Настав час захищати Батьківщину

e-mail Друк PDF

Оголошення

про формування роти охорони у військовій частині А2673

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Указу Президента України "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" у військовій частині А2673 за адресою: м.Полтава, вул. О.Засядько, 1 формується рота охорони.

На військову службу за контрактом приймаються громадяни України придатні до військової служби за станом здоров'я і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

- військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, віком від 18 до 40 років;

- особи з повною загальною середньою освітою віком від 17 років до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, військовослужбовці строкової військової служби, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, та військовозобов'язані віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, у разі зарахування їх на перший та наступні курси навчання, а також особи віком до 25 років, які мають базову вищу освіту, у разі зарахування їх на випускний курс навчання;

- військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів та яким присвоєно військове звання офіцерського складу;

- прапорщики (старші прапорщики) та мічмани (старші мічмани), які мають повну вищу освіту, що відповідає профілю службової діяльності, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

- офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

- особи офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

- особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом.

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з окладів грошового утримання та додаткових видів грошового забезпечення:

- для вирішення соціально-побутових проблем один раз на рік надається матеріальна допомога;

- у разі відбуття у щорічну чергову відпустку виплачується грошова допомога на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення;

- при переїзді до нового місця служби виплачується грошова допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення та 50% на кожного члена сім'ї.

Мінімальна відпустка контрактника становить 30 днів, у залежності від вислуги років - 35-40 днів відпочинку.

Служба за контрактом має наступні переваги:

- після закінчення першого терміну контракту військовослужбовці за контрактом мають право на безкоштовне отримання заочно вищої освіти у ВУЗах, які включені в перелік щодо отримання вищої освіти;

- військовослужбовці за контрактом мають більше шансів для подальшого проходження служби в елітних військових формуваннях (СБУ, ВМС тощо);

- військовослужбовці за контрактом проходячи військову службу, мають можливість прийняття участі у миротворчих операціях або інших заходах міжнародного військового співробітництва;

- військовослужбовці за контрактом мають право на безкоштовне отримання нової спеціальності, навчаючись на курсах щодо перепідготовки військовослужбовців, які підлягають звільненню з лав Збройних Сил України;

- мешканці з сільської місцевості або з місць з нерозвиненою інфраструктурою мають можливість знайти більш високо-коштовну роботу ніж у місці мешкання батьків та отримати соціальні гарантії, якими користуються військовослужбовці та члени їх сімей;

- військовослужбовці за контрактом мають право на отримання за рахунок держави спорідненої спеціальності, на якій можуть проходити службу у лавах Збройних Сил України, так і працювати по ній у цивільному житті.

Збройні сили України гарантують безкоштовне медичне обслуговування кожному військовому контрактнику, що включає в себе щорічні профілактичні огляди, безкоштовне лікування в госпіталі Міністерства оборони України та відновлення фізичних і моральних сил у відповідних військових санаторіях.

Настав час захищати Батьківщину!

Командування в/ч А2673