Статистика (за даними Головного управління статистики)

e-mail Друк PDF

Архів

Соціально-економічне становище Полтавської області
за січень–лютий 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2017р. становила 1425492 особи. Упродовж січня 2017р. чисельність населення зменшилася на 1336 осіб.
У січні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 31,0 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 22,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 8,8 тис. домогосподарств.
Загальна сума призначених субсидій у січні 2017р. становила 48910,9 тис.грн (у січні 2016р. – 31685,3 тис.грн), з неї в міських поселеннях – 33971,9 тис.грн, у сільській місцевості – 14939,0 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2017р. становив 1577,9 грн (у січні 2016р. – 1406,5 грн).
Крім того, у січні 2017р. 722 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 68 домогосподарствам, у сільській місцевості – 654 домогосподарствам.
Середній розмір призначеної у січні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2360,2 грн (у січні 2016р. – 1532,2 грн).
У січні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 3001,7 тис.грн (у січні 2016р. – 634,0 тис.грн).
У січні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 397,2 млн.грн (73,7% нарахованих за цей період сум).
На кінець січня 2017р. заборгованість населення з оплати за газопостачання становила 567,8 млн.грн, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 325,9 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 40,8 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 29,1 млн.грн, вивезення побутових відходів – 10,7 млн.грн та за електроенергію – 63,8 млн.грн.

Зайнятість та безробіття
Середньомісячна кількість економічно активного населення у віці 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 2016р.) становила 653,0 тис. осіб, з яких 570,4 тис. осіб були зайняті економічною діяльністю, а решта (82,6 тис. осіб) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 53,3%, у працездатному віці – 62,2%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення у віці 15–70 років становив 12,6%, а у працездатному віці – 12,9%.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2017р. становила 27,4 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 88,4% осіб, які мали статус безробітного.
Із загальної кількості безробітних 46,1% становили жінки.
Рівень зареєстрованого безробіття як в цілому по області, так і в сільській місцевості та міських поселеннях порівняно з січнем 2017р. збільшився на 0,1 в.п. і на кінець лютого становив відповідно 3,1%, 4,7% та 2,2% населення працездатного віку.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у лютому 2017р. порівняно з січнем збільшилася на 95 одиниць, або на 3,6%, і на кінець місяця становила 2,7 тис.
За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець лютого 2017р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (27,9% від загальної кількості заявлених вакансій), кваліфікованих робітників з інструментом (27,0%), а найменший – на технічних службовців (2,2%), кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,4%).
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області впродовж лютого 2017р. не змінилося і на кінець місяця становило 10 осіб.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж лютого 2017р., становила 24,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2184 грн, що на 31,8% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення
У січні 2017р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з січнем 2016р. збільшився на 42,0% і становив 5466 грн.
Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата перевищувала середній показник по області в 1,8 раза, з виробництва електричного устатковання – в 1,7 раза, виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення і виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – в 1,6 раза.
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, операцій з нерухомим майном, з надання інших видів послуг, виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги і не перевищував 77,8% від середнього рівня по області.
Індекс реальної заробітної плати у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. становив 123,3%.
Упродовж січня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 2,8%, або на 0,8 млн.грн, і на 1 лютого становила 27,9 млн.грн (1,7% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2017р.).
Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня 2017р. збільшилася на 6,0%, або на 0,6 млн.грн, і на 1 лютого становила 10,8 млн.грн.
Серед видів економічної діяльності сума невиплаченої заробітної плати збільшилася в освіті, сфері інформації та телекомунікацій, виникла – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, зменшилася – у промисловості, будівництві, сільському, лісовому та рибному господарстві.
Збільшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у містах Кременчуці, Горішніх Плавнях, Полтаві та Лубенському, Лохвицькому, Кобеляцькому, Полтавському, Машівському районах, виникла – у Глобинському, Решетилівському, Котелевському, Козельщинському, Карлівському, Великобагачанському та Диканському районах. Борг перед працівниками підприємств зменшився у містах Гадячі, Миргороді та Миргородському, Зіньківському, Шишацькому районах.
Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 лютого 2017р. становила 2,3 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 4726 грн, що на 13,5% менше від розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника, нарахованої за січень 2017р.

Правосуддя та злочинність
За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–лютого 2017р. обліковано 4571 кримінальне правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 28,5% – тяжкі та особливо тяжкі.
У загальній кількості злочинів 68,3% становили злочини проти власності, 8,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 6,8% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 3,0% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,4% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,4% – злочини проти правосуддя, 1,1% – злочини проти громадської безпеки, 0,9% – злочини проти громадського порядку та моральності, 0,7% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 0,5% – злочини у сфері господарської діяльності.
Протягом січня–лютого 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 6, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 11, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 1.
Кількість крадіжок становила 2521 випадок, шахрайства – 386, грабежів – 65, розбоїв – 18, хабарництва – 12.
Правоохоронними органами за січень–лютий 2017р. виявлено 14 осіб, які скоїли злочини у складі 4 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 4 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.
Кількість потерпілих від злочинів за січень–лютий 2017р. становила 3505 осіб, із числа яких 1239 – жінки, 215 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 38 – неповнолітні та 14 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (68,2%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 36,5% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 61 особа.
Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 28 осіб, із числа яких 39,3% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 14,3% було умисно вбито.
Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 621 особу, з них жінки – 66, неповнолітні – 11. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 44,0% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 11,6% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 6,4% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 78,4%, безробітних – 6,1%.

Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля у січні–лютому 2017р. становив 3157,4 млн.грн, що у порівнянних цінах на 0,7% більше від обсягу січня–лютого 2016р.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2017р. становив 2050,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 0,4% більше від обсягу січня–лютого 2016р.

Сільське господарство
У січні–лютому 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 95,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 91,5%, у господарствах населення – 99,9%.
У січні–лютому 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 17,5 тис.т сільськогосподарських тварин (на 6,4% менше порівняно з січнем–лютим 2016р.), вироблено 107,5 тис.т молока (на 0,7% більше) та одержано 121,7 млн.шт яєць від птиці свійської всіх видів (на 9,2% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 43,4%, 37,6% та 26,6%.
За розрахунками, на 1 березня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 255,1 тис. голів (на 2,3% менше, ніж на 1 березня 2016р.), у тому числі корів – 127,6 тис. (на 3,5% менше); свиней – 384,7 тис. (на 6,1% менше), овець та кіз – 51,9 тис. (на 8,1% більше), птиці свійської – 4621,8 тис. голів (на 4,9% більше). У господарствах населення утримувалось 39,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 49,5%; свиней – 24,2%, овець та кіз – 81,9%, птиці свійської – 50,5%.
На 1 березня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 2606,3 тис.т культур зернових та зернобобових (на 32,3% більше, ніж на 1 березня 2016р.), у тому числі 2223,0 тис.т кукурудзи, 280,0 тис.т пшениці, 57,2 тис.т ячменю, 9,0 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 1364,6 тис.т культур зернових та зернобобових (на 67,9% більше), у тому числі 1104,0 тис.т кукурудзи, 174,6 тис.т пшениці, 52,4 тис.т ячменю, 4,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 1241,7 тис.т культур зернових та зернобобових (на 7,2% більше).
Запаси насіння соняшнику становили 317,7 тис.т (на 0,2% більше, ніж на 1 березня 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 199,5 тис.т (на 7,1% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 118,2 тис.т (на 15,6% більше).

Промисловість
У січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. індекс промислової продукції становив 101,8%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 4,5%. За січень–лютий 2017р. видобуто 26,9 тис.т нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних, 69,9 тис.т газового конденсату природного, одержаного з родовищ газу природного, 1395,8 млн.м3 газу природного скрапленого або в газоподібному стані.
У переробній промисловості індекс продукції становив 116,2%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зменшення обсягів продукції порівняно з січнем–лютим 2016р. на 8,6%. За січень–лютий 2017р. вироблено свіжого чи охолодженого 0,5 тис.т м’яса великої рогатої худоби та 6,3 тис.т м’яса свиней, 0,5 тис.т м’яса свиней у відрубах, соленого, сушеного чи копченого (бекону і шинки), 4,9 тис.т виробів ковбасних, 44,0 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 7,4 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 2,5 тис.т масла вершкового, 1,8 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 2,3 тис.т сирів сичужних та плавлених, 5,9 тис.т йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків, 9,9 тис.т борошна, 2,0 тис.т круп, 5,3 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 4,4 тис.т печива солодкого і вафель, 2,9 тис.т шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, 9,6 тис.т виробів кондитерських цукрових (у тому числі шоколаду білого), що не містять какао, 0,1 тис.т спредів та сумішей жирових, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, 3,5 тис.т продуктів молоковмісних, інших, 1,3 млн.дал вод натуральних мінеральних газованих, 0,3 млн.дал напоїв безалкогольних.
У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 90,5%. За січень–лютий 2017р. вироблено 47,0 тис.шт білизни постільної, 0,3 млн.шт трикотажу спіднього, 2,1 млн.пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки), жіночих та дівчачих 23,8 тис.шт костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, 10,1 тис.шт жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 62,1 тис.шт суконь (крім трикотажних), 13,4 тис.шт спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних), 6,1 тис.шт брюк та бриджів вовняних або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), 24,6 тис.шт блузок, сорочок та батників (крім трикотажних).
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 100,4%. За січень–лютий 2017р. вироблено 4,9 тис.м3 деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм; шпал з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочених, 0,6 тис.м2 вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини, 18,1 тис.т паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 92,5%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 126,2%. За січень–лютий 2017р. виплавлено 4,7 тис.т сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, вироблено 0,3 тис.т конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, 10,7 тис.т конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутиків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію, 0,6 тис.т резервуарів, цистерн, баків та контейнерів подібних (крім призначених для стисненого чи скрапленого газу), з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащених механічним чи тепловим устаткованням, 0,1 тис.т виробів столових, кухонних, побутових та їх частин, з металів чорних, міді або алюмінію.
У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося збільшення випуску продукції у 2,2 раза. За січень–лютий 2017р. вироблено 498 помп відцентрових, інших для перекачування рідин; помп інших, 122 вантажопідіймачі та конвеєри пневматичні та іншої безперервної дії, для товарів і матеріалів, 0,9 тис. вентиляторів, крім вентиляторів настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових, 16 машин для оброблення та перероблення молока (уключаючи гомогенізатори, опромінювачі, машини та механізми для виготовлення вершкового масла, сироробні машини), 1,1 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 103,6%.

Будівництво
У січні–лютому 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 735,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 156,1%. Будівництво будівель зросло на 3,8%, у тому числі нежитлових – на 20,4%, інженерних споруд – на 67,4%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 13,2%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 64,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 18,8% та 16,5% відповідно.

Транспорт
У січні–лютому 2017р. підприємствами транспорту виконано вантажооборот в обсязі 1088,8 млн.ткм, у тому числі залізничним транспортом – 966,8 млн.ткм, автомобільним (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) – 122,0 млн.ткм, та перевезено (відправлено) 4,1 млн.т вантажів.
У січні–лютому 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 372,7 млн.пас.км. Послугами пасажирського транспорту скористалося 16,0 млн. пасажирів, у тому числі залізничним транспортом – 0,8 млн., автомобільним (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) – 7,6 млн., міським електротранспортом – 7,6 млн. пасажирів.

Зовнішньоекономічна діяльність
У січні 2017р. експорт товарів становив 167,8 млн.дол. США, імпорт – 68,3 млн.дол. Порівняно з січнем 2016р. експорт збільшився на 93,6% (на 81,1 млн.дол.), імпорт – на 11,4% (на 7,0 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 99,5 млн.дол. (у січні 2016р. також позитивне – 25,4 млн.дол.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,46 (у січні 2016р. – 1,41).
Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 90 країн світу.
Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 73,1 млн.дол., або 43,6% від загального обсягу експорту (у січні 2016р. – 42,8 млн.дол., або 49,3%), та збільшився порівняно з січнем 2016р. на 30,3 млн.дол., або в 1,7 раза.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Австрії та Німеччини, серед інших країн світу – до Туреччини, Ірану, Ісламської Республіки та Японії, порівняно з січнем 2016р. експорт товарів до всіх цих країн збільшився.
Основу товарної структури експорту області склали мінеральні продукти, продукти рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, готові харчові продукти.
У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем 2016р. збільшилась частка продуктів рослинного походження з 13,7% до 19,5%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 0,2% до 13,2%, зменшилась частка мінеральних продуктів з 59,9% до 46,5%, готових харчових продуктів – з 8,6% до 6,5%.
Імпорт товарів із країн ЄС становив 13,0 млн.дол., або 19,0% від загального обсягу імпорту (у січні 2016р. – 17,8 млн.дол., або 29,0%), та зменшився проти січня 2016р. на 4,8 млн.дол., або на 27,1%.
Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювались з Німеччини, серед інших країн світу – з Азербайджану, Казахстану, Російської Федерації, Білорусі та США.
Порівняно з січнем 2016р. імпорт товарів збільшився з Азербайджану, Білорусі, США та Російської Федерації, зменшився з Казахстану та Німеччини.
Основу товарної структури імпорту області склали мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, готові харчові продукти, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.
У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем 2016р. збільшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 6,3% до 12,9%, готових харчових продуктів – з 3,5% до 8,9%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 5,7% до 7,0%, зменшилась частка мінеральних продуктів з 60,3% до 52,4%.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2016р. становив 1003,8 млн.дол. США, що на 0,4% більше обсягу інвестицій на початок 2016р., та в розрахунку на одну особу населення склав 704,4 дол.
Інвестиції надійшли із 45 країн світу, переважна їх частка належить Швейцарії (74,4%).
На підприємствах промисловості зосереджено 78,1% загального обсягу прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 7,0%, на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,4%, будівництва – 3,9%, на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном – 2,5%.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 31 грудня 2016р. становив 56,2 тис.дол.

Споживчі ціни
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2017р. становив 101,6% (у січні–лютому 2016р. – 100,3%).
У січні–лютому 2017р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,9%. Найбільше (на 19,0%) подорожчали овочі. Підвищились ціни на сир і м’який сир (творог) на 6,1%, молоко – на 5,8%, фрукти – на 5,7%, масло – на 4,2%, цукор – на 4,1%, хліб – на 3,5%, сало – на 2,9%, макаронні вироби – на 2,7%, продукти переробки зернових – на 2,6%, м’ясо та м’ясопродукти – на 2,4%, олію соняшникову – на 1,3%, рибу та продукти з риби – на 0,3%, рис – на 0,2%. Водночас на 23,2% та 0,3% відповідно дешевшими стали яйця та безалкогольні напої.
Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищились на 2,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 5,8%, алкогольних напоїв – на 0,5%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8% відбулося за рахунок підвищення тарифів на каналізацію на 11,8%, водопостачання – на 9,2%. На 1,5% зросла вартість утримання та ремонту житла.
У сфері охорони здоров’я загальне підвищення цін на 0,7% зумовлено подорожчанням амбулаторних послуг на 4,1%, послуг лікарень – на 2,6%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,1%.
Ціни на транспорт у цілому зросли на 2,7% через подорожчання палива та мастил на 3,4%, транспортних засобів – на 2,5%, транспортних послуг – на 2,1%.
На 0,5–3,5% зросли ціни на послуги освіти, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, у сферах відпочинку і культури, зв’язку, ресторанів та готелів. Разом з тим на 9,0% знизились ціни на одяг і взуття.Головне управління статистики у Полтавській області