Премія імені А.С. Макаренка

e-mail Друк PDF

Затверджено

рішенням одинадцятої сесії обласної ради

п'ятого скликання від 8 листопада 2007 року зі змінами,

відповідно до рішень: двадцять третьої сесії обласної ради

п'ятого скликання від 2 грудня 2009 року;

першого засідання двадцятої сесії обласної ради

шостого скликання від 25 грудня 2013 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЛТАВСЬКУ ОБЛАСНУ ПРЕМІЮ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА

Обґрунтування

Полтавщина славиться своїми педагогічними традиціями, освітніми новаціями й талановитими педагогами. Усьому світові відоме ім'я Антона Семеновича Макаренка, котрий тривалий час жив на Полтавщині й створив оригінальну систему виховання, актуальну і для нашого часу. Сьогодні в області плідно працюють тисячі педагогів, серед яких багато новаторів і великих майстрів своєї справи. Віддане служіння дітям, впровадження новітніх технологій навчання, творча праця педагогів заслуговують на повагу й пошану з боку суспільства й державної влади. У зв'язку з цим Полтавська обласна рада ініціює заснування Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка для педагогічних працівників.

Засновник Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка – Полтавська обласна рада.

Основна мета Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка – сприяти розвитку вітчизняної освіти, утверджувати авторитет педагога в суспільстві, спонукати педагогічних працівників до творчої праці.

Дата вручення премії – День працівників освіти (щорічно).

Полтавська обласна премія імені А.С. Макаренка присуджується педагогічним працівникам, які мають стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше 10 років і мають такі здобутки:

· особливі успіхи у справі навчання та виховання молоді, утвердження національних та загальнолюдських цінностей, забезпечення якісної освіти;

· розробка і впровадження нових технологій освіти, сучасних методів і методик навчання;

· створення методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу (підручники, посібники, електронні засоби навчання тощо);

· поширення передового педагогічного досвіду серед освітян;

· створення умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами, котрі потребують корекції фізичного та розумового розвитку;

· ефективне керівництво закладами освіти, управлінські та організаційні новації;

· вагомий внесок у розвиток теорії й практики сучасної педагогічної науки.

Номінації Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка:

1) загальноосвітні заклади;

2) професійно-технічні заклади;

3) дошкільні заклади;

4) позашкільні установи;

5) вищі навчальні заклади першого, другого рівня акредитації;

6) вищі навчальні заклади третього, четвертого рівня акредитації.

У кожній номінації може бути присуджена тільки одна премія. Премія присуджується педагогічним працівникам, які працюють в освітніх та виховних закладах (установах) на території Полтавської області. Особи, яким Полтавська обласна премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються. Премія не може бути присуджена посмертно.

Розмір Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка – 3000 (три тисячі) гривень у кожній номінації. Розмір премії може бути переглянутий у зв'язку з інфляцією.

Організаційний комітет із присудження Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка затверджується щорічно розпорядженням голови обласної ради. Організаційний комітет розглядає надані документи й матеріали, які засвідчують внесок номінантів у забезпечення якісної освіти та виховання молоді. Переможці визначаються таємним голосуванням членами оргкомітету (по кожній номінації окремо).

Головою оргкомітету є голова обласної ради. Голова оргкомітету скеровує загальну діяльність організаційного комітету, призначає дату засідання і проводить засідання оргкомітету, здійснює вручення Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка.

Секретар оргкомітету проводить підготовчу роботу до проведення засідань оргкомітету, сповіщає членів оргкомітету про дату засідання, забезпечує вчасне надання членам оргкомітету для ознайомлення документів і матеріалів номінантів.

Голова і секретар оргкомітету підписують протокол засідання організаційного комітету і несуть особисту відповідальність за дотримання вимог цього Положення.

Організаційний осередок Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка – управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (36000, Полтава, вул. Котляревського, 20/8, тел/факс 7-32-13, 7-32-04).

Документи й матеріали номінантів подаються до організаційного осередку до 30 травня (щорічно).

Після 30 травня (щорічно) організаційний осередок передає документи й матеріали номінантів членам організаційного комітету для попереднього ознайомлення.

Управління освіти і науки забезпечує оголошення в засобах масової інформації порядок і терміни подання документів і матеріалів на здобуття Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка.

Управління освіти і науки здійснює облік лауреатів Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка (електронна база даних, альбом або інші форми обліку).

Порядок висунення кандидатур на здобуття Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка. Висунення кандидатур на відзначення Полтавською обласною премією імені А.С. Макаренка проводиться до 15 травня поточного року за місцем роботи претендента із забезпеченням гласності та демократичної процедури голосування. Клопотання про присудження Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка порушуються перед Полтавською обласною радою трудовими колективами, де працюють претенденти. Претенденти також можуть бути підтримані міськими та районними відділами освіти, Полтавським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників, районними та селищними радами, державними органами (установами), громадськими організаціями.

До організаційного осередку претенденти на здобуття Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка подають:

1) клопотання на ім'я голови обласної ради від трудового колективу, завірене підписом керівника і печаткою закладу, про висунення кандидатури на здобуття премії (у клопотанні чітко відзначається, в якій номінації висувається кандидатура);

2) довідка-подання з установи, де працює претендент (у довідці висвітлюється педагогічна (науково-педагогічна) діяльність й відзначаються здобутки номінанта, які є підставою для присудження премії; довідка-подання не повинна перебільшувати 3-х сторінок формату А-4);

3) листи (клопотання) на підтримку претендента з інших органів, установ та організацій, а також від визначних діячів освіти та науки (якщо такі листи є);

4) копія паспорта;

5) копія ідентифікаційного коду;

6) матеріали, що засвідчують здобутки претендента у певній номінації відповідно до вимог цього Положення (посібники, підручники, відзнаки, статті в пресі тощо).

Процедура вручення Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка. Вручення Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка відбувається публічно за участі освітян області та представників широкої громадськості на урочистостях до Дня працівників освіти із висвітленням у засобах масової інформації.

Фінансування Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка здійснюється із обласного бюджету.