Опрацьовано проекти рішень чергової сесії

e-mail Друк PDF

13 січня на спільному засіданні Президії обласної ради та постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном розглянуті питання внесені до проекту порядку денного двадцять шостої сесії обласної ради. У роботі засідання взяли участь голова обласної ради Петро Ворона, голова облдержадміністрації Валерій Головко,перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко, перший заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло, заступник голови обласної ради Володимир Микійчук, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, представники громадськості.

Відповідно до порядку денного депутати розглянули питання про обласний бюджет на 2015 рік. За інформацією директора Департаменту фінансів облдержадміністрації Павла Кропивки, формування показників обласного бюджету 2015 року здійснено на основі податкової реформи та реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. При розрахунку міжбюджетних трансфертів враховано нові підходи до їх формування, розподілу та спрямування.

Як доповів Павло Кропивка, доходи обласного бюджету на 2015 рік визначено у сумі 3 млрд. 679 млн. грн., у тому числі трансферти від органів державного управління складають 2 млрд. 992 млн. грн.

Доходи обласного бюджету (без врахування дотацій, субвенцій та власних надходжень бюджетних установ) на 2015 рік визначено у сумі 564,9 млн.грн., на 220,2 млн.грн. (28,1 %) менше фактичних надходжень за 2014 рік.

Найбільшою складовою доходів обласного бюджету є податок на доходи фізичних осіб - 64,6 % від доходів загального фонду. Прогнозні надходження податку складають 364,6 млн.грн. В порівнянні з обсягом фактичних надходжень податку за 2014 рік менше на 254,4 млн.грн. або 41,1% за рахунок зменшення нормативів відрахувань з 25% до 15%.

Обсяг надходжень екологічного податку планується у розмірі 73,2 млн.грн. Розрахунок податку проведено відповідно до положень Податкового і Бюджетного кодексів України та враховано передачу екологічного податку зі спеціального до загального фонду, збільшення нормативу зарахування до обласного бюджету з 10% до 55%.

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин у 2015 році до обласного бюджету очікується в обсязі 52,9 млн. грн., на 43,3 млн.грн. (45%) менше фактичних надходжень за 2014 рік. При прогнозуванні надходжень врахована норма законодавства щодо зменшення зарахування до обласного бюджету рентної плати за видобування корисних копалин загальнодержавного значення з 50% до 25%.

Видатки обласного бюджету на 2015 рік плануються з ростом на 371,6 млн. грн. або на 11,2 відс. в порівнянні з затвердженими показниками 2014 року. Бюджет розвитку становить 98,4 млн. грн.

В контексті даного питання депутати заслухали інформацію головних розпорядників коштів щодо капітальних видатків по галузях.

На реконструкцію приміщень  та придбання медичного обладнання для обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфософського, обласної дитячої лікарні,обласного онкологічного та кардіологічного диспансеру, Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передбачено 32,8 млн. грн., на проведення ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти обласного підпорядкування - 5,5 млн. грн., на придбання обладнання та проведення капітального ремонту обласних закладів системи соціального захисту населення - 3,6 млн. грн.

У бюджеті розвитку також передбачено 4,8 млн. грн. на реконструкцію житлового блоку № 1 Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці, 16 млн. грн. на виконання робіт та погашення кредиторської заборгованості по будівництву обласного протитуберкульозного диспансеру, 6 млн. грн. на реконструкцію громадської будівлі по вул. Шевченка, 96.

За інформацією Павла Кропивки, на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг передбачені кошти в сумі 24 млн. 276 тис. грн., на виконання заходів обласних програм – 15,2 млн. грн.

Павло Кропивка відмітив,що вперше, за рахунок фінансового ресурсу обласного бюджету, районним бюджетам передається інша дотація для вирішення їх невідкладних проблемних питань в обсязі 30 млн. грн. Розподіл дотації здійснено пропорційно чисельності населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Місцевим бюджетам області з державного бюджету передбачаються субвенції на соціальні виплати населенню в загальній сумі 1895,7 млн. грн., що більше проти минулого року на 267,8 млн.грн., або на 16,5 відс., в т. ч. на: виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу - 1281,1 млн. грн., надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- , водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивозу побутового сміття та рідких нечистот - 546,3 млн. грн., придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 9,1 млн. грн., пільги з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством послуг, компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 59,2 млн. грн.

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" на 2015 рік передбачено в сумі 22,2 млн. грн.

Після детального обговорення депутати підтримали проект обласного бюджету на 2015 рік.

З поміж іншого, депутати також розглянули та підтримали питання про внесення змін до показників обласного бюджету на 2014 рік, схвалили стратегію розвитку Полтавської області на період до 2020 року та Програму економічного та соціального розвитку Полтавської області на 2015 рік.