Про результати державного фінансового аудиту

Державна фінансова інспекція в Полтавській області, на виконання Плану роботи на ІІ квартал 2015 року, провела державний фінансовий аудит ефективності виконання Комплексної програми соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки за 2013-2014 роки та І півріччя 2015 року.

Комплексна програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки (наразі зі змінами - Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки) затверджена рішенням XV сесії Полтавської обласної ради VI скликання від 28.02.2013. Відповідальний виконавець Програми – Департамент праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації (директор – Корнієнко Л.В.).

У цілому, фактичні видатки на виконання заходів Програми за досліджуваний період склали 964909,7 тис. гривень. Протягом аналізованого періоду обсяги фінансування заходів досліджуваної програми мали тенденцію до недофінансування, як загалом, так і в розрізі окремих джерел. Так, у 2013 році фактично профінансовано виконання заходів Комплексної програми у розмірі 90,7%, у 2014 році – 92,1% від затвердженого. Аналогічно, фактичне фінансування за рахунок коштів обласного бюджету у 2013 році склало 97,5%, у 2014 році – 96,5%; за рахунок коштів районних та міських бюджетів – 87,1% та 89,3%, відповідно.

При цьому, результати аудиторського дослідження засвідчили, що протягом 2013 -2014 років та І півріччя 2015 року виконання Комплексної програми стосовно окремих напрямків мало значний соціальний ефект.

За результатами проведеного державного фінансового аудиту розроблено ряд пропозицій щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів при виконанні заходів Комплексної програми.

Прес-служба Держфінінспекції

в Полтавській області