Держфінінспекція: про результати державного фінансового аудиту Державного підприємства „Полтавський комбінат хлібопродуктів”

Аудитори Державної фінансової інспекції в Полтавській області, провели плановий державний фінансовий аудит діяльності Державного підприємства „Полтавський комбінат хлібопродуктів”.

Аудиторським дослідженням охоплений період діяльності підприємства з 01.01.2012 по 31.10.2015.

Так, основна мета діяльності ДП „Полтавський КХП” полягає у виробництві та реалізації борошномельної продукції. Аудит засвідчив, що результатом діяльності підприємства у 2012 та 2014 роках був чистий прибуток у розмірах: 687 тис. грн та 334 тис. грн, у 2013 році - збитки у сумі 126 тис. грн. В той же час, аудит виявив ряд факторів та недоліків, які мали негативний вплив на господарську діяльність ДП „Полтавський КХП” .

Зокрема, підприємство не забезпечує достатніх результатів претензійно-позовної роботи, що має наслідком зростання обсягів дебіторської заборгованості, в тому числі простроченої, безнадійної до стягнення в сумі 1320,4 тис. грн, що в подальшому може призвести до втрат.

Крім цього, підприємство не скористалося правом стягнення штрафних санкцій у разі невиконання умов укладених договорів, що призвело до розрахункових втрат, на загальну суму 34,6 тис. грн.

На території філії підприємства - Хлібної бази №88, з 1994 року розпочато будівництво складу готової продукції та газорозподільного пункту житлового масиву, на яке витрачено 32,7 тис. грн. Однак, на дату проведення державного аудиту зазначені об’єкти будівництва перейшли до когорти „довгобудів” та зазнають руйнації, що підтверджує невиважені управлінські рішення щодо початку будівництва.

За результатами державного фінансового аудиту керівництву ДП „Полтавський КХП” рекомендовано перелік заходів для підвищення ефективності управління державним майном та покращення результатів діяльності підприємства.

Прес-служба Держфінінспекції

в Полтавській області