«Полтавське товариство сільського господарства» святкує 150-річний ювілей

e-mail Друк PDF

28 вересня у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського відбулися урочистості та відкрили виставку «Полтавське сільськогосподарське товариство: діяльність у часовому вимірі».

В урочистостях взяли участь голова обласної ради Петро Ворона, голова облдержадміністрації Валерій Головко, заступник голови обласної ради Володимир Микійчук, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, працівники сільського господарства та науковці, представники громадськості.

“Це Товариство 150 років фактично започаткувало аграрну науку в європейській частині російської імперії. Серед діячів товариства багато унікальних людей. Вони зробили вагомий внесок не тільки в розвитку сільського господарства, а й в становлення української історії”, – сказав Петро Ворона відкриваючи виставку.

«Це унікальне Товариство за своєю суттю і особливо здобутками не тільки для аграрних потреб сучасних українських земель, а й збереження генетичної ідентифікації нації через створення інфраструктури на селі у вигляді спеціалізованих освітніх закладів, галузевих дослідницьких інституцій, бібліотек, музеїв. Роль Товариства має важливе значення не тільки в розвитку науки, а й в розвитку сільських територій. Це товариство створювалося, як об’єднання аграріїв, а потім переросло в об’єднання, яке нараховувало більше 400 членів. Сюди ввійшли й малі, й середні й великі землевласники”, - відмітив керівник департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Фролов.

Передумовою створення Товариства було скасування кріпосного права у 1861 році та інші реформи аграрного сектору економіки, які примусили пристосовуватися господарства привілейованих і непривілейованих станів до нових умов господарювання, які передбачали гостру конкурентну боротьбу за освоєння нових ринків товарів та послуг як на самій Полтавщині, так і за її межами. Пошук розв’язання даних проблем привів їх до усвідомлення необхідності використання передового світового досвіду ефективного ведення сільського господарства. Мова йшла про кооперативні форми об’єднань, одним із яких і стало Полтавське товариство сільського господарства, яке виникло у 1865 році. Засновниками товариства і ініціаторами об'єднання сільських господарів Полтавської губернії були великі землевласники з ініціативи князів Лева та Сергія Кочубеїв.

Полтавське товариство сільського господарства поставило своїм завданням пошуки такої системи ведення господарства, яка б забезпечила високу дохідність у пореформений період, при нових економічних умовах, при розвитку природної промисловості і зростаючому попиті на сільськогосподарську продукцію.

Товариство здійснило істотний внесок у становлення і розвиток наукових основ вітчизняних сівозмін у системах землеробства. Його зусиллями здійснено пошук раціональних заходів для підвищення культури землеробства шляхом впровадження раціональних сівозмін, організації дослідних полів, публікації спеціальних видань, придбання насіннєвого матеріалу та сприяння збуту сільськогосподарської продукції.

Товариству також належить ініціатива порушення питання про лісозбереження, а також про спеціальну організацію із заліснення та закріплення пісків. Ця пропозиція була здійснена через декілька років і поступово виникла організація, яка займалася боротьбою з пісками та ярами.

Отже, організація і діяльність Полтавського товариства сільського господарства була зумовлена нагальними потребами модернізації сільського господарства, і, зокрема, його основних галузей – рослинництва і тваринництва, що назавжди наклало свій відбиток на становлення аграрної галузі економіки нашої держави. Товариство зробило значний внесок у становлення й розвиток вітчизняної галузевої науки та дослідної справи.

В цей святковий день працівників сільського господарства та науковців нагородили медалями, дипломами, грамотами обласної ради та облдержадміністрації.