрозділі «телефону довіри», номери яких доведені до громадськості через засоби масової інформації.

За допомогою «телефону довіри» громадяни мають змогу оперативно отримати вичерпні відповіді на питання, які віднесені до компетенції КРУ. Якщо питання особисте, не належить до компетенції контрольно-ревізійної служби, фахівці управління порадять, де і яким чином його вирішити. Тому сподіваємося на зворотній зв’язок.

Прес-служба

КРУ в Полтавській області