Про результати державного фінансового аудиту Обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки

Державна фінансова інспекція в Полтавській області провела державний фінансовий аудит ефективності виконання Обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. Аудиторським дослідженням охоплений період: 2012-2014 та І квартал 2015 року.
Аудит довів, що виконання Обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки було недостатньо ефективним.
Так, Обласну програму затверджено рішенням ХІІ сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 29.08.2012.
Основна її мета - удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою і спортом, а також забезпечення будівництва сучасних спортивних споруд.
Протягом досліджуваного періоду на виконання Програми з обласного бюджету виділено 10,1 млн. грн.
Зокрема, в порушення норм чинного законодавства, окремі заходи Програми передбачають поточне утримання спортивних установ.
Так, обласний центр фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх" є комунальною установою і підпорядковується Полтавській обласній раді, однак він утримується виключно за рахунок коштів обласного бюджету, а саме: коштів виділених на виконання зазначеної Програми.
За період з 01.01.12 по 31.03.15 Центру „Спорт для всіх" надійшло з обласного бюджету майже 1,3 млн грн, з яких лише 138,6 тис. грн спрямовано на спортивно-масові заходи, решту коштів витрачено на утримання установи. Звичайно, це не сприяло досягненню основної мети Програми, а отже, кошти обласного бюджету більш, як 1,1 млн грн, були використані неефективно.
Низький рівень матеріально-технічного забезпечення закладів фізичної культури і спорту також негативно впливає на ефективність виконання запланованих Програмою заходів, при тому, що тільки 2 із 52 заходів спрямовані на його поліпшення.
Наприклад, Програмою заплановано створення місць на відкритих водоймах для навчання бажаючих громадян плаванню, але кошти на реалізацію такого заходу не передбачено. Отже, ще на стадії планування зазначений захід не мав перспективи виконання.
Програмою заплановано навчання дітей плаванню з урахуванням наявної ресурсної бази, при цьому не всі освітні заклади області мають таку можливість.
У 90-х роках минулого століття, за рахунок державного бюджету, на території нинішнього Миргородського художньо-промислового коледжу імені М.В. Гоголя, було розпочато будівництво нового спортивного комплексу з плавальним басейном, але через 4 роки будівництво басейну було припинено, при тому, що ступінь готовності об'єкта вже складав 97%.
За 20 років поспіль, внаслідок атмосферного впливу, недобудований спортивний комплекс притерпів значних руйнувань, а кошти, в сумі майже мільйон гривень, витрачені із державного бюджету на це будівництво ані соціального, ані економічного ефекту не дали, а отже, також були використані неефективно.
З метою позитивного вирішення питання щодо „довгобуду" керівництво Полтавського національного технічного університету імені Ю.Кондратюка, до складу якого входить коледж, неодноразово зверталось до Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації та до органів місцевого самоврядування, але на даний час, подальша доля спортивного комплексу не вирішена.
В цілому аудит довів, що відсутність дієвого внутрішнього контролю за виконанням Програми не дала можливості своєчасно виявити упущення та прорахунки при її реалізації.
Зокрема, контроль за виконанням програми з боку Управління з питань фізичної культури і спорту здійснювався на недостатньому рівні.
Узагальнена інформація, яка подавалась до Департаменту економічного розвитку Полтавської облдержадміністрації складалась з порушенням вимог Положення про порядок розробки, затвердження і виконання регіональних цільових (комплексних) програм у Полтавській облдержадміністрації та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання.
Як виявилося, під час аудиторського дослідження, відсутні й щорічні пояснювальні записки співвиконавців про проведену роботу в рамках Обласної програми щодо виконання затверджених заходів, а у разі невиконання – обґрунтування причин.
Слід зауважити, що в структурі Управління з питань спорту відсутній підрозділ внутрішнього аудиту, що також не сприяє здійсненню дієвого контролю за ефективним плануванням заходів досліджуваної Програми та витрачанням бюджетних коштів на її виконання.
Неналежна взаємодія між виконавцями заходів Програми також призводить до невиконання її окремих заходів.
За результатами проведеного державного фінансового аудиту фахівці Держфінінспекції в Полтавській області розробили ряд пропозицій організаційного характеру спрямованих на підвищення ефективності виконання запланованих заходів Обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки.

Прес-служба Держфінінспекції
в Полтавській області