Розглянуто проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

e-mail Друк PDF

25 квітня у Полтаві відбулося спільне розширене засідання регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і регіональної дорадчої ради Національного конгресу місцевого самоврядування України в Полтавській області.

У засіданні, яке вів голова облдержадміністрації, депутат обласної ради Олександр Удовіченко, взяли участь голова обласної ради Іван Момот, радник Президента України, керівник головного управління Адміністрації Президента України з питань конституційно-правової модернізації Марина Ставнійчук, заступник голови обласної ради Володимир Марченко, заступники голови облдержадміністрації, голови районних рад, голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного та районного значення, голови районних рад у містах, селищні та сільські голови, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Ключовим питанням порядку денного засідання став розгляд проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на виконання рішення Ради регіонів під головуванням Президента України Віктора Януковича від 21 березня 2013 року.

Представила проект Концепції Марина Ставнійчук, яка підкреслила, що документ розроблено з урахуванням вимог Європейської хартії місцевого самоврядування, положень Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Метою реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні є підвищення якості життя людей у містах, селищах та селах шляхом забезпечення спроможності органів місцевого самоврядування створювати економічні та соціальні умови розвитку територіальних громад та їх об’єднань, а також забезпечення місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади територіальної доступності жителів цих територіальних громад до адміністративних, соціальних та інших послуг.

Існуюча в Україні система місцевого самоврядування сьогодні не відповідає очікуванням та потребам суспільства. Функціонування місцевого самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади.

Через велику подрібненість територіальних громад, відсутність власних можливостей розвитку, старіння населення, значний відтік економічно активної його частини у великі міста чи за межі України поліпшити якість надання членам територіальних громад, насамперед сільських та селищних, гарантованих державою якісних соціальних та адміністративних послуг, на нинішній територіальній та законодавчій основі немає можливості.

Необхідність постійної фінансової підтримки малочисельних територіальних громад з використанням системи дотацій вирівнювання, яка реалізується через районні бюджети, стримує розвиток малих міст та великих селищ – потенційних точок економічного зростання.

Об’єктивні процеси розвитку України визначатимуть подальше прискорення темпів урбанізації, що спричинить зростання чисельності міського населення, розширення меж міст, ускладнить вирішення проблем забезпечення жителів відповідною інфраструктурою, соціальними послугами.

Усе це потребує, з одного боку, розширення повноважень представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування міст, з іншого – впровадження ефективних механізмів контролю за економним та ефективним використанням місцевих ресурсів членами територіальних громад.

Суттєвого вдосконалення потребує і система територіальної організації влади, реформування якої має бути спрямоване на підвищення ефективності управління суспільним розвитком у просторовому вимірі. Існуюча система територіальної організації влади занадто громіздка, вимагає значних коштів для свого утримання, надмірно централізована, припускає дублювання функцій, притаманних органам місцевого самоврядування. Вона не адаптована до сучасних методів надання адміністративних послуг, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій.

Як наголосила Марина Ставнійчук, реалізувати завдання реформи планується поетапно, до 2015 року. Зокрема, передбачається: створити правові умови добровільного об’єднання територіальних громад, в яких утворюються дієздатні органи місцевого самоврядування, спроможні виконувати законодавчо визначені повні та виключні власні, а також делеговані державою повноваження; залучити жителів територіальних громад до прийняття управлінських рішень, сприяння подальшому розвиткові сучасних форм безпосередньої демократії на місцях, забезпечити відкритість та підзвітність населенню територіальних громад діяльності органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб; розробити механізми контролю за якістю надання населенню адміністративних, соціальних та інших законодавчо визначених послуг; передати функції від місцевих органів виконавчої влади та територіальних органів центральних органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування ; створити достатні матеріальні, фінансові та організаційні умови для забезпечення виконання завдань органами місцевого самоврядування; реформувати органи публічної влади на місцевому та регіональному рівнях за принципом оптимального забезпечення населення адміністративними і соціальними послугами, яке зменшує диспропорції у доступі громадян до цих послуг та їх якості.

Здійснювати реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади планується за рахунок державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачатимуться у відповідних бюджетах на відповідний рік. Для реалізації реформи можуть бути залучені також міжнародна технічна та фінансова допомога.

Доповідач підкреслила, що реформування має відбуватися за умови проведення якісного діалогу з людьми, предметного широкого обговорення в громадах положень Концепції. Важливу роль у цьому процесі, на думку Марини Ставнійчук, мають відіграти органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, асоціації органів місцевого самоврядування.

Про завдання органів місцевого самоврядування Полтавщини на етапі підготовки до реалізації Концепції реформування місцевої влади доповів Іван Момот.

З інформацією про шляхи підвищення ефективності управління розвитком регіону та якості надання адміністративних і соціальних послуг населенню виступила заступник голови облдержадміністрації Олена Адамович. Вона наголосила, що в області прийняті та впроваджуються Стратегія регіонального розвитку Полтавської області до 2015 року, обласна Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Успішна Полтавщина – заможна територіальна громада. Будуємо разом», регіональна Програма розвитку внутрішнього виробництва на 2012-2015 роки «Модернізація – стратегічний вибір Полтавщини», Програма економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2013 рік та інші. Всього на реалізацію обласних комплексних та цільових програм із обласного бюджету у минулому році спрямовано понад 113 млн. грн. Позитивний досвід щодо підвищення ініціативи населення у вирішенні актуальних питань розвитку територій був набутий у ході реалізації цільових Програм впровадження в області Проекту Європейського Союзу (ЄС) та Програми Розвитку Організації Об`єднаних Націй (ПРООН) «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Зокрема, на першій фазі Проекту було реалізовано 50 ініціатив громад на загальну суму у понад 7 млн. грн., з яких 0,5 млн. грн. склали кошти населення. На другій фазі Проекту заплановано реалізувати 5і ініціативу громад, схвалено 33 мікропроекти. З них: 24 - з енергозбереження, 8 – з водопостачання, 1 – з охорони здоров’я. Загальна вартість робіт становить 6,4 млн. грн.

В обговоренні питання виступили: Лубенський міський голова Олександр Грицаєнко, голова Миргородської районної ради Наталія Дудник, Карлівський міський голова Володимир Слєпцов, Козельщинський селищний голова, заступник голови Полтавського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Дмитро Піщаний.

Підбиваючи підсумки засідання, Олександр Удовіченко зазначив необхідність створення регіональної робочої групи з питань забезпечення обговорення та роз’яснення основних положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в територіальних громадах; запропонував керівникам органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування надати за підсумками обговорень пропозиції до проекту Концепції, які будуть узагальнені та направлені у Київ.