Держфінінспекція інформує про результати державного фінансового аудиту Полтавського казенногоекспериментального протезно-ортопедичного підприємства

Державною фінансовою інспекцією в Полтавській області, на виконання Плану контрольно-ревізійної роботи на І квартал 2016 року, проведено державний фінансовий аудит діяльності Полтавського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (далі по тексту Полтавське КЕПОП або Підприємство) за період з 01.03.2015 по 31.03.2016.

Основна мета діяльності Полтавського КЕПОП - задоволення потреб населення у технічних та інших засобах реабілітації, виробах медичного призначення, товарах народного споживання для населення України, а також надання реабілітаційних послуг, послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації.

Аудитом доведено, що Підприємство має достатні виробничі потужності для повного задоволення потреб інвалідів Полтавщини у ортопедичному взутті, але їх завантаження напряму пов’язано з розміщенням індивідуальних заявок інвалідів та розмірами оплати Фондом соціального захисту інвалідів фактично виконаних робіт, обсяги яких у 2015 році були нижчими від розрахованої потреби населення регіону. Як наслідок, у черзі на виготовлення взуття станом на 01.04.2015 перебувало 1147 осіб, станом на 01.01.2016 – 556 осіб, станом на 01.04.2016 – 388 осіб. Зазначене є результатом неритмічного фінансування з боку Фонду соціального захисту інвалідів.

Загалом, за результатами аудиту виявлено порушень і недоліків на загальну суму 605,6 тис. гривень.

Зокрема, аудитом виявлені факти виготовлення Підприємством протезно-ортопедичної продукції за цінами вищими, ніж встановлені Міністерством соціальної політики України та за якими проводить відшкодування Фонд соціального захисту інвалідів. При цьому в ході контрольного заходу завищення собівартості готової продукції на Підприємстві не виявлено. Внаслідок описаного вище, Полтавським КЕПОП недоотримано доходів у загальній сумі 414,2 тис. грн, а витрати на виготовлення вказаної продукції покриті за рахунок власного прибутку Підприємства.

В обліку Полтавського КЕПОП рахується дебіторська заборгованість на загальну суму 10,9 тис. грн, претензійно-позовна робота щодо стягнення якої проводилась на низькому рівні. В подальшому, у разі не виправлення такої ситуації, її списання призведе до матеріальної шкоди (збитків).

Ще однією з причин втрат доходів є специфіка роботи Підприємства, яка передбачає виконання замовлень для людей похилого віку та інвалідів, що потребують медичної ортопедичної допомоги. Зважаючи на вік замовників та стан їх здоров’я, мають місце факти, коли замовники не з’являються за готовими виробами, що в подальшому не сприяє отриманню доходів навіть за умови понесених витрат. Так, протягом досліджуваного періоду на складі Підприємства накопичувались протезно-ортопедичні вироби, не витребувані замовниками з об’єктивних причин, що призвело до втрат доходів у загальній сумі 102,9 тис. гривень.

До того ж, у досліджуваному періоді на складах Підприємства накопичено неліквідних матеріалів, інших товарів та сировини на загальну суму 77,6 тис. грн внаслідок не достатнього проведення Полтавським КЕПОП моніторингу їх потреби для забезпечення безперебійного виробничого процесу, що призвело до відволікання обігових коштів у вищевказаній сумі з обороту Підприємства.

В ході аудиту також виявлено резервів для підвищення ефективності та покращення фінансових і виробничих результатів діяльності на загальну суму 2889,2 тис. гривень.

Зокрема, на розмір доходів Підприємства негативно впливає розміщення на території регіону суб’єкта господарювання недержавної форми власності, яким виготовляються аналогічні види продукції. Проведеними в ході аудиту розрахунками встановлено, що при не повній завантаженості виробничих потужностей Полтавського КЕПОП та значно нижчій собівартості і ціні виробів, розміщення такого замовлення на Підприємстві розрахунково дало б змогу останньому у березні-грудні 2015 року додатково отримати доходів у розмірі 2257,5 тис. грн та державному бюджету заощадити кошти в сумі 490,2 тис. гривень.

Ще однією причиною втрати доходів не тільки Підприємством, а і державним бюджетом, є зволікання органу управління – Міністерства соціальної політики України з наданням дозволу на продовження договору оренди площі 188 кв.м по Сумській дільниці Підприємства. Зазначене призвело до „втрати” орендаря, а відповідно і втрати додаткових доходів на користь Підприємства розрахунково в сумі 141,5 тис. грн щорічно.

Підсумовуючи загальні результати проведеного державного фінансового аудиту, Підприємству рекомендовано перелік заходів, вирішення яких дасть змогу підвищити ефективність управління державним майном та покращити результати діяльності Полтавського КЕПОП.

 

Прес-служба Держфінінспекції

в Полтавській області