Регіональний фонд підтримки підприємництва як реальна допомога малому бізнесу

e-mail Друк PDF

В наш час інновацій, науково-технічного прогресу та щохвилинного розвитку цивілізації перед людиною відкривається стільки можливостей, зокрема і заснування власного бізнесу. А особливо, коли є шанс відкрити свою справу з залученням  коштів інвесторів.  Все починається з ідеї. Варто лише підкріпити її грамотно складеним бізнес-планом, знайти інвесторів і ось – ви розпочинаєте підприємницьку діяльність.Проте на цьому шляху зустрічається чимало перешкод і проблем. Хто підтримає і допоможе підприємцям у їх нелегкій справі? Хтось понадіється на друзів, родичів, партнерів. Проте небагатьом відомо, що в місті Полтава (як і в інших областях України) є така організація, як Регіональний фонд підтримки підприємництва, метою діяльності якої і є  сприяння розвитку малого підприємництва на регіональному рівні.

Фонд був заснований в квітні 1999 року Українським фондом підтримки підприємництва, Полтавською обласною державною адміністрацією та Полтавською обласною радою. Його пріоритетними завданнями є розвиток регіональної інфраструктури підтримки підприємництва; упровадження освітніх програм і заходів; фінансова, консультаційна, інформаційна та ресурсна підтримка суб’єктів малого підприємництва.

За 11 років діяльності Фондом було зроблено чимало добрих справ: підтримано більше двухсот бізнес-ідей, організовано і проведено кілька міжнародних проектів, надано консультації підприємцям-початківцям та ін. Причому підприємці, які звертаються до Фонду працюють в різноманітних сферах господарської діяльності. Це і виробництво будівельних матеріалів та конструкцій,  виробництво меблів та інших виробів з деревини, побутове обслуговування населення, громадське харчування та випічка хлібобулочних виробів, розвиток зеленого сільського туризму, переробка твердих побутових відходів, облаштування обєктів торгівлі, енергозбереження тощо. Деякі підприємці завдяки Фонду зуміли зайнятися творчою справою, і перетворити захоплення на бізнес. Наприклад, у Лубнах виготовляється вітражне скло, а в Полтаві – оригінальні ляльки. Все це свідчить, що наші підприємці мають неабиякий талант, є творчими особистостями, які вміють реалізувати власні ідеї, а Регіональний фонд підтримки підприємництва є надійним партнером в цій справі.

Тож якщо ви вирішили звернутися до Фонду за фінансовою підтримкою, яка надається на зворотній основі, то перш за все вам необхідно скласти бізнес-план, надати необхідний перелік документів, зокрема свідоцтво про державну реєстрацію,  копії дозволів і ліцензій, довідки з податкової адміністрації та ін.

Далі відбувається конкурсний відбір проектів, покликаний забезпечити об’єктивність та прозорість фінансування суб’єктів малого підприємництва. Фінансова допомога надається перш за все підприємцям, які працюють в пріоритетних напрямках соціально-економічного розвитку Полтавської області. Серед них: виробнича сфера, туризм, у тому числі сільський (зелений), соціально-побутова сфера, переробка сільськогосподарської продукції тощо. Цікаво, що саме в даних сферах і працюють підприємці, яких підтримує Фонд.

Так, протягом 2010 року Регіональним фондом було профінансовано 24 бізнес-проекти, серед яких домінують наступні сфери діяльності: виробництво буд.матеріалів та конструкцій – 100 тис.грн., виробництво і переробка с/г продукції – 160 тис.грн, виробництво меблів та інших виробів з деревини – 80 тис.грн, побутове обслуговування населення – 86 тис.грн, громадське харчування та випічка хлібобулочних виробів – 150 тис.грн, розвиток зеленого сільського туризму – 150 тис.грн, переробка твердих побутових відходів – 100тис. грн, облаштування обєктів торгівлі – 102 тис.грн, інші види, у т.ч енергозбереження – 161 тис.грн.   Характеризуючи за  галузями,  більшість проектів пов’язано з виробництвом і переробкою сільського господарства, громадським харчуванням та випічкою хлібобулочних виробів, з енергозбереженням та іншими видами, розвитком сільського зеленого туризму. Також поширеними серед підприємців є виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, виробництво меблів, побутове обслуговування, переробка твердих побутових відходів, облаштування обєктів торгівлі.

З метою детальної перевірки реалізації бізнес-проектів, фахівцями регіонального фонду систематично проводиться моніторинг. В ході таких перевірок визначається чи відповідають діяльність та кроки підприємця зазначеним у бізнес-плані, чи за цільовим призначенням використовуються надані бюджетом кошти. Також досліджується соціально-економічна ефективність від реалізації бізнес-проектів. Основними з показників є кількість створених і збережених робочих місць, зростання обсягів виробництва, збільшення перерахувань до бюджету. Протягом 2010 року  було проведено моніторинг 16 суб’єктів підприємницької діяльності у 5 районах області: Диканському, Лубенському, Машівському, Чутівському і Шишацькому. Основна маса підприємців надала звіти цільового використання коштів,  більша частина яких була спрямована на придбання обладнання та реконструкцію приміщень. Характеризуючи  економічну ефективність використання бюджетних коштів, слід зазначити, що за 2010 рік було закрито 20 договорів попередніх періодів на загальну суму 1 272,70 тис.грн. Даними субєктами підприємницької діяльності було створено 44 робочих місць, збережено 58.

Керуючись засадами державної політики, Регіональний фонд підтримки підприємництва спрямовує свою діяльність на виконання регіональних та місцевих програм сприяння розвитку малого підприємництва, розроьку та реалізацію інших соціально-спрямованих програм, які передбачають надання інформаційних, консалтингових, юридичних, фінансових послуг тощо, організацію і проведення конференцій, семінарів, виставок, ярмарків, стимулювання розвитку підприємництва та надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва, що сприятиме створенню нових та збереженню існуючих робочих місць, самозайнятості населення і, таким чином, зниженню соціальної напруженості у регіонах.

За роки своєї діяльності Фонд напрацював великий досвід у реалізації заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва, Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Полтавській області та інших програм, спрямованих на розвиток підприємництва в регіоні, а також створив необхідну матеріально-технічну, методичну і інформаційну базу для здійснення своєї статутної діяльності.

РФПП по Полтавській області, відповідно до рейтингу УФПП (Українського фонду підтримки підприємництва) за результатами діяльності 32 фондів підтримки підприємництва у 2010 році, входить в п’ятірку лідерів.

Слід звернути увагу і на те, що Фонд є багаторазовим переможцем конкурсів на отримання міжнародної технічної допомоги і зареєстрований в Міністерстві економіки України.

Колектив Регіонального фонду підтримки підприємництва по Полтавській області, на чолі з генеральним директором Н.В.Кузьменко за роки своєї діяльності зробив чимало корисних справ в напрямку сприяння підприємницькій діяльності. Будемо сподіватися, що і надалі Фонд залишатиметься рушійною силою в розвитку підприємництва в Полтавському регіоні, будучи при цьому надійним партнером завзятих підприємців.

ЗВІТ

про діяльність Фонду щодо впровадження різних форм підтримки малого підприємництва відповідно заходам Комплексної програми розвитку малого підприємництва у Полтавській області

за січень - березень 2011 року

Протягом звітного періоду, а саме з січня до березня 2011 року фахівцями Регіонального фонду підтримки підприємництва по Полтавській області (далі – Фонд) здійснювалась підготовка необхідних документів на  отримання фінансування, проведено  фінансово-економічний аналіз  доцільності впровадження підприємницьких проектів, з урахуванням відповідності їх змісту до практичної реалізації, відповідність проектів  пріоритетним напрямам, визначеними регіональними стратегіями розвитку програм економічного та соціального розвитку.

Станом на 1.04.2011 року діє 61 фінансовий договір на зворотній основі, із яких: 2 договори укладено в 2011 році, 24 договори укладено в 2010 році, 23 договори у 2009 році, 10 договорів у 2008 році, 1 договір у 2007 році та 1 договір у 2006 році.

З метою забезпечення прозорості роботи Регіонального Фонду підтримки підприємництва 14 лютого 2011 було проведено розширене засідання Наглядової ради. Основними питаннями порядку денного стали наступні: Звіт про підсумки роботи РФПП у 2010 році та пріоритетні завдання на 2011 рік; Затвердження програми щодо концептуальних напрямів діяльності РФПП на 2011 рік та інші. В засіданні прийняли участь голова Українського фонду підтримки підприємництва, начальники провідних управлінь облдержадміністрації та районних адміністрацій, депутати обласних, районних рад, керівники підприємств, представники малого бізнесу, громадських організацій.

Для більш детального проведення аналізу реалізації і супроводження бізнес-проектів фахівцями Фонду  за період січень-березень 2011 року, було проведено комплексну перевірку результатів впровадження проектів та результатів фінансово-господарської діяльності.  До Машівської районної ради було     направлено у відрядження юрисконсульта Фонду по питанню повернення фінансової підтримки суб’єктами господарювання згідно судового рішення щодо примусового стягнення заборгованості.

За перший квартал поточного року - з січня по березень 2011 року – було проведено одне засідання Інвестиційної ради Фонду, на якій проводився конкурсний відбір бізнес - планів, основні критерії передбачалось вкладення коштів в основні засоби виробництва, а саме забезпечення закупівлі обладнання для облаштування виробництва, соціальне спрямування підприємницької діяльності щодо створення додаткових робочих місць. Так протягом першого кварталу 2011 року було профінансовано 2 бізнес-проекти на суму 150 тис.грн.

Система супроводження фінансових договорів та контролю виконання суб'єктами підприємницької діяльності своїх фінансових зобов'язань забезпечила протягом трьох місяців 2011 року повернення фінансової підтримки в сумі  203,2  тис. грн.,  відповідно до умов фінансових договорів.

Укладено договори із райдержадміністраціями відповідних районів:  Диканський, Карлівський,  Чорнухинський, м. Лубни, стосовно передачі на обслуговування коштів районів та міст обласного підпорядкування.

Також Фондом було розроблено інформаційні картки по підготовці інвестиційних проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку районів Полтавської області. Проводиться дослідження, збір та обробка даних в цьому напрямку.

Фонд в партнерстві з громадською організацією Полтавський центр розвитку бізнесу за підтримки Фонду Східна Європа та Агентства США з Міжнародного розвитку (USAID) реалізується проект, присвячений актуальній тематиці сьогодення: «Впровадження системи заходів, стимулюючих активність місцевої громади, в сфері поводження з відходами». Одним із етапів реалізації цього проекту стало проведення науково - практичного семінару 14 лютого 2011 року в м. Полтаві. В заході прийняли участь керівники органів місцевого самоврядування та представники органів державного управління, які працюють в сфері комунального господарства. Основними питаннями стали: стратегічне планування господарювання відходами, досягнення економічної вигоди шляхом одержання додаткового доходу від реалізації вторинної сировини і екологічні складові, підготовка інноваційних конкурсних пропозицій щодо участі в конкурсі проектів Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України для залучення фінансування (гранта) по організації  системи заходів в сфері поводження з відходами та інші.

В Регіональному фонді підтримки підприємництва по Полтавській області працює телефон «Гарячої лінії» (0532)506-742 для підприємців та осіб, які виявили бажання стати підприємцями з питань підтримки та розвитку малого підприємництва. Спеціалістами Фонду надано  консультацій з питань  бізнес - планування, фінансового забезпечення підприємницької діяльності, оподаткування та  правового забезпечення підприємницької діяльності  та ін.

Кількісні показники діяльності Регіонального Фонду підтримки підприємництва по Полтавській області  за звітний період

 

Кількість розроблених бізнес-планів

2

Проведено фінансовий моніторинг бізнес проектів

1

Надано консультацій

43

Кількість осіб, які прийняли участь у роботі круглих столів, засідань, нарад

25

 

(Матеріали підготовлено Регіональним фондом підтримки підприємництва по Полтавській області)