Держфінінспекція: про результати державного фінансового аудиту

Державна фінансова інспекція в Полтавській області провела державний фінансовий аудит ефективності виконання Обласної програми поводження з твердими побутовими відходами на 2012-2018 роки.

Аудиторський аналіз охопив період реалізації Обласної програми за 2012-2014 роки та січень-липень 2015 року.

Аудит підтвердив, що однією з нагальних проблем на Полтавщині є вирішення питання збирання, переробки, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів, адже їх накопичення та постійне збільшення може призвести до екологічної катастрофи.

Враховуючи актуальність зазначеного питання рішенням XI сесії Полтавської обласної ради 6 скликання від 23.05.2012 затверджена Обласна програма поводження з твердими побутовими відходами на 2012 – 2018 роки. Відповідальний виконавець затвердженої програми Управління житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації.

Основною метою програми є формування оптимальної схеми поетапного поводження з відходами на території Полтавської області, направленої на максимально повне використання відходів в якості вторинної сировини та мінімізацію обсягів їх захоронення на полігонах та звалищах.

Для досягнення поставленої мети, окрім коштів місцевих бюджетів, передбачено залучити кошти інвесторів.

У 2012 році в рамках виконання Обласної програми керівництвом області укладено меморандум з інвестором про будівництво виробничого комплексу по переробці твердих побутових відходів, проте останній, у зв’язку зі складним економічним становищем у державі, відмовився від втілення пілотного проекту.

На даний час Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) „Реформа управління на сході України” проводиться робота щодо розробки сучасної Стратегії поводження з твердими побутовими відходами у Полтавському регіоні, межі якого зафіксовано в Обласній програмі поводження з твердими побутовими відходами на 2012-2018 роки.

Під час проведення аудиторського дослідження аудитори звернули увагу відповідального виконавця на недоліки при розробці та впровадженні програми, а також на недостатній контроль за формуванням звітності про результати її виконання.

За результатами проведеного аудиту розроблено ряд пропозицій які дадуть змогу більш ефективно використовувати кошти, спрямовані на виконання Обласної програми поводження з твердими побутовими відходами, а також підвищити результативність виконуваних заходів.

Прес-служба Держфінінспекції

в Полтавській області