Життя і здоров’я людей – понад усе

e-mail Друк PDF

9 жовтня саме ця теза домінувала під час виїзного засідання у Чутівському районі постійної комісії обласної ради з питань промислової політики, підприємництва та інвестицій, яке провів голова комісії Микола Данилейко.

У зібранні взяли участь, поряд із представниками дотичних установ, організацій і суб’єктів господарювання, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради Олександр Литвиненко, голова Чутівської райдержадміністрації Юрій Третяк та заступник голови Чутівської районної ради Віктор Калаур, журналісти.

На винесеній у заголовок вимозі постійно наголошували у ході дискусії щодо виконання у 2011 році та І півріччі 2012 року регіональної Програми поліпшення стану промислової безпеки, охорони і гігієни праці, виробничого середовища на 2011-2013 роки Микола Данилейко, депутати обласної ради Анатолій Трефілов, Юрій Бульбаха, Віктор Бондаренко.

Про підвідомчі аспекти даного питання спочатку поінформувала начальник відділу організації держнагляду та управління охороною праці управління Держгірпромнагляду України по Полтавській області Ірина Зоріна.

Зокрема, констатовано, що протягом 2011 року посадовими особами теруправління проведено 10 відповідних комплексних перевірок. За І півріччя 2012 року таких перевірок було здійснено – 5.

Реалізація Програми позитивно впливає на стан виробничого травматизму в області, про що свідчить недопущення у І півріччі 2012 року росту відповідних показників. Водночас, попри щорічне зменшення кількості нещасних випадків, рівень виробничого травматизму як в Україні, так і в області, залишається високим. За даними Міжнародної організації праці рівень смертельного травматизму в Україні більше ніж: в Англії – у 8,5 разів, у Німечині – у 5,5 разів, у Японії – у 3 рази.

На сучасний стан охорони праці значною мірою впливають структурні зміни в економіці, подальший розвиток процесів роздержавлення, утворення нових форм і методів господарювання, суттєве збільшення кількості суб’єктів господарської діяльності різних форм власності, особливо у середньому та малому бізнесі та, зокрема, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю. Такі чинники значно ускладнюють управління охороною праці традиційними методами та потребують нових підходів до його вдосконалення, запровадження наукових досліджень, економічних механізмів, методів мотивації, заохочення. За цих умов необхідно розвивати механізми економічного регулювання захисту інтересів працівників, особливо тих, хто працює в шкідливих і небезпечних умовах.

На деяких підприємствах основні виробничі фонди експлуатуються з істотними відхиленнями від норм технічної експлуатації, що створює певну потенційну загрозу життю та здоров’ю працюючих; незадовільним залишається забезпечення працівників багатьох підприємств засобами індивідуального та колективного захисту. Такий стан значною мірою є наслідком залишкового принципу фінансування профілактичних заходів з охорони праці. Явно недостатніми темпами в області формується дієздатний інститут громадського контролю за охороною праці тощо.

Теруправлінням, як розробником проекту Програми, спільно з Управлінням промисловості та розвитку інфраструктури ОДА, Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації здійснені необхідні розрахунки та внесені цільові клопотання стосовно передбачення в 2012 році видатків з обласного бюджету в сумі 19,1 тис грн. для проведення навчань з питань охорони праці посадових осіб обласної державної адміністрації, обласної ради, міських голів міст обласного значення, голів районних державних адміністрацій, голів Рад з питань безпечної життєдіяльності населення при райдержадміністраціях. За звітний період таких коштів виділено не було.

Із власною аргументацією у контексті оприлюдненої проблематики виступив й начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Михайло Андрусенко. Очолювана ним установа визначена головним розпорядником коштів у межах обговорюваної Регіональної програми.

Із врахуванням обміну думками постійна комісія рекомендує відповідальним виконавцям названої Програми урізноманітнити форми й ширше популяризувати заходи з охорони праці, особливо серед підприємців. Поряд із цим домогтися беззастережного дотримання вимог щодо належного функціонування систем промислової безпеки, охорони і гігієни праці, виробничого середовища у бюджетній сфері.

Також вирішено рекомендувати сесії обласної ради профінансувати заходи Програми у належних обсягах, а по можливості – збільшити їх.

Заслухали депутати й інформацію генерального директора Регіонального фонду підтримки підприємництва по Полтавській області Ніни Кузьменко стосовно результатів роботи приватних підприємців, які започаткували власні справи завдяки співпраці з Фондом.

Проілюстрували оприлюднені дані на своїх конкретних прикладах одні з провідних місцевих приватних підприємців Леонід Бабенко, Сергій Коротич та Микола Павленко.

За спільними враженнями членів постійної комісії та виступаючих робота Фонду є позитивною, а головне – доволі корисною, за що висловлено подяку його керівниці.