Про результати державного фінансового аудиту Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства „Полтавапаливо”

Фахівці Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області провели державний фінансовий аудит діяльності Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства „Полтавапаливо” (надалі – ПОКВКП „Полтавапаливо”, Підприємство) за період діяльності з 01.01.2013 по 30.06.2016.

Основними напрямками діяльності Підприємства є забезпечення твердим паливом міського і сільського населення, комунально-побутових підприємств і установ, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності.

Загалом, результати державного фінансового аудиту діяльності ПОКВКП „Полтавапаливо” засвідчили, що у досліджуваному періоді Підприємством не забезпечено достатню ефективність у прийнятті управлінських рішень, організації і функціонуванні господарської діяльності та здійсненні внутрішнього фінансового контролю.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності рівень ефективності управління ПОКВКП „Полтавапаливо” у 2013-2015 роках визначено як незадовільний, а система внутрішнього контролю, запроваджена на Підприємстві, не попереджує суттєвих порушень та недоліків при використанні активів, формуванні статей доходів і витрат та при визначенні фінансового результату, отже заслуговує на негативну оцінку. Так, протягом досліджуваного періоду у ПОКВКП „Полтавапаливо” у   3,5 рази знизились обсяги продажу вугілля, у 2 рази – обсяги продажу будівельних матеріалів, у 1,5 рази зменшився розмір отриманого чистого доходу від реалізації товарної продукції (навіть за умови зростання цін), а результатом роботи Підприємства були збитки: у 2013 році – 1425,0 тис. грн, у 2014 році - 794,0 тис. грн, у 2015 році - 658,0 тис. грн та у І півріччі 2016 року – 504,0 тис. гривень.

Скоротилась і мережа паливних складів з 16 - станом на 01.01.2013 до    14 - станом на 30.06.2016, при цьому, на дату створення (1992 рік) Підприємство налічувало 33 паливних склади-магазини.

Однак, керівництвом Підприємства не завжди приймались ефективні рішення щодо скорочення кількості паливних складів. Так, у 2015 році до територіальної громади Гребінківського району за ініціативи керівника ПОКВКП „Полтавапаливо” Гриценка О.І. передано Гребінківський паливний склад-магазин, результатом роботи якого у попередніх роках були прибутки. В ході аудиту розраховано, що внаслідок прийняття рішення щодо повної ліквідації Гребінківського паливного складу Підприємством недоотримано чистого прибутку в розмірі щонайменше 100,6 тис. грн у рік.

Аналізуючи причини значного зниження обсягів реалізації вугільної продукції на Підприємстві виявлено, у досліджуваному періоді зменшився попит населення та інших комунально-побутових споживачів на тверде паливо, що є наслідком суцільної газифікації населених пунктів Полтавщини та природного зменшення кількості населення пільгової категорії.

Ще однією причиною такого стану справ є кризова ситуація, яка склалась на сході України, адже шахти, що видобувають антрацитове вугілля залишились на тимчасово окупованій території Донбасу, а вугілля, яке добувається нині в Україні за своїми фізико-хімічними властивостями значно поступається антрацитам і не користується попитом серед покупців. Як наслідок, ПОКВКП „Полтавапаливо” вимушене придбавати вугільну продукцію не у виробників, а у фірм-посередників, що призводить до збільшення ціни закупівель та, в подальшому, пропорційно впливає і на зростання вартості вугілля для кінцевого споживача, яким є населення, дошкільні та шкільні заклади, медичні установи, сільські ради та інші.

За результатами аудиту встановлено ряд чинників, як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, що мали негативний вплив на повноту отримання Підприємством доходів, обґрунтованості понесених витрат, достовірності їх формування і відображення в обліку та звітності.

Насамперед, надане на законодавчому рівні право на відшкодування витрат по отриманню твердого палива готівковими коштами, запроваджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1763 „Про надання населенню субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного та побутового палива”, призвело до зменшення обсягів реалізації вугілля пільговим категоріям населення та до недоотримання доходів Підприємством в розмірі 11130,7 тис. гривень (розрахунково).

Одним із ризикових факторів, що негативно вплинув на фінансово-господарську діяльність ПОКВКП „Полтавапаливо”, стала відсутність належного контролю за надходженням фінансових ресурсів та повнотою їх зарахування до складу доходів. Так, аудитом виявлено факт безоплатного зберігання майна іншого суб’єкта підприємницької діяльності – ТОВ „АКРОН”, що призвело до недоотримання доходів на суму 43,4 тис. гривень. В іншому випадку Підприємством безпідставно зменшено плату за послуги по збереженню 4-ом суб’єктам господарювання, що мало наслідком втрату доходів у розмірі 48,0 тис. гривень.

Слід звернути увагу, що у досліджуваному періоді керівником ПОКВКП „Полтавапаливо” з іншими суб’єктами господарювання укладались договори на надання послуг по збереженню товарів (продукції, майна, матеріалів тощо). Однак, в ході інвентаризації та контрольного огляду паливних складів виявлено, що господарюючі суб’єкти не тільки зберігають майно на території складів, а й здійснюють підприємницьку та іншу діяльність (приймання металобрухту, виробництво та торгівля будівельними матеріалами), що у розумінні пункту 1 статті 2 Закону України „Про оренду державного і комунального майна” від 10.04.1992  №2269-ХІІ є орендою комунального майна.

Проведеними в ході аудиту розрахунками доведено, що внаслідок укладання договорів на надання послуг, а не договорів оренди лише із 7-ма потенційними орендарями, Підприємством недоотримано фінансових ресурсів в розмірі 366,0 тис. гривень.

Аудитори також дійшли висновку, що у досліджуваному періоді на Підприємстві не здійснювався належний контроль за станом розрахункової дисципліни та за своєчасним поверненням боржниками фінансових ресурсів і майна, що мало наслідком вилучення обігових коштів з обороту та втрату доходів в подальшому. Зокрема, через відсутність контролю за своєчасними розрахунками з боку дебіторів, за перебігом подій щодо стану їх господарської діяльності та через неналежний рівень претензійно-позовної роботи у ПОКВКП „Полтавапаливо” безнадійною до повернення визнана дебіторська заборгованість на загальну суму 100,0 тис. грн (ТОВ „Керамік”, ПП „Будінпромпроект” та інші). До того ж, в бухгалтерському обліку Підприємства без жодних підтверджуючих документів списано дебіторську заборгованість на загальну суму 33,0 тис. грн, що також є прямими втратами доходів.

Слід зауважити, що мають місце і втрати фінансових ресурсів та доходів Підприємства з незалежних від нього причин. Так, незважаючи на прийняті судові рішення та відкриті виконавчі провадження щодо повернення коштів на користь ПОКВКП „Полтавапаливо”, на дату завершення аудиту на розрахункові рахунки Підприємства не поступили кошти в сумі 679,3 тис. грн (ПП „Натан-1506” та ТОВ „Укрбудпостач”). При цьому, у періоді аудиту Підприємством не використовувалось право нарахування штрафних санкцій контрагентам у разі несвоєчасного виконання зобов’язань, внаслідок чого ПОКВКП „Полтавапаливо” недоотримано додаткових надходжень щонайменше в розмірі 226,9 тис. гривень.

Недотримання законодавчих актів з боку бухгалтерської служби Підприємства в частині включення до складу доходів раніше визнаних зобов'язань, що не підлягають погашенню, також призвело до заниження доходів у сумі 27,6 тис. гривень.

В ході аудиторського дослідження виявлені і факти порушень при нарахуванні та виплаті заробітної плати як керівнику, так і працівникам  ПОКВКП „Полтавапаливо”.

Так, протягом 2013 – 2015 років та І кварталу    2016 року директору Підприємства Гриценку О.І. виплачено матеріальних допомог на загальну суму 28,5 тис. грн (з нарахуваннями – 30,9 тис. грн), виплата яких не передбачена ані умовами укладених Контрактів від 23.05.2012 та від 23.05.2013, ані Колективним договором. При цьому, накази на виплату матеріальних допомог Директору без відповідних на те підстав видавались як ним самим власноручно, так і особами, що виконували його обов’язки.

Ряд порушень при розрахунках із оплати праці з працівниками Підприємства в частині необґрунтованого (безпідставного) нарахування та виплати матеріальних допомог мав наслідком завищення витрат на загальну суму 112,0 тис. грн  та зайво сплаченого єдиного соціального внеску на загальну суму 40,6 тис. гривень.

Не дотримувалось у досліджуваному періоді Підприємство і норм списання паливно-мастильних матеріалів в частині врахування коефіцієнтів підвищення і зменшення норм витрат пального при експлуатації автомобілів у міській зоні та за її межами, які передбачені вимогами наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 №43, що також призвело до завищення витрат на загальну суму 10,4 тис. гривень.

В ході аудиту виявлено, що мали місце факти і неефективного використання комунальних ресурсів. Так, відрядження керівника ПОКВКП „Полтавапаливо” до Комунального підприємства „Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва” при відсутності цивільно-правових взаємовідносин з об’єктом аудиту, на що витрачено 9,5 тис. грн, ніякого економічного (соціального) ефекту Підприємству не принесли.

Не достатньо уваги у ПОКВКП „Полтавапаливо” приділялось і стану збереження майна та якості проведення річних інвентаризацій, адже при проведенні в ході аудиту інвентаризації на Кременчуцькому паливному складі виявлені лишки матеріальних цінностей на загальну суму 55,9 тис. гривень.

Підсумовуючи загальні результати проведеного державного фінансового аудиту, Підприємству рекомендовано перелік заходів, вирішення яких дасть змогу підвищити ефективність управління комунальними ресурсами і майном та покращити результати діяльності ПОКВКП „Полтавапаливо”.

 

Прес-служба Управління Північно-східного офісу

Держаудитслужби в Полтавській області