Управління інформує

КРУ в Полтавській області виявило втрат фінансових ресурсів в Інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції на суму більш як на 50 тис. грн

Працівники КРУ в Полтавській області під час планової ревізії Інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Полтавської облдержадміністрації виявили фінансових порушень на загальну суму 53,8 тис. гривень.

Ревізією було охоплено фінансово-господарську діяльність установи за 2008-2010 роки та 1 квартал поточного року.

Установлені фінансові порушення стали можливими через проведення операцій з порушенням чинного законодавства.

Так, ревізорами були виявлені операції, що призвели до втрат фінансових ресурсів в загальній сумі 50,1 тис. грн., з них: недоотримання фінансових ресурсів фізичними особам в результаті недонарахування працівникам оплати за час відрядження, доплати за ненормований робочий день, індексації доходів, доплати різниці в посадових окладах та матеріальної допомоги .

Незаконні витрати складаються з покриття витрат юридичних осіб на суму 27,94 тис. грн. внаслідок оплати витрат на утримання орендованого приміщення в завищеному розмірі, яке сталося через внесення до розрахунку кошторису витрат на утримання приміщення недостовірних даних щодо загальної площі приміщення.

Крім того, встановлено списання на видатки дебіторської заборгованості за комунальні послуги і енергоносії, які не спожито, при відсутності заборгованості у контрагента на суму 2,56 тис. гривень.

Ревізією банківських операцій ревізорами встановлено нецільові видатки, а саме: оплата за невідповідним кодом економічної класифікації за послуги з організації та проведення аукціону з продажу автомобіля.

Вжитими заходами забезпечено часткове усунення незаконних витрат на загальну суму 7,97 тис. гривень.

В зв’язку з виявленням порушень бюджетного законодавства прийнято розпорядження про зупинення Інспекції операцій з бюджетними коштами.

Керівництву Інспекції направлено вимоги щодо усунення порушень з пропозицією притягнути до відповідальності винних осіб.

Про результати ревізії проінформовано прокуратуру Полтавської області.

 

Прес-служба

КРУ в Полтавській області

 

До уваги громадськості!

Прес-служба інформує про Перелік відомостей, що становлять службову інформацію контрольно-ревізійного управдіння в Полтавській області.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ КРУ в Полтавській області

від 12.05.2011 № 116

 

 

Перелік відомостей,

що становлять службову інформацію КРУ в Полтавській області

 

 

1.Інформація, що міститься у внутрішній кореспонденції КРУ в Полтавській області (службові, доповідні записки, доручення тощо).

2. Інформація, що міститься у наказах КРУ в Полтавській області, листах, матеріалах контрольних заходів та інших документах, які знаходяться у користуванні КРУ в Полтавській області та пов’язані із здійсненням контрольних функцій ( у тому числі плануванням, організацію, проведенням та результатами ревізій, перевірок державних закупівель, державних фінансових аудитів, зустрічних звірок, перевірок робочими групами центральних органів виконавчої влади). Ця інформація може бути оприлюднена за рішенням керівництва КРУ в Полтавській області після прийняття остаточного рішення за фактами, яких стосується така інформація, якщо це не завдає шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочинам.

3.Інформація про особу, що міститься у наказах КРУ в Полтавській області, листах та інших документах, які знаходяться у користуванні КРУ в Полтавській області, крім випадків, передбачених законом.

4.Інформація, що зберігається в електронному вигляді, у тому числі у проектах листів та інших документів, на службових комп’ютерах та ноутбуках працівників КРУ в Полтавській області.

5.Інформація, що міститься в наказах з адміністративно-господарських питань та про відрядження працівників КРУ в Полтавській області.

6.Інформація, що міститься у листуванні з регіональними підрозділами з адміністративно-господарських питань.

7.Інформація, що міститься в листуванні з питань поселення працівників органів ДКРС.

8.Інформація, що міститься в актах про відсутність вкладень у конверті (пакеті).

9. Інформація, що міститься в актах про знищення бланків.

10.Інформація, що міститься в актах перевірок наявності печаток, штампів і бланків.

11. Інформація, що міститься в актах з господарських питань.

12. Відомості із сфери охорони державної таємниці.

13. Відомості з питань технічного захисту інформації.

14. Відомості з питань мобілізаційної підготовки.

 

15.Особові справи державних службовців КРУ в Полтавській області відповідно до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 №731.

16. Дані комп’ютерного обліку електронних справ державних службовців КРУ в Полтавській області, сформовані засобами підсистеми обліку державних службовців (системи ”Картка”) єдиної державної комп’ютерної системи „Кадри” відповідно до п.4 пп.23-3 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96 №912.

 

До уваги громадськості !

Прес-служба інформує про Порядок надання доступу до публічної інформації контрольно-ревізійного управління в Полтавській області.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ КРУ в Полтавській області

від 25.05.2011 № 81

 

Порядок

надання доступу до публічної інформації КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області

І. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон) з метою забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації( далі – інформації), що знаходиться у володінні КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області, забезпечення відкритості та прозорості у його діяльності.

1.2. Терміни "запит", "запитувач" і "розпорядник інформації" у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі.

 

II. Забезпечення доступу до інформації

2.1. КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області забезпечує доступ запитувачів до інформації шляхом:

систематичного та оперативного оприлюднення такої інформації в офіційних друкованих виданнях, у мережі Інтернет, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом;

надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до Закону.

 

III. Складання та подання запиту на інформацію

3.1. Запитувач має право звернутися до КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області із запитом на публічну інформацію, крім випадків, передбачених п. 2 ст. 2 Закону, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3.2. Запит на публічну інформацію має містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату.

3.3. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися чи можуть статися і загрожують безпеці громадян, запитувач обґрунтовує у запиті клопотання про термінове його опрацювання і надання відповіді на такий запит не пізніше 48 годин з дня його отримання.

3.4. З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію запитувач заповнює форму запиту на інформацію (додається), яку може отримати в секторі організації документообігу або у головного спеціаліста з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю КРУ в Полтавській області , КРВ в містах і районах області.

3.5. Запитувач звертається за спеціально визначеним номером телефону КРУ в Полтавській області, усно або надсилає заповнену форму запиту на інформацію до КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області поштою, або особисто подає до сектору організації документообігу, який здійснює реєстрацію запиту у відповідному журналі.

3.6. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник відповідального структурного підрозділу, обов'язково зазначивши в запиті своє Ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

IV. Розгляд запитів на інформацію

4.1. КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області розглядає запит на інформацію та надає відповідь не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

4.1.1. У разі надходження запиту на публічну інформацію до КРВ в містах і районах області, необхідно негайно але не пізніше ніж через 4 години з моменту його отримання надіслати такий запит до сектору організації документообігу КРУ в Полтавській області разом з проектом відповіді на цей запит.

4.2. Письмовий запит з сектору організації документообігу відділу адміністративно-господарського забезпечення КРУ в Полтавській області протягом трьох годин з моменту надходження направляється до головного спеціаліста з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю, який за участю відділу правової роботи (за необхідності працівників інших структурних підрозділів) впродовж одного робочого дня, здійснює попередній розгляд запиту і складає проект резолюції керівництва щодо розгляду запиту з визначенням структурного підрозділу КРУ в Полтавській області, відповідального за розгляд запиту (далі - головний виконавець).

4.2.1. Проект резолюції керівника КРУ в Полтавській області (або його заступника) щодо розгляду запиту з визначенням головного виконавця запиту, передається головним спеціалістом з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю до сектору організації документообігу для подальшого подання керівнику КРУ в Полтавській області (або його заступнику) з метою її затвердження впродовж одного робочого дня.

4.3. Розгляд та надання відповіді на запит відповідно до Закону

здійснює головний виконавець, головний спеціаліст з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю координує розгляд запиту головним виконавцем та при необхідності надає інформаційно-методичну допомогу.

4.4. Головний виконавець одночасно з наданням відповіді на запит, надає головному спеціалісту з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю копію відповіді про розгляд запиту про надання публічної інформації на паперових та електронних носіях для подальшого оприлюднення та розміщення в загальній базі опрацьованих запитів на публічну інформацію.

4.5. Відповідь на запити щодо надання інформації, яка стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, надається головним виконавцем не пізніше 48 годин з дня отримання такого запиту.

4.6. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівник КРУ або його заступник за письмовим поданням головного виконавця запиту, погодженим з головним спеціалістом з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю та відділом правової роботи може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку головний виконавець повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.7. Копія такого повідомлення в електронному вигляді та на паперових носіях обов’язково надається головному спеціалісту з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю в день його відправлення запитувачу інформації.

4.8. Документація, яка була використання головним виконавцем запиту для підготовки відповіді запитувачу формується в окрему справу і зберігається у головного виконавця для подальшої передачі до архіву.

4.9. КРУ в Полтавській області має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

якщо не володіє і не зобов'язаний відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області, пов'язані з копіюванням або друком запитуваної інформації обсягом більш як 10 сторінок (у разі встановлення Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів), що підтверджується головному виконавцю відділом бухобліку звітності та аналізу письмово .

не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених Законом та цим Порядком.

4.9.1. Рішення про відмову в задоволенні приймається керівником КРУ або його заступником, за письмовим поданням головного виконавця, погодженим з головним спеціалістом з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю та відділом правової роботи.

4.10. Якщо КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо чи має бути відомо, хто нею володіє, головний виконавець за погодженням з головним спеціалістом з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю та відділом правової роботи направляє цей запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача. Копія такого повідомлення обов’язково передається головному спеціалісту з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю в електронному вигляді та на паперових носіях.

4.11. У відмові в задоволенні запиту на інформацію КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області зазначає:

прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

дату відмови;

мотивовану підставу відмови;

порядок оскарження відмови; підпис.

4.12. Відмова в задоволенні запиту готується головним виконавцем та подається на підпис керівнику за погодженням з відділом правової роботи та головним спеціалістом з питань роботи із ЗМІ та громадськістю.

4.13. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом та цим Порядком строки, у випадку настання обставин непереборної сили. Рішення керівника КРУ або його заступника про відстрочку доводиться головним виконавцем до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

4.14.У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію головний виконавець КРУ в Полтавській області зазначає:

прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

строк, у який буде задоволено запит;

підпис.

 

V. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області

5.1. Рішення, дії чи бездіяльність КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені запитувачем до керівника (заступника керівника) цього органу або до суду.

5.2. Запитувач має право оскаржити:

відмову в задоволенні запиту на інформацію;

відстрочку задоволення запиту на інформацію;

ненадання відповіді на запит на інформацію;

надання недостовірної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

невиконання КРУ в Полтавській області обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статі 15 Закону;

інші рішення, дії чи бездіяльність КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області, що порушили законні права та інтереси запитувача.

5.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності КРУ в Полтавській області та КРВ в містах і районах області до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

КРУ в Полтавській області виявило втрат фінансових ресурсів у відділі культури і туризму Гребінківської РДА на суму понад 100 тис.грн

Працівники КРВ в Гребінківському районі Полтавської області під час планової виїзної ревізії відділу культури і туризму Гребінківської РДА виявили фінансових порушень на суму 134,6 тис.гривень.

Ревізією було охоплено фінансово-господарську діяльність установи за період з 01.07.2009 по 01.04.2011.

Установлені фінансові порушення стали можливими через проведення операцій з порушенням чинного законодавства.

Так, ревізорами були встановлені операції, що призвели до втрат фінансових ресурсів в загальній сумі 107,15 тис. грн., з них: проведення завищених витрат по оплаті праці, що призвело до зайвого перерахування внесків до державних цільових фондів по незаконно виплачених сумах по оплаті праці, нецільове використання бюджетних коштів тощо.

Вжитими заходами всі фінансові порушення усунуто в період проведення ревізії.

За порушення бюджетного законодавства на начальника Відділу культури і туризму Гребінківської РДА складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164-12 КУпАП.

За ведення бухгалтерського обліку з порушенням діючого законодавства на головного бухгалтера та відповідального працівника бухгалтерії складені протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 164-2 КУпАП.

Прес-служба

КРУ в Полтавській області

 

Ревізори Полтавщини продовжують виявляти фінансові порушення

КРУ в Полтавській області проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності Гадяцького училища культури ім. І.П.Котляревського за період з 01.11.2009 по 01.04.2011 .

За наслідками проведеної ревізії встановлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму 158,14 тис. грн., з них:

Порушення, що призвели до недоотримання фізичними особами фінансових ресурсів на загальну суму 75,35 тис. грн.

Операції, проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до втрат фінансових ресурсів, виявлено в сумі 81,99 тис. грн., з них: покриття видатків спеціального фонду за рахунок загального по заробітній платі працівників, пов’язаних з організацією надання послуг по проживанню у гуртожитку (39,7 тис. грн.); списання матеріальних цінностей без відповідного дозволу (30,76 тис. грн.); завищені витрати на оплату праці (6,57 тис. грн.); завищені витрати на сплату страхових платежів (2,21 тис. грн.); оплата завищеної вартості виконаних робіт по капітальному ремонту (2,75 тис. грн.).

За наслідками проведеної ревізії виявлені порушення фінансової дисципліни усунуто частково в сумі 54,72 тис. грн.

За допущені порушення законодавства з фінансових питань у відношенні шести посадових осіб училища складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 164-2 ч. 1 КУпАП.

Керівництву закладу направлено вимоги по усуненню виявлених ревізією порушень і недоліків із наданням пропозицій щодо притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб, винних у допущенні фінансових порушень.

Одночасно в установленому законодавством порядку КРУ в Полтавській області було прийнято рішення про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках училища, відкритих в органах Державного казначейства.

Про результати ревізії проінформовано прокуратуру Гадяцького району та управління культури Полтавської ОДА.

Прес-служба

КРУ в Полтавській області

 

КРУ в Полтавській області перевірило фінансову дисципліну в ліцеї

Контрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності Полтавського професійного ліцею за період з 01.06. 2009 по 01.04. 2011.

За наслідками проведеної ревізії встановлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 23,7 тис. грн., з них: покриття видатків спеціального фонду за рахунок загального по комунальних послугах спожитих квартиронаймачами, завищені витрати на оплату праці та страхових платежів, оплата завищеної вартості виконаних робіт по капітальному ремонту.

За наслідками проведеної ревізії виявлені порушення фінансової дисципліни усунуто частково в сумі 20,21 тис. грн.

За допущені порушення законодавства з фінансових питань у відношенні трьох посадових осіб ліцею складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 164-2 ч. 1 КУпАП.

Керівництву закладу направлено вимоги по усуненню виявлених ревізією порушень і недоліків із наданням пропозицій щодо притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб, винних у допущенні фінансових порушень.

Одночасно в установленому законодавством порядку КРУ в Полтавській області було прийнято рішення про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках ліцею, відкритих в органах Державного казначейства.

Про результати ревізії проінформовано прокуратуру Ленінського району м. Полтави та Головне управління освіти і науки Полтавської ОДА.

Прес-служба

КРУ в Полтавській області

 

Про підсумки проведеної ревізії

Контрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності Державного навчального закладу “Решетилівський професійний аграрний ліцей ім. І.Г. Боровенського” за період з 01.04.2009 року по 01.04.2011 .

За наслідками проведеної ревізії встановлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму 112,02 тис. грн., з них:

Порушення, що призвели до недоотримання фінансових ресурсів на загальну суму 23,6 тис. грн., з них: недоотримання коштів фізичними особами (19,8 тис. грн.) та недоотримання доходів установою (3,8 тис. грн.)

Операції, проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до втрат фінансових ресурсів, виявлено в сумі 81,0 тис. грн., з них: покриття видатків спеціального фонду за рахунок загального з оплати комунальних послуг та заробітній платі (65,8 тис. грн.); завищені витрати на оплату праці (10,2 тис. грн.); завищені витрати на сплату страхових платежів (3,7 тис. грн.); списання матеріальних цінностей без відповідних дозволів (1,4 тис. грн.)

За наслідками проведеної ревізії виявлені порушення фінансової дисципліни усунуто частково в сумі 39,3 тис. грн.

За допущені порушення законодавства з фінансових питань у відношенні п’яти посадових осіб ліцею складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 164-2 ч. 1 КУпАП.

Керівництву закладу направлено вимоги по усуненню виявлених ревізією порушень і недоліків із наданням пропозицій щодо притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб, винних у допущенні фінансових порушень.

Одночасно в установленому законодавством порядку КРУ в Полтавській області було прийнято рішення про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках ліцею, відкритих в органах Державного казначейства.

Про результати ревізії проінформовано прокуратуру Решетилівського району та Головне управління освіти і науки Полтавської ОДА.

Прес-служба

КРУ в Полтавській області

 

В Державній спеціалізованій протифонтанній службі «Спеціальна воєнізована аварійно-рятувальна частина» виявлено фінансових порушень на 756,9 тис. грн.

Працівники КРУ в Полтавській області під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності Державної спеціалізованої протифонтанної служби «Спеціальна воєнізована аварійно-рятувальна частина» за період з 01.01.2008 по 01.03.2011 (далі – ДСПФС СВАРЧ), підпорядкованої Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, встановили порушення фінансової дисципліни на загальну суму 757 тис. грн.

Встановлені ревізорами порушення, які призвели до матеріальної шкоди (збитків), в тому числі завданих фізичним особам-працівникам установи, внаслідок недоотримання ними фінансових ресурсів на суму 188,6 тис. грн., державному бюджету - 14,4 тис. грн. та самій установі на суму 553,9 тис. грн., на даний час усунуті в повному обсязі. Під час проведення ревізії сума усунутих фінансових порушень склала 259 тис.грн.

У зв’язку з неповним усуненням під час проведення ревізії виявлених в ході ревізії порушень, застосована фінансова санкція у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами.

За неналежну організацію та ведення бухгалтерського обліку, 21 посадову особу ДСПФС СВАРЧ притягнуто до адміністративної відповідальності за правопорушення по ст. 164-2 ч. 1 КУпАП.

Керівнику ДСПФС СВАРЧ направлені вимоги щодо усунення виявлених ревізією порушень і недоліків та недопущення їх в подальшому, з пропозицією розгляду результатів проведеної ревізії на колективній нараді та притягнення посадових осіб, причетних до встановлених порушень, до матеріальної та/або дисциплінарної відповідальності.

Матеріали ревізії передані до прокуратури м. Полтави.

Прес-служба

КРУ в Полтавській області

 

 

 

Вітаємо учасників турніру !

13–15 травня 2011 року на території Навчально-спортивної бази олімпійської підготовки «Святошин» в м. Київі відбувся турнір з футзалу серед працівників органів Державної контрольно-ревізійної служби України.

Від імені Голови ГоловКРУ Петра Андрєєва, Всеукраїнський турнір з футзалу серед працівників органів ДКРС відкрив Перший заступник Голови ГоловКРУ Віктор Костюшко.

Загальне керівництво, підготовку і проведення змагань здійснював Організаційний комітет Об’єднаного профкому працівників ДКРС під головуванням Лідії Вознюк за сприяння керівництва Служби.

На церемонії відкриття були також присутні голова Центральної ради ФСТ «Спартак» Євген Баженков та голова КМ ФСТ «Спартак» Віктор Петриненко.

Додав яскравості урочистостям виступ Лауреата конкурсів дитячої творчості зразкового колективу студії танцю «Балет-А6».

Тріумфаторами змагань стали команди КРУ в Дніпропетровській області – 3 місце, команда ГоловКРУ – 2 місце, яка поступилася команді КРУ в Івано-Франківській області.

У запеклій боротьбі, наші колеги, на чолі з капітаном команди працівників КРУ в Полтавській області – Першим заступником начальника управління Володимиром Дмитренко вибороли 9 місце.

Враховуючи той факт, що у змаганнях взяли участь 18 команд – ревізори Полтавщини вибороли «золоту середину»!

Вітаємо !

Чекаємо наступних стартів!

Прес-служба

КРУ в Полтавській області

 

На понад мільйон гривень фінансових порушень виявили працівники КРУ в Полтавській області у Відділі комунального господарства виконкому Лубенської міської ради

Працівниками КРУ в Полтавській області проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності Відділу комунального господарства виконкому Лубенської міської ради за період з 01.01.2009 по 31.03.2011 року, за результатами якої встановлено фінансових порушень на загальну суму 1042,7 тис. грн, в тому числі, які призвели до втрат 612,3 тис. грн.

Зокрема, ревізією використання коштів виділених на заходи програми «Будівництво, реконструкція та ремонт доріг загального користування на 2009 рік» та аналогічної програми на 2010 рік, встановлено, що кошти в загальній сумі 391,7 тис. грн, Відділом комунального господарства виконкому Лубенської міської ради перераховано підряднику за виконані роботи (очищення доріг від снігу та посипання доріг), які фактично не відносяться до заходів, передбачених вищезазначеними програмами.

В період ревізії рішенням сесії Лубенської міської ради зменшено асигнування Відділу комунального господарства на загальну суму 391,7 тис. грн.

Ревізією обґрунтованості безкоштовної передачі основних засобів стороннім організаціям і установам встановлено, проведення незаконного списання основних засобів, шляхом передачі автомобіля комунальному підприємству вартістю 99,99 тис. грн.

В період ревізії порушення відшкодовано шляхом повернення автотранспортного засобу на баланс Відділу комунального господарства.

Детальніше...

В фінансовому управлінні виконавчого комітету Лубенської міської ради виявлено втрат фінансових ресурсів більш як на 300 тис. гривень

онтрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області проведено планову виїзну ревізію дотримання вимог бюджетного законодавства фінансовим управлінням виконавчого комітету Лубенської міської ради за період з 01.01.2008 по 31.03.2011 року, за результатами якої встановлено фінансових порушень що призвели до втрат на загальну суму 323,3 тис гривень.

Зокрема, ревізією правильності зарахування доходів до міського бюджету протягом І картала 2011 року встановлено, що до міського бюджету в порушення ст. 2 Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” та п. 22 ст. 29 Бюджетного кодексу України зараховувалися кошти, що повинні надходити до Державного бюджету України у загальній сумі 60,3 тис грн, а саме: адміністративні штрафи накладені за рішенням суду та стягнуті Державною виконавчою службою.

В період ревізії зайво зараховані кошти повернуті до державного бюджету в повному обсязі..

Детальніше...

Більше статей...

Сторінка 53 з 59