Земельні відносини – запитань більше, ніж відповідей

e-mail Друк PDF

11 травня за участі заступника голови обласної ради Володимира Марченка відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, яке провів очільник комісії Володимир Несен.

Проаналізовано хід виконання Програми розвитку земельних відносин на 2008-2012 роки в Полтавській області, про що поінформував заступник начальника Головного управління Держкомзему в області Олександр Шило.

Зокрема, констатовано, що земельний фонд Полтавщини становить 2875,0 тис.га, у тому числі сільськогосподарські угіддя – 2168,2 тис.га, або 75,4 % загальної площі області (з них рілля – 1770,5 тис.га або 61,6 %), ліси та інші лісовкриті площі займають 283,8 тис.га (9,9%), забудовані землі – 118,2 тис.га (4,1%), відкриті заболочені землі – 85,4 тис.га (3%), відкриті землі без рослинного покриву – 12,7 тис.га (0,4%), під водою – 148,4 тис.га (5,2%), інші землі – 58,3 тис.га (2%).

На сьогодні в державній власності знаходиться 1330,1 тис. га або 46,3% всіх земель Полтавщини, у приватній відповідно 1543,8 тис. га та 53,6%, у колективній – 1,1 тис. га та 0,04%.

Розмежуванню земель державної та комунальної власності підлягає 1326,95 тис. га земель.

На території області нараховується 1847 населених пункти, із них межі встановлено по 1398 населених пунктах, що складає 75,7%. Протягом 2008 – 2011 років межі встановлено по 1306 населених пунктах.

449 населених пунктів мають потребу розробки проектів землеустрою щодо зміни меж.

За весь період формування ринку земель в області здійснено продаж 2196 земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 2062,91 га на суму 270,29 млн. грн.. за середньою ціною одного квадратного метра 13,10 грн., в тому числі за період реалізації Програми (2008-2012 рр.) продано 524 земельні ділянки або 24% проти всього періоду формування ринку земель, загальною площею відповідно 634,15 га та 31%, на суму 152,19 млн. грн. (56%), за середньою ціною 24 грн. за 1 кв. метр ( 206%).

Шляхом земельних торгів за період реалізації Програми здійснено продаж 20 земельних ділянок та прав на них або 36% від загальної кількості проданих земельних ділянок за весь період продажу, загальною площею відповідно 30,87 га та 76%, на суму 13,3 млн. грн. та 72,3%, за середньою ціною 1 кв. метра 43,0 грн.

Щорічно з метою забезпечення наповнення дохідної частини місцевих і державного бюджетів Головне управління доводило до територіальних підрозділів плани-графіки надходжень до державного та місцевих бюджетів: на 2008 рік – 21,1 млн. грн., 2009 рік відповідно-18,3 млн. грн., 2010 рік – 5,4 млн. грн., 2011 рік – 16,5 млн. грн.

При плані надходжень до державного та місцевих бюджетів в 1-му кварталі 2012 року в розмірі 3,6 млн. грн., надходження склали 3,7 млн. грн., виконання плану по області 103 %.

За період з 2008 по 2011 роки в області зареєстровано 451148 правоустановчих документів на землю, протягом 2012 року – 18977.

Наведено й інші галузеві параметри та досягнуті показники.

Поряд із цим зауважено, що в цілому Програма розвитку земельних відносин на 2008 – 2012 роки в Полтавській області за 4 роки профінансована на суму 63 млн. грн, що становить 37 % від плану (171,2 млн. грн), із 15 основних профільних заходів Програми практично не фінансується – 8. Відтак, у силу недостатнього фінансування передбачені об’єми робіт повною мірою не виконані.

Під час гострої тематичної дискусії депутати обласної ради Микола Андрієнко, Валерій Капленко, Олександр Коваленко, Віктор Кордубан, Віктор Фортуна, Михайло Харченко та Олександр Яковенко висловили значну кількість критичних зауважень та побажань виборців стосовно механізмів реалізації Програми, нагальності її коригування відповідно до діючого земельного законодавства (у зв’язку зі змінами, що відбулися з моменту її розробки та затвердження) тощо.

Володимир Марченко піддав критиці відповідальних виконавців за інертність у питаннях розробки та ініціювання необхідних змін до Програми, у тому числі й стосовно поліпшення її фінансування.

Враховуючи вищевикладене постійна комісія ухвалила тематичні стимулюючі рекомендації.