До уваги громадськості!

Прес-служба інформує про Перелік відомостей, що становлять службову інформацію контрольно-ревізійного управдіння в Полтавській області.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ КРУ в Полтавській області

від 12.05.2011 № 116

 

 

Перелік відомостей,

що становлять службову інформацію КРУ в Полтавській області

 

 

1.Інформація, що міститься у внутрішній кореспонденції КРУ в Полтавській області (службові, доповідні записки, доручення тощо).

2. Інформація, що міститься у наказах КРУ в Полтавській області, листах, матеріалах контрольних заходів та інших документах, які знаходяться у користуванні КРУ в Полтавській області та пов’язані із здійсненням контрольних функцій ( у тому числі плануванням, організацію, проведенням та результатами ревізій, перевірок державних закупівель, державних фінансових аудитів, зустрічних звірок, перевірок робочими групами центральних органів виконавчої влади). Ця інформація може бути оприлюднена за рішенням керівництва КРУ в Полтавській області після прийняття остаточного рішення за фактами, яких стосується така інформація, якщо це не завдає шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочинам.

3.Інформація про особу, що міститься у наказах КРУ в Полтавській області, листах та інших документах, які знаходяться у користуванні КРУ в Полтавській області, крім випадків, передбачених законом.

4.Інформація, що зберігається в електронному вигляді, у тому числі у проектах листів та інших документів, на службових комп’ютерах та ноутбуках працівників КРУ в Полтавській області.

5.Інформація, що міститься в наказах з адміністративно-господарських питань та про відрядження працівників КРУ в Полтавській області.

6.Інформація, що міститься у листуванні з регіональними підрозділами з адміністративно-господарських питань.

7.Інформація, що міститься в листуванні з питань поселення працівників органів ДКРС.

8.Інформація, що міститься в актах про відсутність вкладень у конверті (пакеті).

9. Інформація, що міститься в актах про знищення бланків.

10.Інформація, що міститься в актах перевірок наявності печаток, штампів і бланків.

11. Інформація, що міститься в актах з господарських питань.

12. Відомості із сфери охорони державної таємниці.

13. Відомості з питань технічного захисту інформації.

14. Відомості з питань мобілізаційної підготовки.

 

15.Особові справи державних службовців КРУ в Полтавській області відповідно до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 №731.

16. Дані комп’ютерного обліку електронних справ державних службовців КРУ в Полтавській області, сформовані засобами підсистеми обліку державних службовців (системи ”Картка”) єдиної державної комп’ютерної системи „Кадри” відповідно до п.4 пп.23-3 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96 №912.