КРУ в Полтавській області виявило втрат на понад 3 млн грн у Державному підприємстві «Український науково-дослідний Інститут вагонобудування»

КРУ в Полтавській області проведено державний фінансовий аудит фінансово-господарської діяльності Державного підприємства „Український науково-дослідний інститут вагонобудування” (далі ДП „УкрНДІВ”, Підприємство) за 2008 – 2010 роки.

ДП „УкрНДІВ” засноване на державній власності і входить до сфери управління Міністерства промислової політики України.

Основним видом діяльності Підприємства є дослідження і розробки в галузі технічних наук.

В аналізованому періоді ДП „УкрНДІВ”, відповідно до основної мети свого створення, здійснювало наукові дослідження у галузі рейкового рухомого складу (вагони вантажні та пасажирські, дизельні і електропоїзди, вагони метрополітенів, трамваї, тепловози, електровози та відомчий залізничний транспорт).

Незважаючи, що загальна оцінка ефективності управління ДП „УкрНДІВ” має високий рівень, Підприємством не забезпечено достатню ефективність у прийнятті управлінських рішень, організації надання послуг зі створення науково-технічної продукції, функціонуванні фінансово-господарської діяльності та здійсненні внутрішнього фінансового контролю. Через неефективні управлінські дії під час аудиту виявлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів у загальній сумі 3317,2 тис. грн., в тому числі: упущено вигод на суму 2616,8 тис. грн. та здійснено непродуктивних і зайвих витрат в розмірі 700,4 тис. грн.

Так, ДП „УкрНДІВ” протягом 2008-2010 років виконувало науково-дослідні роботи на замовлення Мінпромполітики за цінами, нижчими собівартості, внаслідок чого Підприємством упущено вигод на загальну суму 1375,8 тис. грн.

Результатом не виваженого планування стала втрата доходів у розмірі 1117,5 тис. грн. через залучення субпідрядних організацій до сертифікаційних випробувань, технічного діагностування вагонів та створення науково-технічної продукції, при цьому, ДП „УкрНДІВ” має висококваліфікованих фахівців та відповідне обладнання для виконання робіт самостійно.

Підприємством не використовувалось право на нарахування та стягнення штрафних санкцій із замовників за несвоєчасні розрахунки, як передбачено умовами укладених договорів, що мало наслідком втрату доходів у розмірі 123,5 тис. грн.

Потребує удосконалення і покращення стан планування у ДП „УкрНДІВ”.

Зокрема, прогнозні показники на поточний рік є нижчими фактичних результатів попередніх років, тобто фінансові плани не відображають реальний стан господарської діяльності ДП „УкрНДІВ”.

Протягом 2008 – 2010 років Підприємством допущено витрат на участь у конференціях та семінарах, сплату членських внесків до асоціацій, на послуги з добровільного страхування майна і працівників та інших на загальну суму 431,6 тис. грн., які не передбачені фінансовими планами.

У аналізованому періоді загальний розмір витрат Підприємства збільшено на суму одноразових премій до професійних свят та до Міжнародного жіночого дня на загальну суму 151,1 тис. грн., які, за умовами Колективних договорів, передбачено здійснювати за рахунок прибутку. До того ж, до витрат ДП „УкрНДІВ” зараховано і витрати у розмірі 61,5 тис. грн. на придбання кондитерських виробів, що не пов’язано з основною діяльністю та не принесло Підприємству економічного ефекту.

Дослідженням структури незавершеного будівництва та запасів виявлено, що через недостатній моніторинг, понад реальну потребу ДП „УкрНДІВ” придбані основні засоби та матеріальні цінності на загальну суму 49,2 тис. грн., які на дату аудиту не введені в експлуатацію та не використовуються, що призвело до їх накопичення, відволікання обігових коштів та неефективного використання активів Підприємства.

Зайві витрати на оплату праці через не дотримання вимог законодавства та внутрішніх розпорядчих документів у ДП „УкрНДІВ” склали 5,9 тис. грн., нарахування амортизації на вимірювальне обладнання та прилади, які у виробничій діяльності не використовувались, призвело до необґрунтованого завищення витрат на суму 1,1 тис. грн.

З метою усунення порушень і недоліків, виявлених під час аудиторського дослідження, органу управління ДП „УкрНДІВ” - Мінпромполітики надано 3 рекомендації та керівництву Підприємства - 14 рекомендацій, виконання яких, сприятиме підвищенню ефективності діяльності та є запорукою якісних змін в управлінні ДП „УкрНДІВ”.

Прес-служба

КРУ в Полтавській області