Віктор Янукович: «Реформа місцевого самоврядування є необхідною для України»

e-mail Друк PDF

21 березня, у Києві під головуванням Президента України Віктора Януковича відбулося засідання Ради регіонів.

Полтавщину на засіданні Ради регіонів представляли голова облдержадміністрації, депутат обласної ради Олександр Удовіченко та голова обласної ради Іван Момот.

Під час засідання були розглянуті питання вдосконалення державної політики щодо місцевого самоврядування та соціально-економічного розвитку територій. Також було приділено пріоритетну увагу оцінці нинішнього стану системи самоврядування й окреслено основні принципи модернізації цієї сфери державного управління.

Реформа місцевого самоврядування є необхідною та довгоочікуваною для України. «Сьогодні настав час практичних дій для створення належних умов такої реформи», - зазначив Глава держави.

За словами Президента, реформа має визначити напрями, механізми, терміни формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Вона сприятиме максимальному забезпеченню надання якісних і доступних публічних послуг, укріпленню інститутів демократії, захисту інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності.

На переконання Президента, реформування місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації владних повноважень, консолідації ресурсного забезпечення та стратегічного планування розвитку територіальних громад. Віктор Янукович наголосив, що необхідно припинити дублювання повноважень, функцій та завдань органів місцевого самоврядування різних рівнів.

Глава держави констатував, що нинішня система самоврядування на місцях є неефективною і суттєво стримує розвиток України, а також заважає євроінтеграції. «Правове регулювання та сама практика місцевого самоврядування не задовольняють сучасних потреб України. Зауважу, що при цьому вони також не відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування. Невиконання ж положень Хартії є істотною перепоною на шляху реалізації курсу на інтеграцію до Європейського співтовариства», - наголосив Президент.

Президент України Віктор Янукович переконаний, що місцева влада повинна комплексно задіяти всі можливості щодо наповнення бюджетів з максимальним використанням існуючих у регіонах ресурсів. «Необхідно комплексно задіяти усі наявні на місцевому рівні можливості щодо наповнення місцевих бюджетів та максимально використати існуючі в регіонах ресурси - матеріальні, фінансові, інвестиційні, людські - для відродження економічної активності, розвитку підприємництва, створення нових робочих місць», - заявив Президент. За його словами, в Україні вкрай неефективно використовуються потенційні джерела доходів держави - природні ресурси, земля, туристично-рекреаційна сфера.

Віктор Янукович наголосив, що органи місцевого самоврядування недооцінюють потенціал об’єктів комунальної власності, доходи від яких можуть стати додатковим стабільним джерелом наповнення місцевих бюджетів. «У регіонах слабко налагоджено роботу щодо пошуку інвесторів для розбудови об’єктів соціально-культурного та господарського призначення. Майже не рекламуються інвестиційні та туристичні можливості території, привабливі об’єкти для інвестування», - зазначив Глава держави.

На переконання Президента, реалізація реформи місцевого самоврядування має на меті навчити самостійно заробляти кошти на місцях. «Чим більше свободи для місцевого самоврядування у господарській сфері, тим більшим буде власний фінансовий ресурс розвитку», - наголосив Віктор Янукович. Також, за словами Глави держави, кожній громаді необхідно створити «інвестиційні карти» найпривабливіших об’єктів для інвестування.

Президент України Віктор Янукович наголосив на важливості створення в Україні мережі фахівців та експертів з питань регіонального розвитку.

Як зазначив Президент, створення мережі дозволить застосувати нові підходи до вирішення нагальних питань у сфері регіонального розвитку. «Зауважу, що створення такої мережі має підтримку з боку наших партнерів-сусідів», - сказав Віктор Янукович.

Він підкреслив, що сьогодні потрібно по-іншому підійти до вирішення застарілої проблеми безробіття у малих містах, селах і селищах. В Україні більше 350 населених пунктів мають статус малих міст, у яких проживає понад 6 мільйонів громадян, нагадав Глава держави.

«Керівники місцевого самоврядування мають навчитися організовувати економіку власної території та створювати умови для роботи на місцях. На порядку денному - оптимізація роботи регіональних ринків праці», - сказав Президент.

Необхідно розпочати широку дискусію навколо напрацьованого проекту Концепції реформи місцевого самоврядування.

Глава держави зазначив, що за його дорученням було організовано роботу з підготовки Концепції реформи самоврядування, до якої долучилися найкращі фахівці, науковці, незалежні експерти, а також представники громадських організацій. За словами Президента, сьогодні вже готовий проект цього документа.

«Вважаю за необхідне розпочати на всіх рівнях широку дискусію навколо напрацьованого проекту Концепції реформи місцевого самоврядування, забезпечити врахування всіх пропозицій, що будуть висловлені нашими співгромадянами», - наголосив Віктор Янукович.

Окремою темою для держави та місцевої влади є вирішення проблем розвитку сільських громад, реалізація перспектив формування економіки сільських територій.

Глава держави зазначив, що в Україні понад 28 тисяч сільських населених пунктів, у яких проживає третина населення нашої держави. За його словами, у сільськогосподарському виробництві зайнято майже 5 мільйонів осіб, що становить 34% від загальної кількості населення, яке проживає в сільській місцевості.

Водночас, підкреслив Віктор Янукович, проблеми сільських територій не обмежуються лише розвитком агропромислового комплексу. «Село, у першу чергу - це середовище і спосіб життя людей, а вже потім - сфера виробництва», - зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що створення сучасних умов життя на селі в соціальному, культурному і духовному розумінні - найперше завдання для місцевої влади. «Саме тому земельна, медична, освітня реформи, реформа соціального забезпечення мають працювати на підвищення якості життя селян», - підкреслив Віктор Янукович.

Комплексний і збалансований розвиток сільських територій - це усталений стандарт для Європейського Союзу і орієнтир для державної регіональної політики в Україні, заявив Глава держави. Зростання доходів та якості життя на селі Президент назвав одним із базових пріоритетів державної політики. «Цьому має слугувати збільшення орендної плати за використання землі великими підприємствами-орендарями», - зазначив В.Янукович.

«Одне з найважливіших завдань Уряду, органів влади всіх рівнів - забезпечити створення нових робочих місць у сільській місцевості, залучити молодих спеціалістів до розбудови села, підтримувати розвиток сільгосппідприємств, фермерства, в тому числі сімейного», - наголосив Президент.

Глава держави доручив Уряду в межах діючих бюджетних програм забезпечити повноцінне фінансування заходів, спрямованих на підтримку фермерів-початківців, сприяти створенню та розвитку сімейних ферм на селі. «Реалізація цих завдань створить умови для досягнення стратегічних цілей, якими я вважаю підвищення товарності сільськогосподарського виробництва та забезпечення внутрішнього ринку продовольством високої якості», - сказав Віктор Янукович.

Він підкреслив, що тільки через об’єднання зусиль держави та виробників сільгосппродукції, через розвиток кооперації - споживчої, збутової, обслуговуючої, кредитної, через відродження підприємницької активності можна підвищити економічну результативність сільськогосподарського виробництва, досягти високих соціальних стандартів життя на селі.

Глава держави також наголосив на важливості дієвої підтримки розвитку кооперації на селі. «Влада має гарантувати державну допомогу розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на етапах їх створення», - зазначив В.Янукович. Влада має гарантувати підтримку на етапі просування сільськогосподарської продукції на ринок, створити сприятливі умови для наближення товаровиробника сільськогосподарської продукції безпосередньо до споживача, сформувати сучасні ринкові механізми, додав він.

Президент зазначив, що місцевій владі необхідно сприяти організації та проведенню ярмарків і виставок із продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, налагодити ефективну роботу оптових ринків сільськогосподарської продукції. «Ефективність державної підтримки села повинна бути забезпечена впровадженням програмно-цільового підходу до розвитку сільських територій», - сказав Глава держави.

Він зазначив, що пріоритети розвитку сільських територій та соціально-економічного розвитку села мають знайти відображення в новому проекті Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, а також під час розробки та доопрацювання відповідних регіональних стратегій економічного й соціального розвитку. «Сучасне українське село повинне мати розвинуту інфраструктуру - платформу для залучення інвестицій та відродження підприємницької активності. Її невід’ємною складовою має стати комплексна розбудова аграрного ринку, розвитку доріг, транспорту, житлово-комунальної та інженерної сфер. І це також повинно бути пріоритетом роботи Уряду та місцевої влади», - наголосив Президент.

За матеріалами Офіційного інтернет-представництва «Президент України Віктор Янукович»