Депутати розглянули звіт про управління підприємствами «Полтаватеплоенерго» та «Полтававодоканал»

e-mail Друк PDF

2 квітня відбулося спільне засідання постійних комісій обласної ради: з питань житлово-комунального господарства, з питань бюджету та управління майном, з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр,

У засіданні, яке вів голова обласної ради Петро Ворона, взяли участь перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко, заступник голови обласної ради Володимир Микійчук, перший заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло, представники громадських організацій.

Відповідно до порядку денного, депутати розглянули звіт першого заступника директора Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Едуарда Реви щодо виконання делегованих повноважень в частині управління обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства «Полтаватеплоенерго» та комунальним підприємством Полтавської обласної ради «Полтававодоканал».

В обговоренні питання взяли участь голова обласної ради Петро Ворона, перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко, голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства Степан Бульба, депутати Олександр Масенко, Тамара Дорохіна, Лев Жиденко, Олександр Олексенко, громадські активісти Олексій Шаманенко, Лідія Шаргородська, Костянтин Волков, генеральний директор комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» Олег Кретович та інші.

Йшлося про забезпечення умов для ефективної стабільної роботи «Полтаватеплоенерго» і «Полтававодоканалу», покращення рівня послуг, прозорість формування тарифів, передачу цих підприємств до майна територіальної громади м. Полтава тощо.

Підсумовуючи обговорення, Петро Ворона зазначив, що Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації не впливає на формування тарифів на тепло-, водопостачання та водовідведення, які надаються обласними підприємствами житлово-комунального господарства, не регулює рівень зарплат їхніх керівників.

Наразі інформацію Едуарда Реви комісії взяли до відома.

Щодо діяльності тимчасової контрольної комісії Полтавської обласної ради з питань перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств обласної комунальної власності «Полтаватеплоенерго» і «Полтававодоканал», то її роботу вирішено продовжити до 10 квітня. Голова тимчасової контрольної комісії Володимир Марченко оприлюднить її висновки на громадських слуханнях.

Депутати підтримали пропозицію громадськості та перших керівників області про проведення незалежного аудиту підприємств «Полтаватеплоенерго» і «Полтававодоканал».

У контексті питання про Положення про оплату праці керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісії схвалили пропозицію голови обласної ради Петра Ворони передбачити обов’язкове погодження заступником голови обласної ради рівня заробітної плати, премій та інших надбавок керівникам підприємств та установ, які відносяться до об’єктів спільної власності територіальних громад області.

Також у ході засідання комісії підтримали внесення змін до регіональної програми «Територіальна оборона» на 2015 рік, розглянули заяву представників територіальної громади сіл, селищ і міст Полтавської області.

 

Звіт

першого заступника директора Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Едуарда Реви щодо виконання делегованих повноважень в частині управління обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства «Полтаватеплоенерго» та комунальним підприємством Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»

Згідно ст. 35, ч.4 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері житлово-комунального господарства визначені Законами України «Про житлово-комунальні послуги» (ст.7),

«Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.28, ст.30).

Стаття 78 «Комунальні унітарні підприємства» Господарського кодексу України визначає порядок створення та функціонування комунальних підприємств, зокрема:

1. Комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

2. Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

3. Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

4. Статутний капітал комунального унітарного підприємства утворюється органом, до сфери управління якого воно належить. Розмір статутного капіталу комунального унітарного підприємства визначається відповідною місцевою радою.

Статутний капітал комунального унітарного підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації такого підприємства.

5. Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова «комунальне підприємство» та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство.

6. Комунальне унітарне підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить.

7. Комунальне унітарне підприємство очолює керівник підприємства, що призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.

Пунктом 31 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

Рішенням сесії обласної ради від 17 листопада 1998 року «Про заходи по забезпеченню управління майном спільної власності територіальних громад Полтавської області» затверджений перелік об’єднань, підприємств, установ і організацій, які передаються в оперативне управління обласній державній адміністрації. Встановлено, що ОДА здійснює всі правомочності по оперативному управлінню об’єктами спільної власності територіальної громади області, за галузевим принципом, за винятком тих, які згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» віднесені до виключної компетенції обласної ради.. Управління майном цих підприємств, відноситься до власних повноважень обласної ради і відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не може бути делегованим.

Ст..43 до питань, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях відносяться:

абз.20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників;

абз.27) прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень районних, обласних рад.

Стаття 60. Право комунальної власності

4. Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.

5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

Пунктом 22) пункту 5 Положення про Департамент житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.07.2013 року №318 передбачено - „здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування”.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 11.08.2010 №298 «Про управління майном» департаментом протягом 2010-2014 років здійснювався облік об’єктів спільної власності територіальних громад області, контроль за збереженням та ефективністю використання закріпленого за підприємствами майна.

З метою виконання встановлених доручень департаментом забезпечений постійний моніторинг фінансово-господарської діяльності, за рахунок отримання статистичної звітності: Баланси підприємств, Звіти про фінансові результати; економічної та галузевої звітності передбаченої наказами Мінрегіону України:

- Моніторинг стану розрахунків підприємств ВКГ

- Моніторинг стану розрахунків підприємств КТЕ

- Інформація про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість підприємств ЖКГ області

- Інформація про стан заборгованості і заходи, які приймаються до боржників за спожиті житлово-комунальні послуги

- Звіт про витрати на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг і фінансові результати діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного та теплового господарств.

З метою контролю за збереженням та ефективним використанням майна, що закріплено за підприємствами обласної власності, підприємства та Департамент дотримуються вимог рішень сесій обласної ради Про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад області, Про порядок та умови списання майна з балансів суб’єктів спільної власності територіальних громад області. Як свідчать акти перевірок контролюючих органів, підприємства в своїй діяльності дотримуються положень даних рішень: не зазначено жодного випадку передачі в оренду або відчуження майна без погодження Департаменту та Управління майном обласної ради, також отримання відповідних погодження від постійної комісії обласної ради з питань бюджету та майна. Передача майна в оренду відбувається на підставі конкурсу, до складу конкурсної комісії залучаються представники підприємства, департаменту, управління майном обласної ради, депутати обласної ради.

Прийняття на баланс та передача з балансу майна проводиться тільки після прийняття відповідного рішення сесією обласної ради.

Галузевим управлінням облдержадміністрації, в тому числі Департаменту, розпорядженням голови облдержадміністрації було встановлено вносити пропозиції щодо укладання і розірвання контрактів з керівниками підприємств. Такі пропозиції департаментом надавалися з дотриманням вимог рішення двадцять сьомої сесії п’ятого скликання обласної ради від 23 червня 2010 року «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області, укладення та розірвання з ними контрактів та Типової форми контракту».

Також було доручено здійснювати методичне керівництво з питань управління майном.

З метою контролю за ефективним використанням майна, що закріплено за підприємствами обласної власності, Департаментом розглядаються та погоджуються інвестиційні програми, що розробляються підприємствами відповідно до вимог постанови Національної комісії, що здійснює регулювання ринку комунальних послуг від 14.12.2012 №381 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення».

Щомісячно, директором департаменту проводяться наради з керівниками підприємств, в першу чергу водопровідно-каналізаційного та теплового господарства, де розглядаються питання, які виникають в ході господарської діяльності підприємств, та контрольні заходи щодо дотримання чинного законодавства в сфері житлово-комунальних послуг.

Типовою формою контракту з керівником підприємства що є у спільній власності територіальної громади області передбачено:

пункт 2.3. Керівник подає в установленому порядку галузевому управлінню облдержадміністрації та на розгляд обласній раді квартальну та річну фінансову звітність підприємства.

пункт 2.6. Керівник щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає облдержадміністрації звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом, за встановленою формою. Річний звіт про виконання зазначених показників з пояснювальною запискою подається Обласній раді через облдержадміністрацію до 1 березня року, що настає за звітним.

У разі невиконання передбачених контрактом показників Керівник подає разом із звітом пояснення про причини їх невиконання та заходи з усунення недоліків.

Недотримання Керівником терміну подання звіту без поважних причин є невиконанням ним умов контракту та підставою для його дострокового розірвання.

пункт 2.8. Обласна рада має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо він :

- допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо

управління підприємством (установою, організацією, закладом) та

розпорядження майном територіальних громад області;

- допустив значну кредиторську заборгованість бюджету, теплоенергопостачальним організаціям, Пенсійному Фонду та по виплаті заробітної плати працівникам;

- передав, іншим способом втратив або розтратив спільне майно територіальних громад області, закріплене за підприємством (установою, організацією, закладом), внаслідок недбалості, невиконання, неналежного виконання своїх обов’язків.

Керівники підприємств, що галузево підпорядковані Департаменту готують та подають щоквартально до департаменту звіти про виконання умов контракту та звіти про виконання фінансових планів підприємств. Спеціалістами департаменту проводиться аналіз поданих звітів. Отриманні результати використовуються при підготовці доповіді голові облдержадміністрації щодо виконання облдержадміністрацією делегованих повноважень.

Річні звіти директорів про виконання умов контракту узагальнюються департаментом та подаються Управлінню майном обласної ради для подальшого інформування обласну раду. В складі обласної ради формуються відповідні профільні комісії, що заслуховують звіти керівників. Періодичність звітування керівників та список запрошених на засідання профільних комісій встановлюється обласною радою.

Порядок оплати праці керівників підприємств спільної власності територіальних громад області розроблений управлінням майна обласної ради та затверджений рішенням сесії обласної ради, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств».

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.93 №47 передбачалось, що посадовий оклад керівника підприємства не може бути вищим суми посадового окладу та доплати за ранг встановлених керівнику відповідного органу державної влади у безпосередньому підпорядкуванні якого перебуває підприємство.

Згідно з пунктом 7 постанови КМУ від 19 травня 1999 року №859 „Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств заснованих на державній комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” постанова №47 від 26.01.93 була скасована. Крім того пунктом 4 постанови КМУ від 19.05.99 №859 на керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади було покладено персональну відповідальність за встановлення розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на комунальній власності, відповідно до законодавства з якими укладаються контракти, згідно з цією постановою.

Після приведення посадових окладів керівників підприємств у відповідність до вимог цієї постанови, оклади цих керівників у 3,5 рази почали перевищувати посадовий оклад керівника органу виконавчої влади у підпорядкуванні якого знаходяться підприємства.

Крім того посадові оклади керівників підприємств змінюються в разі зміни заробітної плати працівника основного виробництва, що залежить від прийнятої мінімальної заробітної плати в державі.

Посадові оклади державних службовців змінюються лише після прийняття спеціальних постанов (востаннє змінювались у лютому 2007 року).

Галузева угода між Мінрегіоном України, Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців ЖКГ України» та центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства України на 2013-2015 роки, що зареєстрована Мінсоцполітики України 26.10.2013 спрямована на удосконалення регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального партнерства, реалізацію прав і гарантій працівників та роботодавців у сфері житлово-комунального господарства. Положеннями документу визначені обов’язкові мінімальні трудові і соціальні гарантії щодо оплати праці, зайнятості працівників, режиму праці та відпочинку, охорони праці, які мають бути враховані під час укладання регіональних угод і колективних договорів, в тому числі співвідношення розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників до мінімальної тарифної ставки працівника 1 розряду основного виробництва (мінімального окладу працівника основної професії. Для підприємств КП «Полтававодоканал» та ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» при чисельності працюючих від 801 до 6000 чоловік коефіцієнт співвідношення для керівника становить рівно 6,0, а не до 6,0 як зазначає постанова КМУ №859.

За порушення чи невиконання положень Угоди представники сторін несуть відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення і Законом України «Про колективні договори і угоди».

До повноважень Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації, в частині оплати праці, належить погодження одноразових виплат керівникам підприємств, що галузеве підпорядковані департаменту, поточного преміювання відповідно до виконання затверджених умов та показників преміювання, погодження щорічних відпусток, підготовка та направлення на розгляд сесії обласної ради питань: призначення, звільнення, підготовки проекту контракту та додаткових угод у разі внесення змін до контракту.

Відповідно до положень Контракту: Розділ 3 «Умови матеріального забезпечення директора» - місячний посадовий оклад керівника визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19.05.99 №859, від 28.04.2000 №730 та галузевих нормативних актів, які визначають розміри посадових окладів керівників. Посадовий оклад директора підприємства, що перебуває у спільній власності територіальних громад області, напряму залежить від розміру прийнятої в Україні мінімальної заробітної плати, яка, згідно ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 №719-VII (в редакції Закону № 1165-VII від 27.03.2014), становила 1218,00 грн.

Умовами колективного договору, відповідно до якого регулюються трудові відносини на підприємстві, запроваджено та затверджено мінімальну тарифну ставку робітника 1 розряду основного виробництва з урахуванням галузевих та підгалузевих коефіцієнтів.

Для забезпечення контролю за ефективним використанням закріпленого за підприємствами майна департаментом проводиться моніторинг стану розрахунків підприємств за спожиті енергоносії, стан розрахунків споживачів за спожиті комунальні послуги, рівня встановлених тарифів на житлово-комунальні послуги, розглядаються та погоджуються питомі витрати енергоресурсів на виробництво послуг, здійснюється аналіз результатів господарської діяльності.

Так протягом останніх років спостерігається зменшення обсягів послуг, що надаються споживачам. В 2014 році «Полтаватеплоенерго» надало послуг на 10,9%. «Миргородтеплоенерго» на 15,8%, «Лубнитеплоенерго» на 23,3% менше ніж в 2012 році. В середньому по області зменшення склало 12%.

Серед підприємств водопровідно-каналізаційного господарства значного зменшення не спостерігається, в середньому зменшення становило 5%.

За проведеним аналізом серед комунальних підприємств, що надають послуги в містах обласного підпорядкування, можна зазначити наступний рейтинг підприємств:

із розрахунку наданих послуг з водопостачання на 1 працівника в 2014 році:

КП «Кременчукводоканал» - 52,36 м3/1 прац.

КП «Полтававодоканал» - 50,10 м3/1 прац.

ВУВКГ м.Комсомольськ - 32,29 м3/1 прац.

ОКВПВКГ «Миргородводоканал» - 27,13 м3/1 прац.

КП «Лубни-водоканл» - 20,88 м3/1 прац.

 

із розрахунку наданих послуг з водовідведення на 1 працівника в 2014 році:

КП «Кременчукводоканал» - 40,94 м3/1 прац.

КП «Полтававодоканал» - 40,06 м3/1 прац.

ВУВКГ м.Комсомольськ - 28,66 м3/1 прац.

ОКВПВКГ «Миргородводоканал» - 16,52 м3/1 прац.

КП «Лубни-водоканл» - 9,91 м3/1 прац.

 

із розрахунку наданих послуг з теплопостачання на 1 працівника в 2014 році:

КВП «Комсомольськтеплоенерго» - 1,22 Гкал/1 прац.

ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» - 1,09 Гкал/1 прац.

КП «Теплоенерго» м.Кременчук - 0,92 м3/1 прац.

ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» - 0,56 Гкал/1 прац.

ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» - 0,48 Гкал/1 прац.

Основним джерелом отримання доходів підприємств є надходження коштів за тарифним планом. Тарифи на послуги централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення у розмірі економічно-обґрунтованих витрат для ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго», ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго», КП ПОР «Полтававодоканал», ОКВПВКГ «Миргородводоканал» встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, яка є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президентові України та підзвітний Верховній Раді України. До часу введення в дію постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 217 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу» департаментом здійснювався моніторинг спрямування частки отриманої виручки на рахунки підприємств в оплату за спожитий природний газ. Відсоток від отриманої виручки, який спрямовувався в оплату за газ становив 54,5%, що відповідав частці витрат на паливо в структурі собівартості послуг з теплопостачання.

За період до 01.08.2014 року, коли підприємства працювали за збитковими тарифами Територіальною комісією з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу Полтавської області були узгоджені обсяги заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на суму 349,9 млн. грн., на теплову енергію – 365,1 млн.грн. Станом на 01.03.2015 заборгованість становить: на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на суму 262,8 млн. грн., на теплову енергію – 98,8 млн.грн.

В 2014 році теплопостачальні підприємства підписали договори взаєморозрахунків на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з теплопостачання на суму 298,4 млн.грн., в тому числі підприємства обласної власності – 150,5 млн.грн., підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства підписано договорів взаєморозрахунків на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання на суму 89,1 млн.грн., в тому числі підприємства обласної власності – 11,7 млн.грн., які повністю профінансовані. Підписання договорів взаєморозрахунків між підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства та ПАТ «Полтаваобленерго» стримується через відсутність заборгованість енергопостачальної компанії перед ДП «Енергоринок».

Проаналізував середні норми витрат енергоресурсів на виробництво послуг по Україні, можна зазначити:

середні норми витрат електроенергії на виробництво послуг з водопостачання по Україні становлять 760 кВт год/тис.м3. Для надання послуг з водопостачання підприємствам обласної власності потрібно виконати ряд заходів з енергозбереження: норми витрат електроенергії на виробництво послуг з водопостачання:

КП «Полтававодоканал» - 1213,0 кВт год/тис.м3,

ОКВПВКГ «Миргородводоканал» - 930,0 кВт год/тис.м3;

середні норми витрат електроенергії на виробництво послуг з водовідведення по Україні становлять 990 кВт год/тис.м3. Норми витрат електроенергії на виробництво послуг з водовідведення підприємствами обласної власності дещо нижче середніх по Україні:

КП «Полтававодоканал» - 640,9 кВт год/тис.м3,

ОКВПВКГ «Миргородводоканал» - 761,0 кВт год/тис.м3.

Норми витрат природного газу на виробництво послуг з теплопостачання підприємствами обласної власності майже відповідає середнім нормам витрат природного газу на виробництво послуг з теплопостачання по Україні (164,1 кг у.п./Гкал):

ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» - 163,7 кг у.п./Гкал.

ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» - 161,1 кг у.п./Гкал.

ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» - 166,2 кг у.п./Гкал

Відповідно до моніторингу рівнів тарифів на житлово-комунальні послуги, який здійснює Мінрегіон України, станом на 01.03.2015 року із 23 обласних центрів України, де переглянуті тарифи на послуги з централізованого опалення для населення Полтава займає дев’яте місце (в розрахунку від найбільшого до найменшого); на послуги з централізованого водопостачання – 4 місце із 20; на послуги з водовідведення – 6 місце із 19.

З метою забезпечення покращення якості житлово-комунальних послуг, що надаються населенню, підвищення надійності роботи систем життєзабезпечення населення області, забезпечення технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства, департаментом житлово-комунального господарства проводиться відповідна робота. В 2010 році розроблена та затверджена «Регіональна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Полтавської області на 2011-2014 роки». Даною програмою передбачені заходи з технічного переоснащення житлово-комунального господарства, передбачалося фінансування за рахунок коштів держаного та місцевого бюджетів, коштів підприємств та за рахунок інших джерел, що не заборонені законодавством.

Розроблені та затверджені рішеннями сесій обласної ради програми: «Питна вода Полтавщини» та «Програма модернізації комунальної теплоенергетики Полтавської області на 2012-2014 р.р.». За весь період дії програм практичне фінансування проводилося за рахунок коштів місцевих бюджетів та власні кошти підприємств. Так, не зважаючи на неодноразові звернення департаменту житлово-комунального господарства щодо виділення фінансування на здійснення запланованих заходів по програмах «Питна вода Полтавщини» та «Програма модернізації комунальної теплоенергетики Полтавської області на 2012-2014 р.р.», за 2012-2014 роки з державного бюджету фінансування не виділялося. Значну частину заходів підприємства виконали за рахунок власних коштів.

Комунальні підприємства, що перебувають в спільній власності територіальних громад області, тривалий час здійснюють господарську діяльність в планово збитковому режимі. Але не зважаючи на обмежений обсяг обігових коштів ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та КП ПОР «Полтававодоканал» постійно проводиться робота щодо зменшення обсягів споживання енергоресурсів.

ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» за останні 5 років проведена реконструкція 12 котелень із заміною обладнання на сучасне. Були встановлені котли з ККД не нижче 92%, замінено зношене технологічне обладнання, влаштовані сучасні системи автоматичного керування технологічним процесами, в наслідок чого котельні переведені в автоматизований режим роботи. Проведені реконструкції дали можливість економити 957 тис. м3 природного газу, 553 тис. кВт*год електроенергії в рік, зменшити витрати на заробітну плату. Загальна економія в грошовому виразі склала 5210,9 тис.грн. на рік. При цьому на реалізацію зазначених заходів використано 21941 тис.грн., термін окупності заходів складає 4 роки.

Крім того проводиться модернізація котлів типу ВК шляхом заміни існуючих газопальникових пристроїв на модуляційні пальники з автоматизацією процесу спалювання газу.

Підприємство розпочало перший етап реконструкції котельних ще у 2000 році, застосувавши вітчизняні котли ВК з ККД понад 90%. Вони добре зарекомендували себе в експлуатації, але відсутність автоматизації процесу виробництва теплової енергії, а також зменшення обсягів її споживання, змусило підприємство розглянути можливість модернізації цих котлів. У 2012 році були модернізовані перші п’ять котлів із застосуванням автоматизованих модуляційних пальників, які працюють з низькими коефіцієнтами надлишку повітря. Результат не забарився, вже за перший рік експлуатації підприємство отримало економію палива на котельні 3,2%. Робота триває, і на сьогодні вже модернізовані котли на 4 котельних, що дало можливість зекономити 111,5 тис. м3 природного газу, електроенергії на 188 тис. кВт*год, зменшити витрати на заробітну плату. На реалізацію зазначеного заходу використано 5881 тис.грн., загальна економія в грошовому виразі склала 1102 тис.грн. на рік.

Переважна більшість котелень будувалась за часи СРСР, діючі на той час норми проектування та наявні типорозміри насосів призводили до завищеної електричної потужності насосів у відношенні до підключеного теплового навантаження. Крім цього, з об’єктивних причин, підключене теплове навантаження постійно зменшувалось. Як наслідок, витрати електроенергії на виробництво однієї Гкал були набагато більше, ніж передбачено галузевими нормативами. Для виправлення ситуації, що склалася, підприємство планомірно виконує заміну існуючих насосів, потужність яких підбирається у відповідності до підключеного теплового навантаження. Це дало можливість зменшити питому норму витрат електроенергії з 33,59 кВт*год/Гкал в 2010 році до 27,65 кВт*год/Гкал в 2013 році. За останні 5 років замінено 215 насосів різної потужності, на що витрачено 6 млн.грн., річна економія електроенергії склала 4842,5 тис. кВт*год вартістю 4846,4 тис.грн.

Проводиться системна робота щодо зменшення втрат теплової енергії при транспортуванні за рахунок реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції.

Основна кількість теплових мереж ( 57%) введені в дію у 60-80 роках минулого сторіччя. Тривалий термін експлуатації призвів до зношеності конструктивних елементів теплових мереж та теплової ізоляції, що вплинуло на зростання непродуктивних втрат теплової енергії при її транспортуванні. Для досягнення нормативної кількості втрат теплової енергії, підприємство останні роки інтенсивно здійснює заміну зношених трубопроводів. На мережах опалення використовуються сталеві попередньо ізольовані труби, на мережах гарячого водопостачання полімерні попередньо ізольовані труби.

Із загальної кількості теплових мереж лише 56,4 км ( 27%) трубопроводів опалення і гарячого водопостачання прокладені із попередньо ізольованих труб. За останні 5 років підприємство здійснило реконструкцію 19 км теплових мереж у двохтрубному вимірі, на що витрачено близько 34,5 млн.грн., річна економія природного газу склала 587 тис.м3 на загальну суму 985 тис.грн.

Всього за 5 років на реалізацію лише всіх перелічених заходів витрачено 67166 тис.грн., що дало можливість що року економити 1656 тис. м3 природного газу, 5583 тис. кВт*год електроенергії , загальна річна вартість зекономлених енергоресурсів 10206 тис.грн., щорічні витрати на заробітну плату зменшились на 1937,7 тис.грн.

Крім того, ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», незважаючи на обмежені обсяги фінансування, продовжує послідовно рухатись у напрямку зменшення споживання енергоресурсів. В планах підприємства на наступні роки передбачено:

- завершення реконструкції котелень з низько ефективними котлами. Станом на 1 липня 2014 року ще залишаються 22 котельних, що експлуатують котли НІІСТУ. В межах існуючої фінансової можливості, підприємство планує закінчити їх реконструкцію за 7 – 8 років, за наявності державної підтримки цей термін можна суттєво скоротити;

- встановлення теплоутилізаторів відхідних газів для існуючих котлів ТВГ-8М та КВГ-6,5, що дасть можливість вироблення теплової енергії до 0,2 Гкал/год на кожному котлі без використання природного газу. За наступні 3 роки планується встановити 9 утилізаторів, загальна економія природного газу перевищить 300 тис. м3 на рік;

- реконструкцію теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції. Щорічно підприємство здійснює реконструкцію від 6,0 до 7,0 км теплових мереж у двохтрубному вимірі, тобто для заміни решти зношених і замортизованих трубопроводів, а таких налічується 64,8 км, необхідно понад 9 років.

- реконструкція існуючих котельних з переведенням їх на альтернативні види палива. В планах підприємства перевести на альтернативні види палива, як мінімум 4 котельних в тих районах, де є технічна можливість. При внесенні такого заходу до інвестиційної програми, на реалізацію проектів необхідно 5 років. Їх вартість становитиме – близько 30,0 млн.грн.(в цінах 2014 року). Це дозволить скоротити споживання природного газу на 1,7 млн.м3

- реконструкція котельної по вул. Ціолковського 8, включаючи капітальний ремонт двох котлів ПТВМ-50, заміну пальників, установку конденсаційних економайзерів, гідравлічне розділення контуру котла і теплопостачання, установку насосів з частотними інверторами, заміну магістральних теплових мереж та встановлення індивідуальних теплових пунктів у споживачів. Реалізація проекту планується за рахунок кредитного фінансування ЄБРР та за рахунок гранту фонду Східноєвропейського партнерства.

 

Діяльність КП «Полтававодоканал» з впровадження енергозберігаючих заходів велася у несприятливих умовах господарювання, гострому дефіциті обігових коштів через застосування збиткових тарифів. Фактичних джерел фінансування на капітальні вкладення, в тому числі і на впровадження заходів з енергозбереження, у підприємства взагалі не було. Оновлювалися основні фонди за рахунок вишукування внутрішніх резервів від скасування непродуктивних витрат, та встановлення суворого контролю за використанням ресурсів у межах встановлених нормативів.

Систематична та наполеглива робота з енергозбереження дала позитивні результати. За 2010-2013 роки зменшений обсяг використання електроенергії на 8%. Так, в 2010 році її було спожито в обсязі 52 млн. кВт*год., в 2013 році – 47,7 млн. кВт*год. Досягнуто це за рахунок заміни непродуктивного енергообладнання на сучасне, менш енергоємне; удосконалення технології подачі води в систему та удосконалення технології очищення та відведення стічних вод; облаштування засобами обліку води майже повністю всіх насосних станцій І, ІІ та ІІІ підйомів та інших заходів з енергозбереження.

Підприємство у 2014 році підсилило роботу із скорочення споживання електроенергії, завдяки цьому зекономлено її 0,7 млн. кВт*год. за перше півріччя поточного року.

Постійне впровадження енергозберігаючих заходів у виробництво послуг сприяє поступовому зменшенню питомих витрат електроенергії на підйом, подачу води в систему. Якщо в 2011 році питомі витрати електроенергії на водопостачання складали 1,304 тис.кВт*год/м3, то в 2013 році 1,297 тис.кВт*год./м3.

Що стосується водовідведення, то питомі витрати електроенергії в цьому господарстві дещо збільшились. Основною причиною є незадовільний технічний стан місцевої каналізації, через яку дощові та талі води потрапляють до очисних споруд КП «Полтававодоканал», відповідно, здійснюється їх очищення та витрачається додатково електроенергія. Є потреба у приведенні таких мереж до належного технічного стану за рахунок коштів міського бюджету.

КП ПОР «Полтававодоканал» приділяє велику увагу роботі із скорочення непродуктивних втрат та витрат води.

Завдяки впровадженню зонного водопостачання: оптимізації водопостачання м. Полтава, підприємству вдалося скоротити непродуктивні втрати та витрати води у розподільчих мережах - довести їх рівень до 27% в 2013 - 2014 роках, що нижче затвердженого нормативу на 2,7% ( у 2010 році втрати води досягали 34 %).

Постійний контроль за обсягами подачі води в зони (в т. ч. в нічний час) дозволяє оперативно знаходити приховані витоки на мережах, вживати заходи щодо оптимізації тиску.

Цілодобово в режимі реального часу працює система телеметрії, яка дозволяє дистанційно отримувати інформацію про витрати, тиск та споживання електроенергії на НС І-ІІІ підйомів, датчики тиску на розподільчих мережах дозволяють підтримувати мінімально необхідний тиск.

З 2012 року поновлена робота з проведення профілактичних заходів на мережах, проводяться гідравлічні випробування, що правда, результати випробувань підтверджують великий знос мереж водопроводу. Так при проведенні випробувань в 2014 році в зоні ІІ-го та IV-го водозаборів було виявлено 18 пошкоджень, з яких 6 на магістралях 500 мм. Силами працівників мережі водопроводу у 2013році збільшено кількість замінених мереж майже вдвічі порівняно з 2011-2012роками і склала 4,3км. Цей показник планується збільшувати і в наступних роках.

За рахунок скорочення непродуктивних втрат води, підприємство зекономило 3,5 млн. кВт*год електроенергії за останні півтора роки.

З метою скорочення споживання енергоресурсів тривають роботи на КНС Рогізнянська по встановленню теплового насосу, що дасть змогу відмовитись від споживання природного газу для опалення приміщень КНС. Розрахункова річна економія складає 86 тис.грн., розробляється проект по впровадженню теплових насосів для опалення та гарячого водопостачання на виробничій базі Панянка 19. Очікувана економія за рахунок скорочення споживання природного газу – 623 тис.грн. на рік.

Постійно ведеться робота по оптимізації чисельності персоналу, аналіз середньоспискової чисельності працюючих за 2012-2014 роки показує зменшення працюючих на 80 осіб.

КП ПОР «Полтававодоканал» розробило схеми оптимізації систем централізованого водопостачання та водовідведення (надалі Схеми оптимізації) у відповідності з Наказом Мінжитлокомунгоспу України № 476 від 23.12.2010 року. Цими документами дана характеристика і аналіз сучасного стану систем централізованого водопостачання та водовідведення у м. Полтава, визначений подальший розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення з метою підвищення якості води і ефективності очищення стічних вод, надійності роботи систем, забезпечення раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів у водопровідно-каналізаційному господарстві.

Визначені на 2014-2020 роки обсяги капітальних вкладень та джерела фінансування Схем оптимізації.

Передбачається, що фінансування буде комплексним: з державного, обласного бюджетів та власних коштів підприємства.

Здійснено незалежне дослідження Схем оптимізації (у відповідності до вимог зазначеного Наказу) державним підприємством «Центр розвитку державно-приватного партнерства» Міністерства регіонального розвитку і будівництва України. У відповідності до Наказу Мінжитлокомунгоспу України № 476 від 23.12.2010 року, Схеми оптимізації затверджуються місцевими органами самоврядування та погоджуються відповідними органами державної влади.

КП ПОР «Полтававодоканал», через недостатність власних коштів для оновлення основних фондів (знос яких перевищив 73 %, і третина з яких фізично та морально зношена), працює в складних фінансових умовах. На усунення аварійних ситуацій відволікаються значні обігові кошти підприємства. Довготривале надання послуг за збитковими тарифами призвело до накопичення боргу за спожиту електричну енергію. В умовах дефіциту грошових коштів (який і досі існує, незважаючи на підвищення тарифів), підприємство фінансово не спроможне оновити все застаріле та енергоємне обладнання. На це необхідні великі капітальні вкладення. За останні 3 роки КП «Полтававодоканал» виділені з обласного бюджету (природоохоронний фонд) виділялися кошти на здійснення заходів з реконструкції та капітального ремонту мереж водовідведення – 28,5 млн.грн. але через складність проходження коштів по казначейських рахунках, не можливість проведення конкурсних торгів, через відсутність претендентів на виконання робіт, освоєно лише 3,1 млн.грн.