До уваги посадових осіб місцевого самоврядування!

e-mail Друк PDF

Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримана ліцензія МОН України від 17 червня 2015 року АЕ № 636476 на підготовку магістрів з ліцензованим обсягом 30 осіб за денною та 30 осіб за заочною формами навчання. Для підготовки магістрів зі спеціальності 8.15010009 «Місцеве самоврядування» залучаються висококваліфікований науково-педагогічний персонал кафедр університету, використовується потужний матеріально-технічний, науково-методичний та інформаційний потенціал університету.