Управління інформує

Ревізори перевірили фінансову дисципліну у медиків

Контрольно-ревізійним управлінням Полтавської області проведена планова виїзна ревізія фінансово-господарської діяльності Великобагачанської центральної районної лікарні (далі- лікарня) за період з жовтня 2006 по завершений звітній період 2011 року.

За результатами проведеної ревізії встановлені фінансові порушення на загальну суму 173 тис. грн.

Виявлені ревізорами порушення фінансової дисципліни в даній установі, стали можливими через недоплату працівникам лікарні заробітної плати внаслідок не проведення її індексації, не нарахування та не виплати належних коштів керівникам практики лікарів-інтернів, які проходили навчання на базі лікарні в 2010 році, невірно встановленої надбавки за вислугу років, не проведення належної грошової компенсації витрат на відрядження, завищення обсягу і вартості виконаних ремонтних робіт тощо.

В період ревізії всі порушення усунуто.

За ведення бухгалтерського обліку з порушенням встановленого порядку на 9 посадових осіб лікарні складені протоколи про адміністративну відповідальність за статтею 164-2, ч.1 КУпАП, якою передбачено застосування штрафу в розмірі від 136 грн до 255грн.

Прес-служба

КРУ в Полтавській області

 

 

 

Ревізори КРУ в Полтавській області виявили під час ревізії професійно-технічного училища № 6 м. Кременчука порушень майже на 375 тис грн

Контрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності професійно-технічного училища № 6 м. Кременчука за період з 01.03. 2008 по 01.02. 2011 рр.

Детальніше...

Про результати чергової ревізії

Контрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області відповідно до плану контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ України на І квартал 2011 року проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності Полтавської обласної державної насіннєвої інспекції (далі – Інспекція) за 2008 – 2010 роки.

Результати проведеної ревізії засвідчили, що внаслідок недотримання вимог чинного законодавства, інспекцією були допущені порушення фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму 12526,9 грн.

Ревізією правильності нарахування заробітної плати, за час перебування працівників Інспекції у відрядженні за 2008 - 2010 роки встановлено, що в порушення вимог Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 №100 (зі змінами), оплата праці за час перебування у відрядженні працівників проводилась без врахування середньої заробітної плати за два попередні місяці.

В результаті, окремими працівниками Інспекції було недоотримано заробітної плати в сумі 5427,1 грн в той час, як іншим працівникам було проведене зайве нарахування на суму 5207,1 грн., а також сплачені внески до державних цільових фондів в сумі 1892,7 грн.

Виявлені ревізорами порушення, в період ревізії усунуті в повному обсязі.

За допущені порушення у веденні бухгалтерського обліку на двох посадових осіб складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164-2 КУпАП.

Керівнику Інспекції направлено вимоги щодо усунення виявлених ревізією порушень і недоліків, недопущення їх у подальшому, із внесенням пропозицій щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України, контрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області прийнято розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках, відкритих Інспекцією в органах Державного казначейства.

Про результати ревізії проінформовано правоохоронні органи.

Прес-служба

КРУ в Полтавській області

Порядок у державі – у взаємодії з громадськістю

Всебічний, оперативний розгляд звернень громадян, забезпечення законних прав та інтересів людей – одне з пріоритетних завдань контрольно-ревізійної служби області.

З метою забезпечення конституційного права громадян на звернення, контрольно-ревізійне управління в Полтавській області проводить систематичну роботу – кваліфікований, неупереджений і своєчасний розгляд звернень громадян, оперативно реагує на порушені в них проблеми.

Для забезпечення комплексного підходу до розгляду звернень громадян, Служба працює в декількох напрямках: здійснюється особистий прийом громадян керівництвом управління та керівниками структурних підрозділів у містах та районах області, розглядаються письмові звернення, а також функціонують «телефони довіри» в управлінні та кожному контрольно-ревізійному відділі.

Протягом I кварталу 2011 року до контрольно-ревізійної служби області надійшло 99 звернень громадян з них: 65 громадян звернулись під час проведення відповідними керівниками особистого прийому, письмових звернень надійшло 34, 7 з яких анонімні.

На підставі ст.8 Закону України «Про звернення громадян» (далі – Закон), звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають. Однак, зважаючи на те, що окремі з них містять факти серйозних фінансових порушень, органи ДКРС області, в межах своїх повноважень та компетенції, включають ці питання до програм планових контрольних заходів.

Необхідно зазначити, що відповідно до ст.10 Закону на прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи. Фахівці контрольно-ревізійного управління, розглядаючи звернення громадян, суворо дотримуються вимоги Закону, про що свідчить відсутність скарг з боку заявників на цю тему.

Статистика свідчить, що найбільше звернень громадян, які надходять до управління, стосується прохання надати роз’яснення діючого законодавства, інші містять прохання провести ревізії.

Так, із загальної кількості звернень, 81 звернення надійшло стосовно надання роз`яснень чинного законодавства відповідно до компетенції контрольно-ревізійної служби. Більшість питань, які піднімались у цих зверненнях, мали соціальне спрямування, а саме: питання своєчасності та повноти оплати праці, відшкодування коштів на відрядження, проведення державних закупівель, надання відпусток, оформлення первинних документів, здачі майна в оренду, індексації грошових доходів громадян, порядку надання платних послуг за медичне обстеження, надання пільг та субсидій тощо.

Крім того, за звітний період надійшло 3 письмових звернення, які не відносяться до компетенції органів ДКРС. Зазначені звернення громадян управлінням направлено для розгляду відповідним органам влади, підприємствам, установам, організаціям з повідомленням про це заявників.

З проханням провести перевірки, від громадян надійшло 7 звернень. За результатами їх розгляду, з метою проведення ревізій, 2 звернення включені до плану роботи відповідного КРВ на II квартал п. р.

Одне звернення у якому повідомлялось про крадіжки, нестачі та зловживання, було негайно переадресовано для розгляду до правоохоронних органів.

Ще один шлях безпосереднього спілкування посадових осіб контрольно-ревізійного управління із населенням області – функціонування в управлінні та в кожному структурному підрозділі «телефону довіри», номери яких доведені до громадськості через засоби масової інформації.

За допомогою «телефону довіри» громадяни мають змогу оперативно отримати вичерпні відповіді на питання, які віднесені до компетенції КРУ. Якщо питання особисте, не належить до компетенції контрольно-ревізійної служби, фахівці управління порадять, де і яким чином його вирішити. Тому сподіваємося на зворотній зв’язок.

Прес-служба

КРУ в Полтавській області

 

Графік особистого прийому громадян

З метою забезпечення реалізації Конституційного права громадян на звернення, контрольно-ревізійне управління в Полтавській області доводить до відома громадськості графік особистого прийому громадян керівництвом в 2011 році.

ГРАФІК

особистого прийому громадян керівництвом

КРУ в Полтавській облаті

Прізвище, ім'я, по-батькові, посада

День прийому

Години прийому

Номер телефону приймальні

Начальник КРУ

Волочай Серпй Якович

понеділок

1100- 1200 1700- 1800

2-59-90

Перший заступник начальника КРУ Дмитренко Володимир Миколайович

вівторок

1100- 1200 1700- 1800

2-59-90

Заступник начальника КРУ

Євтухов Вадим Юрійович

середа

1100- 1200 1700- 1800

2-59-90

Заступник начальника КРУ Крутовський Володимир Богданович

четвер

1100- 1200 1700- 1800

2-59-90

Відповідно до вимог Закону України від 26.01.1993 №2939-ХІІ "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно, виконанням місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.

 

В КРУ в Полтавській області діє "телефон довіри": 7-36-00.

 

З пропозиціями, запитаннями та зі скаргами, а також повідомленнями про факти порушення антикорупційного законодавства, необхідно звертатися щоденно, крім вихідних та святкових днів, протягом робочого дня з 9.00 до 18.00 години та у п’ятницю - з 9.00 до 16.45.

Прес-служба КРУ в Полтавській області

 

 

Про результати державного фінансового аудиту Комунального підприємства «Полтаваелектроавтотранс» Полтавської міської ради

Аудитори КРУ в Полтавській області провели державний фінансовий аудит діяльності Комунального підприємства „Полтаваелектроавтотранс” Полтавської міської ради (далі КП „Полтаваелектроавтотранс” або Підприємство) за період з 2008 по 2010рр.

Підприємство створене у 2005 році, на підставі рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради, шляхом перейменування із Полтавського тролейбусного управління, засноване на комунальній власності.

Засновником Підприємства є Полтавська міська рада.

В своїй діяльності Підприємство підпорядковується Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Основна діяльність підприємства - надання послуг з перевезень пасажирів тролейбусами та автобусами, включаючи пільгову категорію населення.

Результати державного фінансового аудиту засвідчили, що керівництвом Підприємства не забезпечено достатню ефективність у прийнятті управлінських рішень, організації фінансово-господарської діяльності та здійсненні внутрішнього фінансового контролю.

Так, за результатами аудиту, фахівцями контрольно-ревізійної служби області виявлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів, внаслідок неефективних управлінських дій на загальну суму понад 5 млн грн.

Найбільшу питому вагу у сумі упущених вигод становить реалізація послуг з харчування в їдальні, надання місць для проживання у гуртожитку, нерегулярні перевезення автомобільним і вантажним транспортом та інше за цінами нижче собівартості, що призвело до втрати фінансових ресурсів майже на мільйон гривень.

Не відображення дебіторської заборгованості по винесених рішеннях суду в бухгалтерському обліку КП „Полтаваелектроавтотранс”, не вжиття відповідних заходів та відсутність контролю відповідальними особами Підприємства за її примусовим стягненням, призвело до втрати фінансових ресурсів на загальну суму 232,3 тис грн.

В результаті низького рівня проведення претензійно-позовної роботи на Підприємстві, виникли протерміновані дебіторська та кредиторська заборгованісті, втрати економічних вигод по яким 173,0 тис грн. та 17,7 тис грн відповідно. Очевидно, що такий стан справ, не сприяє збільшенню доходів Підприємства.

Аудиторами КРУ в Полтавській області було встановлено, що у досліджуваному періоді Підприємством були надані на безоплатній основі послуги автобусом „Богдан”, внаслідок чого втрачено доходів на 12,4 тис грн.

Щодо витрат, допущених внаслідок неефективних управлінських дій, аудитом доведено, що на Підприємстві набула поширення негативна практика відволікання обігових коштів, як у довготривалу дебіторську заборгованість, так і шляхом накопичення матеріальних цінностей, які не використовуються у виробничій діяльності Підприємства, на загальну суму понад 2,5 млн грн.

Зокрема, у 2008 році КП „Полтаваелектроавтотранс” отримано 12 легкових автомобілів вартістю 1666,6 тис грн.

Жодного дня придбані автомобілі не відпрацювали на Підприємстві, а відразу були передані в безоплатне користування. Цей факт підтверджує відсутність виробничої потреби у поповненні парку легкових автомобілів, та відсутність отримання користі від їх придбання КП „Полтаваелектроавтотранс”.

Більше 10 років на балансі Підприємства перебувають два нових автонавантажувачі вартістю 79,3 тис грн, які з дати придбання в господарській діяльності не використовувались, в оренду не передавались, при цьому на них майже в повному обсязі нарахована амортизація.

Відсутність моніторингу наявності матеріальних цінностей на складі Підприємства, призвело до накопичення неліквідних матеріалів, запасних частин та інших цінностей на загальну суму понад 700 тис грн.

Крім того, авансуючи проведення ремонту тролейбуса ще у 2007 році, Підприємство допустило відволікання обігових коштів у сумі 47,5 тис грн у довготривалу дебіторську заборгованість.

Аналізом витрат на предмет доцільності та першочерговості їх здійснення встановлено, що у 2008 – 2010 роках Підприємством допущено непродуктивних (зайвих) витрат на загальну суму 1103,6 тис грн.

Аудитори дійшли висновку, що Підприємство мало в наявності достатні оборотні активи для того, щоб залучати кредитні ресурси в меншій сумі, що призвело до зайвої сплати відсотків у розмірі 479,2 тис грн.

До збільшення витрат призвело і нарахування амортизації на основні засоби та сплата податку на транспорт, який протягом певного періоду не використовувався, очікуючи поточного і капітального ремонту, що спричинило у 2008 – 2010 роках додаткові витрати у розмірі 475,2 тис грн.

На збільшення розміру витрат також вплинула сплата КП „Полтаваелектроавтотранс” штрафів за порушення термінів оплати по розрахунках з ВАТ „Полтаваобленерго” та платежах до Державних цільових фондів у загальній сумі 109,0 тис грн, а також знецінення запасів на Підприємстві на суму 8,3 тис грн.

Не достатньо уваги керівники КП „Полтаваелектроавтотранс” приділялось вивченню цінової політики, як приклад, сума зайвих витрат при придбанні тролейбусу склала 142,6 тис грн.

За відсутності ліцензії на теплопостачання, Підприємство не скористалося можливістю придбавати природний газ за цінами підприємств, що виробляють теплову енергію для населення, при цьому, сума неефективних витрат склала 73,4 тис грн.

У 2009 – 2010 роках Підприємством оплачувались послуги КП „Центральна диспетчерська служба міських пасажирських перевезень” по здійсненню моніторингу транспортної роботи у сумі 33,5 тис грн, при цьому підвищення ефективності роботи від таких послуг на Підприємстві не відбулось. В подальшому, при необхідності, зазначене Підприємство спроможне проводити такий моніторинг самостійно.

Користування у 2008 році послугами зв’язку двох мобільних операторів, замість одного, призвело до здійснення зайвих витрат у сумі 17,1 тис грн.

Крім того, при збитковій діяльності, Підприємством надавались благодійні допомоги на суму 12,6 тис грн, перераховувались членські внески до Корпорації підприємств міського електротранспорту України „Укрелектротранс” в розмірі 12,2 тис грн, в результаті будь-якого економічного ефекту Підприємством не отримано.

За результатами проведеного аудиту, КРУ в Полтавській області, з метою усунення виявлених порушень та недоліків, надано 4 відповідних рекомендації органу управління перевіреного Підприємства – Полтавській міській раді та 21 керівництву КП «Полтаваелектроавтотранс».

Прес-служба

КРУ в Полтавській області

 

 

 

Ревізори Полтавщини продовжують виявляти фінансові порушення

Контрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти ) за період з 01.01.2009 по 01.01.2011.

Ревізією встановлено фінансових порушень на загальну суму майже 300 тис грн.

Так ревізорами були виявлені порушення, в результаті яких працівникам відділу освіти, педагогам, бібліотекарям, медичним працівникам та сезонним операторам котелень шести загальноосвітніх шкіл Полтавського району заробітну плату було виплачено не в повному обсязі, а саме : загальна сума недоотриманих працівниками коштів склала 75 тис грн.

Встановлені порушення стали можливими внаслідок не проведення відповідальними особами відділу освіти коригування заробітної плати на коефіцієнт підвищення посадових окладів за проміжок часу до її підвищення, виплати зарплати в розмірі нижчому за встановлений на той час законодавством, невиплати в повному обсязі допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, не проведення індексації заробітної плати за наявності законодавчих підстав, ненадання працівникам матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань за фактично відпрацьований час, не підвищення посадових окладів за керівництво групами продовженого дня тощо.

Крім того, були виявлені операції, проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до втрат в сумі 222,3 тис грн, а саме: завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт та здійснення зайвої оплати вартості фактично ненаданих послуг по транспортуванню учнів до розташування відповідних навчальних закладів, в рамках реалізації районної програми „Шкільний автобус”.

Під час проведення ревізорами вибіркової інвентаризації матеріальних цінностей, були встановлені їх лишки на суму 0,3 тис грн, без відповідного документального підтвердження щодо надходження їх до відділу освіти.

Виявлені фінансові порушення відшкодовані в сумі 271,5 тис грн.

За допущені порушення законодавства з фінансових питань у відношенні одинадцяти посадових осіб відділу складено протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 164-2 ч.1 КУпАП.

Керівництву відділу освіти направлено вимоги по усуненню виявлених ревізією порушень і недоліків із наданням пропозицій щодо притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, винних посадових осіб у допущенні фінансових порушень.

Одночасно, в установленому законодавством порядку, КРУ в Полтавській області прийнято рішення про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках підконтрольного об’єкта, відкритих в органах Державного казначейства.

Про результати ревізії проінформовано головне управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації та УСБУ в Полтавській області, а також матеріали інспектування передано до прокуратури Полтавської області для розгляду та прийняття відповідного рішення.

Прес-служба КРУ в Полтавській області

 

Про результати перевірки державних закупівель в Управлінні капітального будівництва Полтавського міськвиконкому

Контрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області у відповідності до Плану контрольно-ревізійної роботи на І-й квартал 2011 року проведено перевірку державних закупівель в Управлінні капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (УКБ Полтавського міськвиконкому) за 2010 рік та завершений звітний період 2011 року.

Перевіркою встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 14112,0 грн ТОВ ВКП "Котлогаз" при виконанні робіт по об’єкту "Реконструкція системи теплопостачання будинку по вул. Сакко, 16 м. Полтава".

В період перевірки кошти відшкодовано в повному обсязі.

Детальніше...

Про результати ревізії Гребінківської лікарні

Гребінківська центральна районна лікаря (далі - лікарня, ЦРЛ) підзвітна Гребінківській РДА і фінансується за рахунок коштів районного бюджету.

Контрольно-ревізійним управлінням Полтавської області проведена ревізія фінансово-господарської діяльності даної медичної установи за результатами якої було виявлено фінансові порушення на 200,4 тис гривень.

Порушення, що призвели до недоотримання фінансових ресурсів, а саме: недоотримання працівниками лікарні заробітної плати, внаслідок невірного визначення середньоденного заробітку при нарахуванні відпустки та недоотримання коштів внаслідок не нарахування заробітної плати безпосередньому керівнику практики лікаря –інтерна за серпень - листопад 2010 року склали 1,4 тис гривень.

Детальніше...

КРУ в Полтавській області виявлено порушень на 830 тис грн під час ревізії ОГКП «Облбудкомплект»

На 830 тисяч гривень фінансових порушень, виявили ревізори КРУ в Полтавській області, під час ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2008 по 31.08.2010 роки обласного госпрозрахункового комунального підприємства (далі – ОГКП «Облбудкомплект» або Підприємство).

Майже 320 тис грн. було недоотримано Полтавським обласним бюджетом в результаті невиконання Підприємством договірних умов щодо своєчасного перерахування коштів за орендоване майно.

Ревізією виявлено, що в результаті здійснення фінансово-господарської діяльності, вищезазначеним підконтрольним об’єктом було недоотримано фінансових ресурсів в сумі 143,5 тис грн, а саме: недоотримання доходу за договорами складського зберігання внаслідок не перерахування замовниками коштів за зберігання матеріалів та обладнання, а також за проведені будівельно-монтажні роботи по навчальному закладу в м. Червонозаводське, Лохвицького району, чим порушенні умови відповідного договору підряду.

Детальніше...

Про виявлені ревізорами фінансові порушення

Полтавська центральна районна лікарня (далі - Полтавська ЦРЛ, лікарня) фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету і підзвітна Полтавській райдержадміністрації та Головному управлінню охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації.

Контрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області була проведена ревізія даної медичної установи, за результатами якої було виявлено фінансових порушень на 320,2 тис гривень.

Тільки 82,3 тис грн фінансових порушень було виявлено ревізорами в результаті допущення відповідальними особами даної медичної установи недоотримання працівниками лікарні заробітної плати, коштів внаслідок не нарахування доплати за роботу з деззасобами, не нарахування безпосереднім керівникам лікарів інтернів заробітної плати за 2009-2010 роки, недоотримання ними коштів внаслідок невірного встановлення посадового окладу, невірно встановленої надбавки за вислугу років тощо.

Детальніше...

Сторінка 55 з 59